فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(93) دعا جهت خواب دیدن اموات

هر که خواهد مرده ای را در خواب ببیند در وقت خواب به پهلوی راست بخوابد و سوره والشمس و اللیل و جهد (قل یا ایها الکافرون) و توحید و معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هر یک هفت مرتبه بخواند و بعد بگوید: (اللهم ارنی فی منامی کذا) یعنی هر که را که خواهد ببیند نام برد بجای کذا و بگوید: (اجعل لی امری فرجا و مخرجا) و بخوابد هرگاه شب خواب دید فبها و الا در شب دیگرش باز به همین طریق عمل کند و چنانچه ندید شب سوم خواهد دید و اگر باز هم موفق نگردید تا هفت شب عمل نماید.

(94) دعا جهت رفع هر غمی و مرضی و ترس از پیشآمدهای بد

این دعا را بنویسید و همراه خود داشته باشید:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا هو یا من هو یا من لیس هو الا هو صل علی محمد و اجعل لحامل کتابی هذا من کل هم و غم و الم و مرض و خوف فرجا و مخرجا محمد علی فاطمه الحسن و الحسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی الحسن (م ح م د) علیهم الصلاه و السلام.

(95) دعا برای رفع هم و غم

در جلد دوم طرائف الحکم چاپ اول صفحه 21 از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که حضرت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله در هر موقع که غم و اندوهی بر آن حضرت روی می داد این دعا را می خواند و فرمود: هیچ کس از مسلمین این دعا را سه بار نخوانده مگر آن که در خواست خود را بدست آورد.
یا حی یا قیوم، یا حی لایموت، یا حی لا اله الا انت کاشف الهم مجیب دعوه المضطرین، اسالک بان لک الحمد لا اله الا انت، المنان، بدیع السموات و الارض، ذو الجلال و الاکرام رحمان الدنیا و الاخره و رحیمها رب ارحمنی رحمه تغنینی بها عن رحمه من سواک یا ارحم الراحمین.