فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(91) دعا به جهت خواب دیدن امیرالمومنین علی علیه السلام

حضرت صادق علیه السلام: اگر کسی خواهد حضرت علی علیه السلام را در خواب ببیند در موقع خواب این دعا را بخواند:
اللهم انی اسالک یا من له لطف خفی و ایادیه باسطه لا تقبض اسالک بلطفک الخفی ما لطفت به لعبد الا کفی ان ترینی مولای امیرالمومنین علی بن ابی طالب فی منامی.

(92) دعا برای اموات مومن

امام صادق علیه السلام: هر کس هر روز بیست و پنج بار گوید:
اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات.
حق تعالی به عدد هر مومن که گذشته و هر مومن که بیاید تا روز قیامت حسنه در نامه اعمال او نویس و به آن عدد گناه از او محو کند.

(93) دعا جهت خواب دیدن اموات

هر که خواهد مرده ای را در خواب ببیند در وقت خواب به پهلوی راست بخوابد و سوره والشمس و اللیل و جهد (قل یا ایها الکافرون) و توحید و معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هر یک هفت مرتبه بخواند و بعد بگوید: (اللهم ارنی فی منامی کذا) یعنی هر که را که خواهد ببیند نام برد بجای کذا و بگوید: (اجعل لی امری فرجا و مخرجا) و بخوابد هرگاه شب خواب دید فبها و الا در شب دیگرش باز به همین طریق عمل کند و چنانچه ندید شب سوم خواهد دید و اگر باز هم موفق نگردید تا هفت شب عمل نماید.