فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(90) دعا به جهت رفع مظلمه

سید بن طاووس رحمةاللَّه در مهج الدعوات از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله روایت کرده که جبرئیل به آن حضرت گفت: ای محمد! هر کس از امت تو را مظلمه ای باشد که نتواند آن را به صاحبش ادا کند و نتواند از او حلالی بجوید این دعا را بخواند. خدای تعالی آن مظلمه را ادا کند و صاحب مظلمه را از او راضی نماید (ولی اگر بتواند باید رد کند و صاحبش را راضی نماید).
یا نور السموات و الارض یا غوث المستغیثین و یا جار المستجرین انت المنزل بک کل حاجه استغفرک و اتوب الیک من مظالم کثیره لعبادک قبلی اللهم فایما عبد من عبیدک او امه من امائک کانت له قبلی مظلمه ظلمتها ایاه فی نفسه او فی عرضه او فی ماله او فی اهله و ولده او غیبه اغتبته بها او تحامل علیه بمیل او هوی او انفه او حمیه او ریاء او عصبیه غائبا کان او شاهدا حیا کان او میتا فقصرت یدی و ضاق وسعی عن ردها الیه و اتحلل منه فاسئلک یا من یملک الحاجات و هی مستجیبه بمشیته و مسرعه الی ارادته ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان ترضیه عنی بما شئت من خزائن رحمتک ثم هب لی من لدنک رحمه انه لا ینقصک المغفره و لا بضرک الموهبه رب اکرمنی برحمتک و لا تهینی بذنوبی انک واسع المغفره یا ارحم الراحمین.

(91) دعا به جهت خواب دیدن امیرالمومنین علی علیه السلام

حضرت صادق علیه السلام: اگر کسی خواهد حضرت علی علیه السلام را در خواب ببیند در موقع خواب این دعا را بخواند:
اللهم انی اسالک یا من له لطف خفی و ایادیه باسطه لا تقبض اسالک بلطفک الخفی ما لطفت به لعبد الا کفی ان ترینی مولای امیرالمومنین علی بن ابی طالب فی منامی.

(92) دعا برای اموات مومن

امام صادق علیه السلام: هر کس هر روز بیست و پنج بار گوید:
اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات.
حق تعالی به عدد هر مومن که گذشته و هر مومن که بیاید تا روز قیامت حسنه در نامه اعمال او نویس و به آن عدد گناه از او محو کند.