فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(88) دعا به جهت بیدار شدن برای نماز شب

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که جدش روایت نموده که هر کس می خواهد برخیزد برای نماز شب موقع خواب بگوید:
اللهم لا تومنی مکرک و لا تنسنی ذکرک و لا تجعلنی مع الغافلین اقو ساعه کذا و کذا
و به جای کذا و کذا ساعت بیدار شدن را بگوید ملکی را خدا موکل گرداند که او را بیدار نماید.

(89) دعا جهت از بین رفتن شک در نماز

از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمود: کسی که بسیار در نماز شک می کند وقتی وارد توالت می شود بگوید:
بسم اللَّه اعوذ باللَّه من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم.

(90) دعا به جهت رفع مظلمه

سید بن طاووس رحمةاللَّه در مهج الدعوات از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله روایت کرده که جبرئیل به آن حضرت گفت: ای محمد! هر کس از امت تو را مظلمه ای باشد که نتواند آن را به صاحبش ادا کند و نتواند از او حلالی بجوید این دعا را بخواند. خدای تعالی آن مظلمه را ادا کند و صاحب مظلمه را از او راضی نماید (ولی اگر بتواند باید رد کند و صاحبش را راضی نماید).
یا نور السموات و الارض یا غوث المستغیثین و یا جار المستجرین انت المنزل بک کل حاجه استغفرک و اتوب الیک من مظالم کثیره لعبادک قبلی اللهم فایما عبد من عبیدک او امه من امائک کانت له قبلی مظلمه ظلمتها ایاه فی نفسه او فی عرضه او فی ماله او فی اهله و ولده او غیبه اغتبته بها او تحامل علیه بمیل او هوی او انفه او حمیه او ریاء او عصبیه غائبا کان او شاهدا حیا کان او میتا فقصرت یدی و ضاق وسعی عن ردها الیه و اتحلل منه فاسئلک یا من یملک الحاجات و هی مستجیبه بمشیته و مسرعه الی ارادته ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان ترضیه عنی بما شئت من خزائن رحمتک ثم هب لی من لدنک رحمه انه لا ینقصک المغفره و لا بضرک الموهبه رب اکرمنی برحمتک و لا تهینی بذنوبی انک واسع المغفره یا ارحم الراحمین.