فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(86) دعا به هنگام رفتن مسافرت

گفته شود:
اللهم انت الصاحب من السفر و الحامل علی ظهر و الخلیفه فی الاهل و المال و الولد.

(87) دعا به هنگام سوار شدن بر وسیله

هنگام سوار شدن به جهت مسافرت اول نام خدا را ببرد و بگوید:
سبحان الذی سحر لنا هذا و ما کنا مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون.

(88) دعا به جهت بیدار شدن برای نماز شب

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که جدش روایت نموده که هر کس می خواهد برخیزد برای نماز شب موقع خواب بگوید:
اللهم لا تومنی مکرک و لا تنسنی ذکرک و لا تجعلنی مع الغافلین اقو ساعه کذا و کذا
و به جای کذا و کذا ساعت بیدار شدن را بگوید ملکی را خدا موکل گرداند که او را بیدار نماید.