فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(85) دعا به جهت نجات از همسایه بد

مردی شکایت کرد به امام حسن علیه السلام از همسایه بد که اذیت می کند. امام علیه السلام به او گفت: چون نماز مغرب و عشا را خواندی دو رکعت نماز بخوان و بعد از آن بگو:
یا شدید المحال یا عزیز اذللت بعزتک جمیع ما خلقت اکفنی شر (فلان) بما شئت.
و به جای فلان نام همسایه را می بری.

(86) دعا به هنگام رفتن مسافرت

گفته شود:
اللهم انت الصاحب من السفر و الحامل علی ظهر و الخلیفه فی الاهل و المال و الولد.

(87) دعا به هنگام سوار شدن بر وسیله

هنگام سوار شدن به جهت مسافرت اول نام خدا را ببرد و بگوید:
سبحان الذی سحر لنا هذا و ما کنا مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون.