فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(71) دعا به جهت دفع کیک

اصحاب حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله در بعضی از جنگها به آن حضرت شکایت کردند از بسیاری کیک فرمود: در وقت خواب این دعا را بخوانید.
ایها الاسود الوثاب الذی لا یبالی غلقا و لا بابا عزمت علیک بام الکتاب ان لا توذینی و اصحابی الی ان یذهب اللیل و یجیی الصبح بما جاء.

(72) دعا به جهت دفع گزیدن جانور و دفع سم حشرات

در کتاب مستطرف از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله منقول است برای محفوظ ماندن از سموم حشرات دعای زیر را بخواند.
سلام علی نوح فی العالمین و صل اللَّه علی سیدنا محمد فی المرسلین من حاملات السم اجمعین لا دابه بین السماء و الارض الا ربی آخذ بناصیتها کذلک یجزی عباده المحسنین ان ربی علی صراط مستقیم نوح قال لکم من ذکرنی لا تلدغوه ان ربی بکل شی ء علیم و صلی اللَّه علی سیدنا محمد الکریم.

(73) دعا به جهت محفوظ ماندن از جمیع بلاها

شیخ بهائی رحمةاللَّه فرمود: هر که این دعا را با خود دارد از جمیع بلیات محفوظ می ماند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا هو یا من هو من لیس الا هو یا حی یا قیوم یا حی لایموت یا حی یا قیوم لا اله الا انت صل علی محمد و آل محمد و ارزقنی خیر الدنیا و الاخره یا رب العالمین.