فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(69) دعا به جهت از بین رفتن دملها

حضرت صادق علیه السلام فرمود: برای دملهای ریزه که در بدن بیرون می آید در اول که اثرش ظاهر شود انگشت شهادت بر دورش بگرداند و هفت مرتبه بگوید (لا اله اللَّه الحلیم الکریم) و در مرتبه هفتم انگشت را بر روی آن بقوت بگذارد.

(70) دعا به جهت بچه دار شدن

عبداللَّه بن عباس روایت کند از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله که فرمودند جبرئیل گفت: یا رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله بدان خدایی که تو را براستی به خلق فرستاد اگر کسی را فرزند نباشد این دعا را بنویسد و بشوید و بخورد از آب آن حق تعالی اولاد صالح به او کرامت فرماید و هر که درد اندام باشد و بلغم و ناسور یا درد و بوی بد دهان و زکام و درد قولنج و درد سر و زهر مار و عقرب، این دعا او را نگاه دارد و به مراد خود برسد (ان شاء اللَّه).
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعوذ بکلمات اللَّه التامات کلها من شر کل شیطان و من شر السامه و من کل عین لامه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعو الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین کیعص حمعسق اها شراهت اذونی اصاوث آل شدای بحق لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه بسم اللَّه الشافی بسم اللَّه الکافی بسم اللَّه المعافی بسم اللَّه الذی لایضر مع اسمه شی ء فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم ان یشاء یسکن فیظللن رواکد علی ظهره ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا الریح و اللَّه ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بسم اللَّه الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد بسم اللَّه الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس یرید اللَّه ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضیعفا و صل علی محمد و آله اجمعین الان خفف اللَّه عنکم و علم ان فیکم ضعفا و صل علی نبینا محمد و آله اجمعین ذلک تخفیف من ربکم و رحمه و صلی اللَّه علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین.

(71) دعا به جهت دفع کیک

اصحاب حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله در بعضی از جنگها به آن حضرت شکایت کردند از بسیاری کیک فرمود: در وقت خواب این دعا را بخوانید.
ایها الاسود الوثاب الذی لا یبالی غلقا و لا بابا عزمت علیک بام الکتاب ان لا توذینی و اصحابی الی ان یذهب اللیل و یجیی الصبح بما جاء.