فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(67) دعا به جهت شفای درد شقیقه

در مکارم الاخلاق از حضرت صادق علیه السلام نقل است که فرمودند: دست خود را بر محل درد بگذار و بخوان آیةالکرسی و فاتحه را و بگو:
اللَّه اکبر اللَّه اکبر لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر اجل و اکبر مما اخاف و احذر اعوذ باللَّه من عرق نعار و اعوذ باللَّه من حر النار.

(68) دعا به جهت زنی که بچه سقط می کند

این دعا را بر پارچه ای نوشته به زنی ببندند که بچه سقط می کند سالم خواهد ماند.
و ان کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق فاللَّه خیر حافظ و هو ارحم الراحمین.

(69) دعا به جهت از بین رفتن دملها

حضرت صادق علیه السلام فرمود: برای دملهای ریزه که در بدن بیرون می آید در اول که اثرش ظاهر شود انگشت شهادت بر دورش بگرداند و هفت مرتبه بگوید (لا اله اللَّه الحلیم الکریم) و در مرتبه هفتم انگشت را بر روی آن بقوت بگذارد.