فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(64) این دعا به جهت دفع بواسیر نافع است

حضرت امیرالمومنین علیه السلام: خواندن این دعا برای دفع بواسیر نافع است.
یا جواد یا ماجد یا رحیم یا قریب یا مجیب یا باری ء یا راحم صل علی محمد و آله واردد علی نعمتک و اکفنی امر وجعی.

(65) دعا به جهت به هوش آمدن بیمار صرعی

حضرت امام رضا علیه السلام شخصی را دیدند که صرعش گرفته است قرح آبی طلبیدند و سوره حمد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را بر آب خواندند و بر سر و روی و صورت او پاشیدند به هوش آمد.

(66) دعا جهت شفای چهره زرد و بیمارگونه

ابن عباس گوید: روزی نزد امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بودم. شخصی آمد رنگ چهره اش زرد و بیمارگونه بود. از آن حضرت طلب دعایی نمود. آن جناب فرمودند: بیاموزم تو را حرزی که آن را جبرئیل علیه السلام برای رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله آموخت در بیماری امام حسین علیه السلام:
اِلهی کُلَّما اَنْعَمْتَ عَلَیَّ نِعْمَةً قَلَّ لَکَ عِنْدَها شُکْری وَ کُلَّمَا ابْتَلَیْتَنی بِبَلِیَّةٍ قَلَّ لَکَ عِنْدَها صَبْری فیامَنْ قَلَّ شُکْری عِنْدَ نِعَمِهِ فَلَمْ یَحْرِمْنی وَ یا مَنْ قَلَّ صَبْری عِنْدَ بَلآئِهِ فَلَمْ یَخْذُلنی وَ یا مَنْ رَ انی عَلَی الْمَعاصی فَلَمْ یَفْضَحْنی وَ یا مَنْ رَ انی عَلَی الْخَطایا فَلَمْ یُعاقِبْنی عَلَیْها صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لی ذَنْبی وَ اشْفِنی مِنْ مَرَضی اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْئٍ قَدیرٌ
ابن عباس گوید: بعد از یک سال آن مرد را دیدم به حال آمده و رنگش سرخ گشته، گوید نخواندم با این حرز احدی را مگر نتیجه گرفتم.