فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(54) دعای دیگر به هنگام عطسه کردن

در روایت معتبر از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر که بعد از عطسه کردن بگوید (الحمدللَّه علی کل حال و صلی اللَّه علی محمد و آله اجمعین) خداوند عطسه او را به شکل پرنده که از مگس بزرگتر و از زنبور کوچکتر است ممثل می فرماید و در زیر عرش برای صاحب عطسه تا روز قیامت استغفار می کند.

(55) دعا به جهت دفع نیش عقرب

زمانی که نوح به کشتی سوار شدن نخواست که عقرب را در کشتی همراه خود بردارد. عقرب گفت: من با تو عهد کردم هر کس بگوید: (سلام علی محمد و آل محمد و علی نوح فی العالمین) او را نیش نزنم.

(56) دعا به جهت درد مفاصل

شخصی به امام محمد باقر علیه السلام از درد مفاصل شکایت کرد. فرمودند: این دعا را بخوان دردت ساکت شود.
اللهم انی اسئلک باسمک و برکاتک و دعوه نبیک الطاهر الطیب المبارک المکین عنک صلی اللَّه علیه و اله و بحق ابنته فاطمه المبارکه و بحق وصیه امیرالمومنین علیه السلام و بحق سیدی شباب اهل الجنه الا اذهبت عنی ما اجد بحقهم یا اله العالمین.