فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(53) دعا به هنگام عطسه کردن

در موقع عطسه نمودن انگشت روی بینی گذارده و بگوید:
الحمدللَّه رب العالمین علی کل حال انی امنت بربکم فاسمعون الحمدللَّه رب العالمین.

(54) دعای دیگر به هنگام عطسه کردن

در روایت معتبر از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر که بعد از عطسه کردن بگوید (الحمدللَّه علی کل حال و صلی اللَّه علی محمد و آله اجمعین) خداوند عطسه او را به شکل پرنده که از مگس بزرگتر و از زنبور کوچکتر است ممثل می فرماید و در زیر عرش برای صاحب عطسه تا روز قیامت استغفار می کند.

(55) دعا به جهت دفع نیش عقرب

زمانی که نوح به کشتی سوار شدن نخواست که عقرب را در کشتی همراه خود بردارد. عقرب گفت: من با تو عهد کردم هر کس بگوید: (سلام علی محمد و آل محمد و علی نوح فی العالمین) او را نیش نزنم.