فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(45) دعایی که سبب نجات از مسمویت می شود

در کتاب خزینة الجواهر نقل شده که عبداللَّه بن ابی که یکی از روسای یهود بود غذای مسمومی را به حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام خورانید ولی امیرالمومنین علی علیه السلام قبل از خوردن این دعا را خواند و به برکت آن مسموم نشدند.
بسم اللَّه الشافی بسم اللَّه الکافی بسم اللَّه المعافی لا بضر مع اسمه شی ء و لا داء فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم.

(46) دعا جهت مالیخولیا و بی خوابی

این آیه سی و شش مرتبه خوانده شود بسیار موثر است.
اللَّه لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه و لانوم له ما فی السموات و ما فی الارض... (تا)... هو العلی العظیم.

(47) دعا به جهت باز شدن نطق و گویا شدن زبان

هر روز مرتب بخواند که زبانش باز و نطقش گویا گردد.
رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهو قولی.