فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(44) دعایی به جهت بیماری لاعلاج

سید بن طاووس رحمةاللَّه در مهج الدعوات نقل کرده از سعید بن ابی الفتح قمی که در داسط ساکن بود گفت: مرا مرضی عظیم بود که طبیبان از علاج آن عاجز بودند به این دعا عمل کرده شفا یافتم.
از حضرت امام صادق علیه السلام مروی است که پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر که را مرضی باشد بعد از نماز صبح چهل بار بگوید و دست بر آنجا که علت باشد بمالد از آن صحت یابد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین حسبنا اللَّه و نعم الوکیل تبارک اللَّه احسن الخالقین و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.

(45) دعایی که سبب نجات از مسمویت می شود

در کتاب خزینة الجواهر نقل شده که عبداللَّه بن ابی که یکی از روسای یهود بود غذای مسمومی را به حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام خورانید ولی امیرالمومنین علی علیه السلام قبل از خوردن این دعا را خواند و به برکت آن مسموم نشدند.
بسم اللَّه الشافی بسم اللَّه الکافی بسم اللَّه المعافی لا بضر مع اسمه شی ء و لا داء فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم.

(46) دعا جهت مالیخولیا و بی خوابی

این آیه سی و شش مرتبه خوانده شود بسیار موثر است.
اللَّه لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه و لانوم له ما فی السموات و ما فی الارض... (تا)... هو العلی العظیم.