فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(39) این دعا را برای بیمار بخوانید ان شاء اللَّه شفا یابد

در زبده الدعوات روایت کرده است که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله به خانه حضرت فاطمه سلام اللَّه علیه آمد. امام حسن را بیمار یافت و این منظره بر آن حضرت خیلی گران آمد. جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد تعلیم کنم تو را دعایی که با آن فرزندت از ناخوشی خلاص گردد چون بخواند.
اللهم لا اله الا انت العلی العظیم ذو السلطان القدیم و المن العظیم و الوجه الکریم لا اله الا انت العلی العظیم ولی الکلمات التامات و الدعوات المستجابات خل ما اصبح (بفلان)
پس حضرت رسول این دعا را خواند و دست خود را بر پیشانی امام حسن علیه السلام مالید و شفا یافت.

(40) جهت شفای مریض از امام جواد علیه السلام

برای شفای هر مریضی دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد الائمه علیه السلام بخواند و بعدا یکصد و چهل و شش مرتبه بگوید: (ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الا باللَّه) اگر در ساعتی که منسوب به آن حضرت است باشد بسیار مفید و ساعت آن هم را از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخیص داده اند که مورد استجابت است.

(41) دعا به جهت شفا یافتن مریض

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا منزل الشفا و یذهب الداء صل علی محمد و آله و انزل علی وجعی الشفاء
دائم بخواند