فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(35) دعاهایی به جهت زیاد شدن حافظه

1 - سوره الرحمن را تا فبای آلاء ربکما تکذبان هر روز بعد از نماز صبح بخواند.
2 - مرحوم شیخ بهائی در کتاب تهذیب فرموده است به جهت زیادتی حافظه این دعا را بخواند.
اللهم ارزقنی فهم النبیین و حفظ المرسلین و الهام الملائکه المقربین آمین یا رب العالمین.
3 - بعد از هر نماز این دعا را بخواند مجرب است.
سُبْحانَ مَنْ لایَعْتَدی عَلی اَهْلِ مَمْلَکَتِهِ سُبْحانَ مَنْ لا یَاْخُذُ اَهْلَ الْأَرْضِ بِاَلْوانِ الْعَذابِ سُبْحانَ الرَّؤُفِ الرَّحیمِ اَللّهُمَّ اجْعَلْ لی فی قَلْبی نُوراً وَ بَصَراً وَ فَهْماً وَ عِلْماً اِنَّکَ عَلی کُلِّشَی ءٍ قَدیرٌ
4 - جهت قوت حافظه هر روز ده مرتبه بگوید:
ففهمناها سلیمان و کلا آتینا فهما و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و آله اکرمنی بالفهم و الحفظ و الخیر یا قاضی الحاجات و صل علی محمد و آله اجمعین.
5 - هر روز صبح قبل از آن که با کسی سخن بگوید این جمله را بخواند:
یا حی یا قیوم فلا یفوت شی ء علمه و لا یئوده.
6 - هر روز بعد از نماز نافله صبح بگوید:
اللهم لا تنسنی ما آقرء فی یوم هذا فانک قلت سنقرئک فلا تنسی.
7 - هر کس چیزی را فراموش کند دست خود بر پیشانی گذارد و بگوید:
انسانیه الشیطان.
8 - در حدیث سلمان فارسی (رضی اللَّه عنه) آمده است که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرموده است: هر کس آیةالکرسی را با زعفران بر کف دست راست خود بنویسد و آن را با زبان بلیسد و هفت نوبت چنین کند هرگز چیزی را فراموش ننماید.
9 - پنج چیز است که حافظه را زیاد می کند و بلغم را از بین می برد:
یک - مسواک زدن؛ دو - روزه گرفتن؛ سه - قرائت قرآن نمودن؛ چهار - عسل خوردن؛ پنج - کندر جویدن.
10 - قبل از مطالعه این جملات را بخواند:
اللهم اخرجنی من الظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین.
11 - مردی از شیعیان توسلات و ختم ها انجام داده که حضرت زهرا سلام اللَّه علیه را در خواب ببیند و تقاضای حافظه کند. شبی در عالم خواب حضرت زهرا سلام اللَّه علیه را که در پشت پرده ای قرار داشت مشاهده نمود تقاضایش را پرسید. عرض کرد کم حافظه هستم و به شما ملتجی می باشم. فرمود: از این پس وضو را با آن نیم گرم بگیر، زیرا آب سرد جهت حافظه شما خوب نیست. آن مرد به دستور حضرت عمل نموده حافظه اش قوت گرفت.
12 - کسی که می خواهد حافظه اش زیاد شود مسواک کند و روزه بگیرد و قرآن بخواند مخصوصا آیةالکرسی را و ناشتا 21 عدد مویز با هسته سرخ بخورد زیرا جهت فهم و حفظ ذهن مفید خواهد بود. نافع خوردن حلوا و گوشت نزدیک گردن و عسل و عدس و کندر می باشد.
13 - هر روز هفت مثقال مویز ناشتا بخورد و همچنین هر روز با غذا خردل میل نماید.
14 - جهت حافظه شیخ کفعمی فرماید: مویز و سعد کوفی و زعفران را با هم کوبیده و مخلوط کرده ناشتا بخورد.
15 - قرنفل و کندر خوب کوبیده تا نرم شود هر روز قدری ناشتا بخورد.
16 - از زیاد خوردن سردی بپرهیزد مانند ماست و برنج و امثال آن و خوردن آب زیاد.
17 - شیر حافظه را زیاد می کند و خوردن شیرینیجات و گوشت و عدس و عسل مخصوصا ناشتا خوردن انار با لیله آن.
18 - مربای آویشن که با شکر درست شده باشد و همچنین خوردن اسطوخدوس جهت حافظه مفید است.
19 - دائم الوضو بودن و رو به قبله نشستن و به صورت علما نگاه کردن و به عبادت مشغول بودن و اطاعت پدر و مادر نمودن و روزه داشتن و خوردن انگور و گرمی جات به طور عموم و خوردن آب کم و خوردن غذای کم جهت زیادی حافظه موثر است.
20 - از پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله است که پنج چیز حافظه ار قوی گردان:
یک - شیرینی؛ دو - گوشت نزدیک گردن؛ سه - عدس؛ چهار - نان سرد؛ پنج - خواندن آیةالکرسی.

(36) دعایی که در موقع بیماری باید خوانده شود

در جواهرالقرآن است که هر بیمار باشد و این دعا را در آن بیماری چهل مرتبه بخواند:
لا اله انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اگر در آن ناخوشی بمیرد ثواب شهدا را دریابد و اگر صحت یابد گناهان وی آمرزیده گردد.

(37) دعای دیگر برای موقع بیماری بخوانید

روایت نموده حسین بن الی نعیم از امام ششم علیه السلام که بعضی از اولادهای آن حضرت مریض شد آن جناب فرمودند: که ای فرزند بگوی:
اللهم اشفنی بشفائک و دوانی بدوائک و عافنی من بلائک فانی عبدک و ابن عبدک.