فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(20) دعایی پیش از نماز صبح روز جمعه

رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس پیش از نماز صبح روز جمعه سه مرتبه این استغفار را بخواند آمرزیده می شود گناهان او اگر چه زیادتر از کف دریاها باشد:
استغفر اللَّه الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه.
(بحار 89، ص 359)

(21) دعای روز جمعه برای بی نیازی

در کتاب منتخب مصباح روایت شده از معصومین علیه السلام هر کس بخواند این دعا را در هر جمعه هفتاد مرتبه پس بدرستی که نمی گذرد سه جمعه مگر آن که حق تعالی او را بی نیاز می گرداند از هر کس به فضل خود ان شاء اللَّه.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا مفید یا غفور یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین.

(22) سری از اسرار غربیه به جهت دیدار امام زمان علیه السلام

هر کس چهل روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مهدی علیه السلام را روزی او گرداند. (ان شاء اللَّه)
به این صورت که در چهل روز 17488 مرتبه به صورت زیر هر روز 360 مرتبه به غیر از روزهای دهم، بیستم و سیم و چهلم که این چهار روز روزی 1132 مرتبه دعای فوق را باید بخواند تحت شرایط زیر:
1 - با وضو باشد؛
2 - رو به قبله در جای پاک بنشیند؛
3 - اول صلوات بفرستد؛
4 - از گناهان استغفار نماید؛
5 - این دعا را یک مرتبه بخواند.
یا من هو اقرب الی من حبل الورید یا من هو فعال لما یرید یا من یحول بین المرء و قلبه یا من هو بالمنتظر الاعلی یا من لیس کمثله شی ء و هو علی کل شی ء قدیر.
6 - اصل دعا را بخواند:
یا اللَّه یا محمد یا علی یا فاطمه و بنیها یا صاحب الزمان ادرکنی یا فارس الحجاز ادرکنی یا ابا صالح ادرکنی و لاتهلکنی.
همه روز 360 مرتبه فقط روز دهم و بیستم و سیم و چهلم 1132 مرتبه.
7 - ده مرتبه صلوات؛
8 - فاتحه و اخلاص بخواند؛
9 - اگر سوره اخلاص را بیشتر بخواند بهتر است زیرا اسم اعظم دارد.
خواندن این دعا آثار عجیب وافعال غریبه دارد.