فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(19) دعای پر فضلیتی مخصوص شب جمعه

هر که در شب جمعه ده مرتبه این دعا را بخواند نوشته شود در نامه عمل او هزار هزار حسنه و محو شود هزار هزار سیئه و بلند شود در بهشت برای او هزار هزار درجه و جنات احدیت. سه مرتبه فرماید که: نیستم خدای او اگر او را نیامرزم و در درجه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام باشد. دعا این است:
یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله، خیر الوری سجیه، و اغفرلنا یا ذا العلی فی هذه العشیه.

(20) دعایی پیش از نماز صبح روز جمعه

رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس پیش از نماز صبح روز جمعه سه مرتبه این استغفار را بخواند آمرزیده می شود گناهان او اگر چه زیادتر از کف دریاها باشد:
استغفر اللَّه الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه.
(بحار 89، ص 359)

(21) دعای روز جمعه برای بی نیازی

در کتاب منتخب مصباح روایت شده از معصومین علیه السلام هر کس بخواند این دعا را در هر جمعه هفتاد مرتبه پس بدرستی که نمی گذرد سه جمعه مگر آن که حق تعالی او را بی نیاز می گرداند از هر کس به فضل خود ان شاء اللَّه.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا مفید یا غفور یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین.