فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(11) دعای هفت هیکل

دعای هفت هیکل از جمله ادعیه شریفه ای است که هر کس آن را بخواند یا در نزد خود نگاهدارد خداوند تبارک و تعالی او را از غیبت و بدگویی مردمان نگاهدارد و دشمنان او را مغلوب نماید و در بعضی از کتب زیاد بر این مطلب خواص و حسنه نوشته اند هر کس مایل باشد به آن مراجعه نماید.
هیکل اول
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعیذ نفسی باللَّه العلی العظیم اللَّه لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه و لانوم له ما فی السموات و ما فی الارض من ذالذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لایحیطون بشی ء من علمه الا بماشاء وسع کرسیه السموات و الارض و لایوده حفظهما و هو العلی العظیم.
هیکل دوم
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعیذ نفسی باللَّه العلی العظیم اذ قالت امراه عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم سنه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و لاتجد لسنتنا تحویلا اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق الیل و قران الفجر ان قران الفجر کان مشهودا و من الیل فتهجدبه نافله عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
هیکل سوم
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعیذ نفسی باللَّه العلی العظیم امن الرسول بما انزل الیه من ربه و المومنون کل امن باللَّه و ملئکته و کتبه و رسله لانفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر لایکلف اللَّه نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لاتواخدنا ان نسینا او اخطانا ربنا و لاتحمل علینا اصراکما حملته علی الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولینا فانصرنا علی القوم الکافرین.
هیکل چهارم
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعیذ نفسی باللَّه العلی العظیم و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمومنین و لایزید الظالمین الا خسارا و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نابجانبه و اذا مسه الشر کان یوسا قل کال یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا و بسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا.
هیکل پنجم
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعیذ نفسی باللَّه العلی العظیم قال رب انی و هن العظم منی و اشتعل الراس شیبا و لم اکن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک یرثنی ویرث من ال یعقوب و اجعله رب رضیا لقد صدق اللَّه رسوله الرویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللَّه امنین محلقین روسکم و مقصرین لاتخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا.
هیکل ششم
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعیذ نفسی باللَّه العلی العظیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قراءنا عجبا یهدی الی الرشد فامنا به ولن نشرک بربنا احدا و انه، تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبه و لا ولدا و انه، کان یقول سفیهنا علی اللَّه شططا.
هیکل هفتم
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اعیذ نفسی باللَّه العلی العظیم و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین.

(12) دعای گنج العرش

در بعضی از کتب این دعا را از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل و برای آن خواص و اثراب زیادی نوشته اند و از آن جمله است که به خواننده این دعا خدای تعالی سه چیز مرحمت فرماید. اول برکت در روزی، دوم از غیب روزی او می رسد، سوم دشمن او نابود شود و هر کس آن را بخواند یا پیش خو نگاهدارد از شر شیطان و بلیات زمین و آسمان محفوظ ماند و اگر این دعا را هر روز بخواند به شخص بیماری که اطباء از معالجه او مایوس شده اند بدمد خداوند از فضل خود او را با شفای عاجل عنایت فرماید و اگر شخصی دارای اولاد نباشد و این دعا را با مشک و زعفران بنویسد و سی و یک روز نزد خود نگاهدارد خداوند عالم او را صاحب اولاد فرماید و امید هست که دارنده این دعا در قیامت درجه و مقام عالی داشته باشد.
از خواص دعای مزبور به همین قدر اکتفا شده هر که خواهد به آنها مراجعه نماید.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
لا اله الا اللَّه سبحان الملک القدوس لا اله الا اللَّه سبحان العزیز الجبار لا اله الا اللَّه سبحان الروف الرحیم لا اله الا اللَّه سبحان الغفور الرحیم لا اله الا اللَّه سبحان الکریم الحکیم لا اله الا اللَّه سبحان القوی الوفی لا اله الا اللَّه سبحان اللطیف الخبیر لا اله الا اللَّه سبحان الصمد المعبود لا اله الا اللَّه سبحان الغفور الودود لا اله الا اللَّه سبحان الوکیل الکفیل لا اله الا اللَّه سبحان الرقیب الحفیظ لا اله الا اللَّه سبحان الدائم القائم لا اله الا اللَّه سبحان المحی الممیت لا اله الا اللَّه سبحان الحی القیوم لا اله الا اللَّه سبحان الخالق الباری لا اله الا اللَّه سبحان العلی العظیم لا اله الا اللَّه سبحان الواحد الاحد لا اله الا اللَّه سبحان المومن المهیمن لا اله الا اللَّه سبحان الحسیب الشهید لا اله الا اللَّه سبحان الحلیم الکریم لا اله الا اللَّه سبحان الاول القدیم لا اله الا اللَّه سبحان الاول الاخر لا اله الا اللَّه سبحان الظاهر الباطن لا اله الا اللَّه سبحان الکبیر المتعال لا اله الا اللَّه سبحان القاضی الحاجات لا اله الا اللَّه سبحان الرحمن الرحیم لا اله الا اللَّه سبحان رب العرش العظیم لا اله الا اللَّه سبحان ربی الاعلی لا اله الا اللَّه سبحان البرهان السلطان لا اله الا اللَّه سبحان السمیع البصیر لا اله الا اللَّه سبحان الواحد القهار لا اله الا اللَّه سبحان العلیم الحکیم لا اله الا اللَّه سبحان الستار الغفار لا اله الا اللَّه سبحان الرحمن الدیان لا اله الا اللَّه سبحان الکبیر الاکبر لا اله الا اللَّه سبحان العلیم العلام لا اله الا اللَّه سبحان الشافی الکافی لا اله الا اللَّه سبحان العظیم الباقی لا اله الا اللَّه سبحان الصمد الاحد لا اله الا اللَّه سبحان الارض و السموات لا اله الا اللَّه سبحان الخالق المخلوقات لا اله الا اللَّه سبحان من خلق اللیل و النهار لا اله الا اللَّه سبحان الخالق الرزاق لا اله الا اللَّه سبحان الفتاح العلیم لا اله الا اللَّه سبحان العزیز الغنی لا اله الا اللَّه سبحان الغفور الشکور لا اله الا اللَّه سبحان العظیم العلیم لا اله الا اللَّه سبحان ذی الملک و الملکوت لا اله الا اللَّه سبحان ذی العزه و العظمه لا اله الا اللَّه سبحان ذی الهیبه و القدره لا اله الا اللَّه سبحان ذی الکبریاء و الجبروت لا اله الا اللَّه سبحان الستار العظیم لا اله الا اللَّه سبحان العالم الغیب لا اله الا اللَّه سبحان الحمید المجید لا اله الا اللَّه سبحان الحکیم القدیم لا اله الا اللَّه سبحان القادر الستار لا اله الا اللَّه سبحان السمیع العلیم لا اله الا اللَّه سبحان الغنی الرحمن لا اله الا اللَّه سبحان القریب الحسنات لا اله الا اللَّه سبحان الولی الحسنات لا اله الا اللَّه سبحان الصبور الستار لا اله الا اللَّه سبحان الخالق النور لا اله الا اللَّه سبحان الغنی المعجز لا اله الا اللَّه سبحان الفاضل الشکور لا اله الا اللَّه سبحان الغنی القدیم لا اله الا اللَّه سبحان ذی الجلال المبین لا اله الا اللَّه سبحان الخالص المخلص لا اله الا اللَّه سبحان الصادق الوعد لا اله الا اللَّه سبحان الحق المبین لا اله الا اللَّه سبحان ذی القوه المتین لا اله الا اللَّه سبحان القوی العزیز لا اله الا اللَّه سبحان الحی الذی لایموت لا اله الا اللَّه سبحان العلام الغیوب لا اله الا اللَّه سبحان الستار العیوب لا اله الا اللَّه سبحان المستعان الغفور لا اله الا اللَّه سبحان رب العالمین لا اله الا اللَّه سبحان الرحمن الستار لا اله الا اللَّه سبحان الرحیم الغفار لا اله الا اللَّه سبحان العزیز الوهاب لا اله الا اللَّه سبحان القادر المقتدر لا اله الا اللَّه سبحان ذی الغفران الحلیم لا اله الا اللَّه سبحان الملک الملک لا اله الا اللَّه سبحان الباری ء المصور لا اله الا اللَّه سبحان العزیز الجبار لا اله الا اللَّه سبحان الجبار المتکبر لا اله الا اللَّه سبحان اللَّه عما یصفون لا اله الا اللَّه سبحان القدوس السبوح لا اله الا اللَّه سبحان رب الملائکه و الروح لا اله الا اللَّه سبحان ذی الالاء و النعماء لا اله الا اللَّه سبحان الملک المقصود لا اله الا اللَّه سبحان الحنان المنان لا اله الا اللَّه سبحان ادم صفی اللَّه لا اله الا اللَّه نوح نجی اللَّه لا اله الا اللَّه ابراهیم خلیل اللَّه لا اله الا اللَّه اسمعیل ذبیح اللَّه لا اله الا اللَّه موسی کلیم اللَّه لا اله الا اللَّه داود خلیفه اللَّه لا اله الا اللَّه عیسی روح اللَّه لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه و صلی اللَّه علی خیر خلقه و نور عرشه افضل الانبیاء و المرسلین حبیبنا و سیدنا و شفیعنا و مولینا محمد و علی اله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

(13) دعای فرج امام زمان علیه السلام

اِلهی عَظُمَ الْبَلاءُ وَبَرِحَ الْخَفآءُ وَانْکَشَفَ الْغِطآءُ وَانْقَطَعَ الرَّجآءُ وَضاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمآءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکی وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَالرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اُولِی الْأَمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلاً قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانی فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانی فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنی اَدْرِکْنی اَدْرِکْنی السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ