فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(6) دعاء الصحیفه

در کتاب شریف و با برکت مهج الدعوات مرحوم سید بن طاووس رحمة اللَّه دعای شریفی با برکات بسیار و آثار فوق العاده از مولی الموالی امیرالمؤمنین صلوات اللَّه و سلام علیه و آله نقل نموده که سزاوار است شیعیان آن حضرت از آن غافل نباشند و در مشکلات دنیا و آخرت و مسائل فردی و اجتماعی از آن بهره گرفته به نتیجه مطلوبشان برسند و از خیر این جهان و آن جهان بهره مند گردند.
اما توصیف نتایج و آثار آن که در روایت بیان گردیده است.
مرحوم سید رحمه اللَّه علیه روایت نموده از حضرت علی علیه السلام که ایشان از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل نمودند که حضرت رسالت صلی الله علیه و آله فرمودند: جبرئیل نزدم آمد در حالی که در پشت مقام ابراهیم علیه السلام مشغول نماز بودم پس از اتمام نماز از خداوند متعال تقاضای مغفرت برای امت خود نمودم. جبرئیل گفت: یا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله! بسیار به امت خود علاقمند می باشی و می ترسی از خطاهایشان. خداوند به بندگانش رحیم است. حضرت می فرماید آری ای برادر جبرئیل! تو نیز مورد علاقه من و امت من می باشی. اکنون دعایی را بیاموز که امت من بعد از من با قرائت آن و نائل شدنشان به مقاصد خود مرا یاد نمایند. جبرئیل عرضه می دارد: یا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله توصیه می کنم که امر فرمایی امت خود را هر ماه سه روز ایام البیض را که سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه است روزه را فراموش ننمایند و نیز امر فرمایی آنها را تا خداوند متعال را به این دعای شریف بخوانند و این دعایی است که حاملان عرش به برکت این دعا عرش الهی را حمل می کنند و من به برکت آن از آسمانها به زمین فرود می آیم و از زمین به آسمان صعود می نمایم، و این دعا را به دربهای بهشت و جای جای بهشت مرقوم و نوشته شده است، و با این دعا دربهای بهشت گشوده می شود و به برکت این دعا خلق خداوند در روز قیامت محشور می شوند به امر الهی. و هر یک از امت شما این دعا را قرائت کند خداوند عذاب قبر را از او برداشته و به برکت آن از بدی بزرگ قیامت. و از آفات دنیا در امن قرار خواهد گرفت و از عذاب آتش جهنم نجات خواهد یافت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از جبرئیل سوال نمودم که ثواب این دعا را بیان دارد. او چنین گفت: یا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله سوال نمودی از چیزی که قدرت توصیف آن را ندارم زیرا قدرت توصیف آن را ندارم زیرا قدر آن را خداوند متعال داند و بس. و اگر تمام درختان قلم باشد و دریاها مرکب و جمیع خلائق نویسنده قادر نخواهند بود ثوابی که خداوند کریم به قرائت کننده این دعا عطا می فرماید بنویسند. اینک مقداری از آن بیان می شود. چنانچه بنده ای اسیر و عبد دیگری باشد به قصد آزادی خود این دعا را قرائت کند خداوند متعال او را از سختی عبودیت و اسارت بندگی خلاص خواهد نمود. چنانچه مغموم و گرفتاری آن را بخواند خداوند هم و غم او را بر طرف می گرداند. و اگر حاجتی را انسان طالب باشد و برای رفع آن این دعا را بخواند خداوند متعال حاجت او را برآورده و نیازش را مرحمت می فرماید چه آن حاجت دنیوی باشد و یا اخروی. مادی باشد یا معنوی ان شاء اللَّه. و او را از مرگ ناگهانی (سکته) حفظ می فرماید. و از هراس قبر او را ایمن و حفظ سازد و از فقر در دنیا او را محفوظ نماید. و به او قدرت و مقام شفاعت از دوستانش در روز قیامت عطا فرماید: در حالی که آن روز سخت و هولناک و پرهراس خندان باشد و به برکت این دعا به بهشت دارالسلام واردش نمایند و خداوند متعال او را در غرفه های آن مقام والا ساکن فرماید در حالی که ملبس به لباسهای جنان باشد و چنانچه شخصی روزه بدارد و این دعا را بخواند خداوند ثوابی را که به جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام و اسرافیل علیه السلام و عزرائیل علیه السلام و ابراهیم خلیل علیه السلام و عیسی علیه السلام و شما ای رسول گرامی صلی الله علیه و آله عطا فرموده به او عطا خواهد فرمود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: در شگفت بودم که جبرئیل گفت: یا محمد صلی الله علیه و آله! هر یک از امت شما در مدت عمرش یک بار این دعا را بخواند خداوند او را در روز قیامت در حالی محشور می نماید که صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشد و مردم گمان می کنند یکی از انبیاء است. پس جبرئیل ادامه داد و گفت: یا محمد صلی الله علیه و آله! چنانچه شخصی پنج بار موفق شود به قرائت این دعا، من جبرئیل با اسبی از اسبهای بهشتی در کنار قبر او در روز رستاخیز آماه خواهم بود که به مجرد زنده شدن و حشر او را بدون تامل در مواقف حساب و بدون توقف در هیچ مکانی به مقام عالی در دارالنعیم در جوار وجود نازنین شما ای محمد صلی الله علیه و آله فرمود آورم و ساکن نمایم و من جبرئیل ضامن هستم برای کسی که موفق به خواندن این دعا شود چه زن و چه مرد که خداوند او را عذاب نفرماید اگر چه گناهان او بیشتر از کف دریاها و افزون تر از قطرات باران و برگ درختان و عدد مردم اهل بهشت و جهنم باشد و هر کس موفق شود به خواندن این دعا شود ثواب حج واجب و عمره مقبوله بنویسند و هر کس در هنگام خواب یا طهارت و پاکیزگی پنج بار این دعا را قرائت کند شما را در خواب می بیند در حالی که او را بشارت به بهشت می دهید، و چنانچه شخصی گرسنه و تشنه باشد و برای رفع آن غذا و آبی نداشته باشد و یا مریض باشد و دارویی برایش فراهم نباشد به برکت قرائت این دعا خداوند او را از تشنگی و گرسنگی و مرض نجات خواهد داد و حوائج دنیا و آخرت او را عطا خواهد فرمود. و هر کس چیزی از او دزدیده باشند وضو بسازد و چهار رکعت یا دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از حمد سوره اخلاص (قل هو اللَّه احد) را دو مرتبه بخواند و پس از سلام نماز این دعا را بخواند و نوشته این دعا را مقابل یا زیر سرش بگذارد خداوند متعال مشرق و مغرب را درهم نموده و مفقود شده او را به او باز گرداند. و چنانچه شخصی دشمنی داشته باشد و موفق شود این دعا را برای دفع او بخواند خداوند متعال او را در حفظ و امن محکم خود قرار می دهد که احدی به او ضرر نمی تواند برساند و هر کس دارای قرض باشد به برکت قرائت این دعا دین او ادا خواهد شد آن هم به سهولت ان شاء اللَّه تعالی.
آگاه باشید که هر مومن مخلصی با اخلاص کامل آن را قرائت کند و از خداوند بخواهد که کوه به حرکت در آید و یا آب در زیر پایش محکم و سفت و جامد شود هر آینه به مقصود خواهد رسید. زیرا در این دعا اسم اعظم الهی مستور است و سزاوار نیست کسی که ایمان به خداوند و اولیائش دارد اجازه دهد در قلبش کوچکترین وسوسه و تردیدی درباره عظمت و خواص این دعیا شریف پیدا شود، زیرا خداوند به هر کس که اراده فرماید او را عطای بی حساب عنایت خواهد فرمود و رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند در هر جنگی که با دشمنان داشتم و این دعا را خواندم به برکت آن پیروزی نصیب مومنین گشت و نیز فرمودند: کسی که موفق شود به مداومت بر آن به او نور اولیاء عطا می شود و هر مشکلی برایش آسان و آسانی آسانتر خواهد شد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
سبحان اللَّه العظیم و بحمده
این جمله را سه مرتبه باید بگوید و سپس دعا را بخواند.
سبحانه من اله ما املکه، و سبحانه من ملیک ما اقدره، و سبحانه من قدیر ما اعظمه و سبحانه من عظیم ما اجله، و سبحانه من جلیل ما امجده، و سبحانه من ماجد ما ارءفه، و سبحانه من روف ما اعزه، و سبحانه من عزیز ما اکبره، و سبحانه من کبیر ما اقدمه، و سبحانه من قدیم ما اعلاه، و سبحانه من عال ما اسناه و سبحانه من سنی ما ابهاه، و سبحانه من بهی ما انوره، و سبحانه من منیر ما اظهره، و سبحانه من ظاهر ما اخفاه، و سبحانه من خفی ما اعلمه، و سبحانه من علیم ما اخبره، و سبحانه من خبیر ما اکرمه، و سبحانه من کریم ما الطفه، و سبحانه من لطیف ما ابصره، و سبحانه من بصیر ما اسمعه، و سبحانه من وفی ما اغناه، و سبحانه من غنی ما اعطاه، و سبحانه من معط ما اوسعه، و سبحانه من واسع ما اجوده و سبحانه من جواد ما افضله، و سبحانه من مفضل ما انعمه، و سبحانه من منعم ما اسیده، و سبحانه من سید ما ارحمةت و سبحانه من رحیم ما اشده، و سبحانه من شدید ما اقواه، و سبحانه من قوی ما احکمه، و سبحانه من حکیم ما ابطشه، و سبحانه من باطش ما اقومه، و سبحانه من قیوم ما احمده، و سبحانه من حمید ما ادومه، و سبحانه من دائم ما ابقاه، و سبحانه من باق ما افرده، و سبحانه من مالک ما اولاه، و سبحانه من ولی ما اعظمه، و سبحانه من عظیم ما اکمله، و سبحانه من کامل ما ادمه، و سبحانه من تام ما اعجبه، و سبحانه من عجیب ما افخره، و سبحانه من فاخر ما ابعده، و سبحانه من بعید ما اقربه، و سبحانه من قریب ما امنعه، و سبحانه و من مانع ما اغلبه، و سبحانه من غالب ما اعفاه و سبحانه من عفو ما احسنه، و سبحانه من محسن ما اجمله، و سبحانه من جمیل ما اقبله، و سبحانه من قابل ما اشکره، و سبحانه و من شکور ما اغفره، و سبحانه من غفور ما اکبره، و سبحانه من کبیر ما اجبره، و سبحانه من جبار ما ادینه، و سبحانه من دیان ما اقضاه، و سبحانه من قاض ما امضاه. و سبحانه من ماض ما انفذه، و سبحانه من نافذ ما ارحمةت و سبحانه من رحیم ما اخلقه، و سبحانه من خالق ما اقهره، و سبحانه من قاهر ما املکه، و سبحانه من ملیک ما اقدره، و سبحانه من قادر ما ارفعه، و سبحانه من رفیع ما اشرفه و سبحانه من شریف ما ارزقه، و سبحانه من رازق ما اقبضه، و سبحانه من قابض ما ابسطه و سبحانه من باسط ما اهداه، و سبحانه من هاد ما اصدقه، و سبحانه من صادق ما ابدئه، و سبحانه من بادء ما اقدسه، و سبحانه من قدوس ما اطهره، و سبحانه من طاهر ما ازکاه، و سبحانه من زکی ما ابقاه، و سبحانه من باق ما اعوده، و سبحانه من تواب ما اسخاه، و سبحانه من سخی ما ابصره و سبحانه من بصیر ما اسلمه، و سبحانه من سلیم ما اشفاه، و سبحانه من شاف ما انجاه و سبحانه من منج ما ابره، و سبحانه من بار ما اطلبه، و سبحانه من طالب ما ادرکه، و سبحانه من مدرک ما اشده، و سبحانه من شدید ما اعطفه، و سبحانه من متعطف ما اعدله، و سبحانه من عادل ما اتقنه، و سبحانه من متقن ما احکمه، و سبحانه من حکیم ما اکفله، و سبحانه من کفیل ما اشده، و سبحانه من شهید ما احمده، و سبحانه هو اللَّه العظیم و بحمده و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و للَّه الحمد و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم دافع کل بلیه و هو حسبی و نعم الوکیل.

(7) دعای بسیار پرفضیلت و عظیم الشان مخصوص شب جمعه

در کتاب مهج الدعوات از اویس قرنی روایت کرده، گفت: حضرت علی علیه السلام فرمودند: هر کس این دعا را بخواند حق تعالی دعای او را مستجاب فرماید و جمیع حاجتهای او را روا سازد و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند سوگند به خدایی که برانگیخت مرا به حق به پیغمبری به درستی که هر کس به نهایت گرسنگی و تشنگی رسد و راه چاره بر او مسدود باشد پس خدای را به این دعا بخواند او را طعام و آب دهد و اگر بخواند این دعا را بر کوهی که میان او و موضعی که اراده دارد فاصله باشد آن کوه از میان می رود تا از او بگذرد و به مقصود برسد و اگر بر دیوانه بخوانند هوشیار شود و اگر بر زنی که دشوار زاید بخوانند آسان زاید، فرمود: قسم به خدایی که مرا به حق برانگیخت به پیغمبری بدرستی که هر کس چهل شب از شبهای جمعه این دعا را بخواند حق تعالی همه گناهان که مابین او و خدای تعالی است بیامرزد و اگر مردی از سلطان ترسد و بخواند این دعا را و بر سلطان وارد شود خدا او را از شر آن پادشاه خلاص کند، و هر کس وقت خواب این دعا را بخواند و بخوابد، بفرستد خدای تعالی به عدد هر حرفی از این دعا که خوانده هفتاد هزار ملک از روحانیین را که روهای ایشان از خورشید نیکوتر است به هفتاد هزار بار که طلب آمرزش کنند از خدا و به جهت او و دعا کنند از برای او، و حسنات از برای او بنویسند، و هر کس این دعا را بخواند و حال آن که مرتکب گناهان کبیره شده باشد تمام گناهان او آمرزیده شود و اگر در آن شب بمیرد شهید مرده، و سپس فرمود: این ابا عبداللَّه خدا می آمرزد او و اهل خانه او و دعا این است:
یا سلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الطاهر المطهر القاهر القادر المقتدر یا من ینادی من کل فج عمیق بالسنه شتی و لغات مختلفه و حوائج اخری یا من لایشغله شان عن شان، انت الذی لاتغیرک الازمنه، و لاتحیط بک الامکنه و لا تاخذک نوم و لا سنه یسرلی من امری ما اخاف حزنه، سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین عملت سوء و ظلمت نفسی، فاغفرلی، انه لایغفر الذنوب الا انت، و الحمدللَّه رب العالمین و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم، و صل اللَّه علی نبیه محمد و آله و سلم تسلیما.

(8) دعای عظیم الشان دیگر

روایت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که هر وقت این دعا را بخواند چنان باشد که 360 حج کرده باشد و 360 ختم قرآن کرده باشد و 360 بنده آزاد کرده باشد و 360 دینار صدقه داده باشد و 360 اندوهگین را از غم رهایی بخشد. چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله این کلام را فرمود: جبرئیل در رسید و گفت: یا رسول اللَّه! هر بنده از بندگان خدا و هر امتی از امتان تو که این دعا را در عمر خود یک بار بخواند یا محمد صلی الله علیه و آله به حرمت و جلال خودم قسم او را هفت چیز بدهم:
اول) فقر و درویشی را از وی بردارم
دوم) از سوال نکیرین ایمن گردانم
سوم) از صراط بگذرد
چهارم) از مرگ مفاجاه نگاه دارم
پنجم) دوزخ را بر وی حرام گردانم
ششم) از تنگی قبر نگه دارم
هفتم) از غضب سلطان و ظالم حفظ فرمایم.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
لا اله الا اللَّه الجلیل الجبار لا اله الا اللَّه الواحد القهار، لا اله الا اللَّه العزیز الغفار، لا اله الا اللَّه الکریم الستار، لا اله الا اللَّه الکبیر المتعال، لا اله الا اللَّه وحده لاشریک له الها واحدا ربا و شاهدا احدا صمدا و نحن له مسلمون و لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له الها واحدا ربا و شاهدا احدا صمدا و نحن له عابدون لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له الها واحدا ربا و شاهدا احدا صمدا و نحن له قانتون لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له الها واحدا ربا و شاهدا احدا صمدا و نحن له صابرون لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله علی ولی اللَّه علیه السلام اللهم الیک وجهت وجهی و الیک فوضت امری و علیک توکلت یا ارحم الراحمین.