فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(4) اسماء الحسنی

در کتاب عده الداعی از حضرت رضا علیه السلام و آن بزرگوار از آباء گرام خود نقل فرموده اند: خداوند متعال نود و نه اسم است که هر که خدا را به آن اسمها بخواند دعایش مستجاب می شود و هر که حفظ نماید آنها را داخل بهشت می گردد و در خبر دیگر به این مضمون از حضرت صادق علیه السلام از جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نموده است و آن اسماء مبارکه این است:
اللَّه، الواحد، الاحد، الصمد، الاول، الاخر، المسیع، البصیر، القدیر، القاهر، الاعلی، الباقی، العلی البدیع، الباری ء، الاکرم، الظاهر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحق، الحسیب الحمید، الحفی، الرب، الرحمن، الرحیم، الذاری ء، الرازق، الرقیب، الرووف، الرائی، السلام، المومن المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، السید، السبوح، الشهید، الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، العفو الغفور، الغنی، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القدیم، الملک، القدوس، القوی، القریب القیوم، القابض، الباسط، القاضی، المجید، الولی، المنان، المحیط، المبین، المقیت، المصور، الکریم الکبیر، الکافی، کاشف الضر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادی، الوفی الوکیل، الوارث، البر، الباعث، التواب، الجلیل، الجواده الخبیر، الخالق، خیر الناصرین، الدیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی.

(5) دعای معراج

دعایی است شان آن بسیار بزرگ است و خیلی عظیم می باشد. راوی حضرت علی علیه السلام از نبی اکرم صلی الله علیه و آله: وقتی به آسمان رفتم در شب معراج هفتاد هزار حجاب را طی کردم تا رسیدم به حجاب قدرت در آن نوشته شده این دعا با نور، جبرئیل عرض کرد: یا محمد صلی الله علیه و آله این دعا را برای کسی غیر از مومنین از امت خودت تعلیم ندهی چون که این دعا را هر که بخواند درهای آسمانها بر روی ایشان باز می شود و خداوند نظر رحمتش را شامل آن شخص کند که هم و غم او را بر طرف می کند و هر گرفتاری که دارد خدا بر طرف می سازد اگر قرض دار است قرضش ادا می شود و گناهانش آمرزیده می شود و مورد عنایت قرار می گیرد مانند انبیاء و صدیقین و خداوند هزار قصر و از در و یاقوت برای او آماه می فرماید و خداوند به او هر روز 360 مرتبه نظر رحمت کند و ملکی ندا می کند که اعمالت را از سر بگیر که گناهان خودت و مادرت و پدرت آمرزیده شد و جمیع گناهانت مبدل به حسنات شد و ثواب هفتاد سال عبادت برای ایشان نوشته شد پس خیر دنیا و آخرت برای او جوع می گردد و هر کس این دعا را نوشته با مشک و زعفران برای هر بیماری که دهد شفا خواهد یافت و هر کس حمل نماید این دعا را با خود آمن خواهد شد از شر شیطان و هیچ گونه ملالی بر ایشان نمی رسد و محفوظ می ماند از دزدان و جمیع حاجاتش برآورده خواهد شد و هر کس نزد فرزندانش بگذارد حفظ می شوند از جمیع گزندگان مانند مار و عقرب و هر کس با خود حمل نماید از جمیع امور خوب بهره مند خواهد شد و هر کس بنویسید و در منزل بگذارد روزیشان زیاد گردد و اهل آن محفوظ می گردند از جمیع گرفتاریها و قسم به آن کسی که شما را به رسالت مبعوث کرد اگر جمیع ثقلین و جمیع ملائکه تعدادشان هزار برابر اهل دنیا و آخرت شوند تا روز قیامت ثواب این این دعا را نخواهند توانست بنویسند چون این دعا بهترین دعا است نزد پروردگارت پس به امت خود تعلیم بده چون گنجی است از گنجهای بهشت که خدا عنایت کرده است.
دعای معراج
اللهم انی اسالک یامن اقر بالعبودیه له کل معبود و یا من یحمده کل محمود یا من یفزع الیه کل مجهود یا من یطلب عنده کل مفقود یا من سائله غیر مردود یا من بابه عن سواله غیر مسدود یا من هو غیر موصوف و لا محدود یا من عطاوه غیر ممنوع و لامنکود یا من لیس ببعید و هو نعم المقصود یا من رجاء عباده بحبله مشدود یا من شبهه و مثله غیر موجود یا من لیس بوالد بمعدود یا من حوض بره للانام مورود یا من لا یوصف بقیام و لا قعود یا من لاتجری علیه حرکه و لاجمود یا اللَّه یا رحمن یا رحیم یا ودود یا غافر ذنب داود یا من لا یخلف الوعد و یعفو عن الموعود یا من رزقه و ستره للعاصین ممدود یا من هو ملجا کل مقصی مطرود یا من دان له جمیع خلقه بالسجود یا من لیس عن نیل جوده احد مصدود یا من لایحیف فی حکمه و یحلم عن الظالم العنود ارحم عبیدا خاطئا لم یوف بالعهود انک فعال لما ترید یا بار یا ودود صل علی محمد خیر مبعوث دعا الی خیر معبود و علی آله الطیبین الطاهرین اهل الکرم و الجود و افعل بنا ما انت اهله یا ارحم الراحمین.

(6) دعاء الصحیفه

در کتاب شریف و با برکت مهج الدعوات مرحوم سید بن طاووس رحمة اللَّه دعای شریفی با برکات بسیار و آثار فوق العاده از مولی الموالی امیرالمؤمنین صلوات اللَّه و سلام علیه و آله نقل نموده که سزاوار است شیعیان آن حضرت از آن غافل نباشند و در مشکلات دنیا و آخرت و مسائل فردی و اجتماعی از آن بهره گرفته به نتیجه مطلوبشان برسند و از خیر این جهان و آن جهان بهره مند گردند.
اما توصیف نتایج و آثار آن که در روایت بیان گردیده است.
مرحوم سید رحمه اللَّه علیه روایت نموده از حضرت علی علیه السلام که ایشان از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل نمودند که حضرت رسالت صلی الله علیه و آله فرمودند: جبرئیل نزدم آمد در حالی که در پشت مقام ابراهیم علیه السلام مشغول نماز بودم پس از اتمام نماز از خداوند متعال تقاضای مغفرت برای امت خود نمودم. جبرئیل گفت: یا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله! بسیار به امت خود علاقمند می باشی و می ترسی از خطاهایشان. خداوند به بندگانش رحیم است. حضرت می فرماید آری ای برادر جبرئیل! تو نیز مورد علاقه من و امت من می باشی. اکنون دعایی را بیاموز که امت من بعد از من با قرائت آن و نائل شدنشان به مقاصد خود مرا یاد نمایند. جبرئیل عرضه می دارد: یا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله توصیه می کنم که امر فرمایی امت خود را هر ماه سه روز ایام البیض را که سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه است روزه را فراموش ننمایند و نیز امر فرمایی آنها را تا خداوند متعال را به این دعای شریف بخوانند و این دعایی است که حاملان عرش به برکت این دعا عرش الهی را حمل می کنند و من به برکت آن از آسمانها به زمین فرود می آیم و از زمین به آسمان صعود می نمایم، و این دعا را به دربهای بهشت و جای جای بهشت مرقوم و نوشته شده است، و با این دعا دربهای بهشت گشوده می شود و به برکت این دعا خلق خداوند در روز قیامت محشور می شوند به امر الهی. و هر یک از امت شما این دعا را قرائت کند خداوند عذاب قبر را از او برداشته و به برکت آن از بدی بزرگ قیامت. و از آفات دنیا در امن قرار خواهد گرفت و از عذاب آتش جهنم نجات خواهد یافت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از جبرئیل سوال نمودم که ثواب این دعا را بیان دارد. او چنین گفت: یا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله سوال نمودی از چیزی که قدرت توصیف آن را ندارم زیرا قدرت توصیف آن را ندارم زیرا قدر آن را خداوند متعال داند و بس. و اگر تمام درختان قلم باشد و دریاها مرکب و جمیع خلائق نویسنده قادر نخواهند بود ثوابی که خداوند کریم به قرائت کننده این دعا عطا می فرماید بنویسند. اینک مقداری از آن بیان می شود. چنانچه بنده ای اسیر و عبد دیگری باشد به قصد آزادی خود این دعا را قرائت کند خداوند متعال او را از سختی عبودیت و اسارت بندگی خلاص خواهد نمود. چنانچه مغموم و گرفتاری آن را بخواند خداوند هم و غم او را بر طرف می گرداند. و اگر حاجتی را انسان طالب باشد و برای رفع آن این دعا را بخواند خداوند متعال حاجت او را برآورده و نیازش را مرحمت می فرماید چه آن حاجت دنیوی باشد و یا اخروی. مادی باشد یا معنوی ان شاء اللَّه. و او را از مرگ ناگهانی (سکته) حفظ می فرماید. و از هراس قبر او را ایمن و حفظ سازد و از فقر در دنیا او را محفوظ نماید. و به او قدرت و مقام شفاعت از دوستانش در روز قیامت عطا فرماید: در حالی که آن روز سخت و هولناک و پرهراس خندان باشد و به برکت این دعا به بهشت دارالسلام واردش نمایند و خداوند متعال او را در غرفه های آن مقام والا ساکن فرماید در حالی که ملبس به لباسهای جنان باشد و چنانچه شخصی روزه بدارد و این دعا را بخواند خداوند ثوابی را که به جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام و اسرافیل علیه السلام و عزرائیل علیه السلام و ابراهیم خلیل علیه السلام و عیسی علیه السلام و شما ای رسول گرامی صلی الله علیه و آله عطا فرموده به او عطا خواهد فرمود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: در شگفت بودم که جبرئیل گفت: یا محمد صلی الله علیه و آله! هر یک از امت شما در مدت عمرش یک بار این دعا را بخواند خداوند او را در روز قیامت در حالی محشور می نماید که صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشد و مردم گمان می کنند یکی از انبیاء است. پس جبرئیل ادامه داد و گفت: یا محمد صلی الله علیه و آله! چنانچه شخصی پنج بار موفق شود به قرائت این دعا، من جبرئیل با اسبی از اسبهای بهشتی در کنار قبر او در روز رستاخیز آماه خواهم بود که به مجرد زنده شدن و حشر او را بدون تامل در مواقف حساب و بدون توقف در هیچ مکانی به مقام عالی در دارالنعیم در جوار وجود نازنین شما ای محمد صلی الله علیه و آله فرمود آورم و ساکن نمایم و من جبرئیل ضامن هستم برای کسی که موفق به خواندن این دعا شود چه زن و چه مرد که خداوند او را عذاب نفرماید اگر چه گناهان او بیشتر از کف دریاها و افزون تر از قطرات باران و برگ درختان و عدد مردم اهل بهشت و جهنم باشد و هر کس موفق شود به خواندن این دعا شود ثواب حج واجب و عمره مقبوله بنویسند و هر کس در هنگام خواب یا طهارت و پاکیزگی پنج بار این دعا را قرائت کند شما را در خواب می بیند در حالی که او را بشارت به بهشت می دهید، و چنانچه شخصی گرسنه و تشنه باشد و برای رفع آن غذا و آبی نداشته باشد و یا مریض باشد و دارویی برایش فراهم نباشد به برکت قرائت این دعا خداوند او را از تشنگی و گرسنگی و مرض نجات خواهد داد و حوائج دنیا و آخرت او را عطا خواهد فرمود. و هر کس چیزی از او دزدیده باشند وضو بسازد و چهار رکعت یا دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از حمد سوره اخلاص (قل هو اللَّه احد) را دو مرتبه بخواند و پس از سلام نماز این دعا را بخواند و نوشته این دعا را مقابل یا زیر سرش بگذارد خداوند متعال مشرق و مغرب را درهم نموده و مفقود شده او را به او باز گرداند. و چنانچه شخصی دشمنی داشته باشد و موفق شود این دعا را برای دفع او بخواند خداوند متعال او را در حفظ و امن محکم خود قرار می دهد که احدی به او ضرر نمی تواند برساند و هر کس دارای قرض باشد به برکت قرائت این دعا دین او ادا خواهد شد آن هم به سهولت ان شاء اللَّه تعالی.
آگاه باشید که هر مومن مخلصی با اخلاص کامل آن را قرائت کند و از خداوند بخواهد که کوه به حرکت در آید و یا آب در زیر پایش محکم و سفت و جامد شود هر آینه به مقصود خواهد رسید. زیرا در این دعا اسم اعظم الهی مستور است و سزاوار نیست کسی که ایمان به خداوند و اولیائش دارد اجازه دهد در قلبش کوچکترین وسوسه و تردیدی درباره عظمت و خواص این دعیا شریف پیدا شود، زیرا خداوند به هر کس که اراده فرماید او را عطای بی حساب عنایت خواهد فرمود و رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند در هر جنگی که با دشمنان داشتم و این دعا را خواندم به برکت آن پیروزی نصیب مومنین گشت و نیز فرمودند: کسی که موفق شود به مداومت بر آن به او نور اولیاء عطا می شود و هر مشکلی برایش آسان و آسانی آسانتر خواهد شد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
سبحان اللَّه العظیم و بحمده
این جمله را سه مرتبه باید بگوید و سپس دعا را بخواند.
سبحانه من اله ما املکه، و سبحانه من ملیک ما اقدره، و سبحانه من قدیر ما اعظمه و سبحانه من عظیم ما اجله، و سبحانه من جلیل ما امجده، و سبحانه من ماجد ما ارءفه، و سبحانه من روف ما اعزه، و سبحانه من عزیز ما اکبره، و سبحانه من کبیر ما اقدمه، و سبحانه من قدیم ما اعلاه، و سبحانه من عال ما اسناه و سبحانه من سنی ما ابهاه، و سبحانه من بهی ما انوره، و سبحانه من منیر ما اظهره، و سبحانه من ظاهر ما اخفاه، و سبحانه من خفی ما اعلمه، و سبحانه من علیم ما اخبره، و سبحانه من خبیر ما اکرمه، و سبحانه من کریم ما الطفه، و سبحانه من لطیف ما ابصره، و سبحانه من بصیر ما اسمعه، و سبحانه من وفی ما اغناه، و سبحانه من غنی ما اعطاه، و سبحانه من معط ما اوسعه، و سبحانه من واسع ما اجوده و سبحانه من جواد ما افضله، و سبحانه من مفضل ما انعمه، و سبحانه من منعم ما اسیده، و سبحانه من سید ما ارحمةت و سبحانه من رحیم ما اشده، و سبحانه من شدید ما اقواه، و سبحانه من قوی ما احکمه، و سبحانه من حکیم ما ابطشه، و سبحانه من باطش ما اقومه، و سبحانه من قیوم ما احمده، و سبحانه من حمید ما ادومه، و سبحانه من دائم ما ابقاه، و سبحانه من باق ما افرده، و سبحانه من مالک ما اولاه، و سبحانه من ولی ما اعظمه، و سبحانه من عظیم ما اکمله، و سبحانه من کامل ما ادمه، و سبحانه من تام ما اعجبه، و سبحانه من عجیب ما افخره، و سبحانه من فاخر ما ابعده، و سبحانه من بعید ما اقربه، و سبحانه من قریب ما امنعه، و سبحانه و من مانع ما اغلبه، و سبحانه من غالب ما اعفاه و سبحانه من عفو ما احسنه، و سبحانه من محسن ما اجمله، و سبحانه من جمیل ما اقبله، و سبحانه من قابل ما اشکره، و سبحانه و من شکور ما اغفره، و سبحانه من غفور ما اکبره، و سبحانه من کبیر ما اجبره، و سبحانه من جبار ما ادینه، و سبحانه من دیان ما اقضاه، و سبحانه من قاض ما امضاه. و سبحانه من ماض ما انفذه، و سبحانه من نافذ ما ارحمةت و سبحانه من رحیم ما اخلقه، و سبحانه من خالق ما اقهره، و سبحانه من قاهر ما املکه، و سبحانه من ملیک ما اقدره، و سبحانه من قادر ما ارفعه، و سبحانه من رفیع ما اشرفه و سبحانه من شریف ما ارزقه، و سبحانه من رازق ما اقبضه، و سبحانه من قابض ما ابسطه و سبحانه من باسط ما اهداه، و سبحانه من هاد ما اصدقه، و سبحانه من صادق ما ابدئه، و سبحانه من بادء ما اقدسه، و سبحانه من قدوس ما اطهره، و سبحانه من طاهر ما ازکاه، و سبحانه من زکی ما ابقاه، و سبحانه من باق ما اعوده، و سبحانه من تواب ما اسخاه، و سبحانه من سخی ما ابصره و سبحانه من بصیر ما اسلمه، و سبحانه من سلیم ما اشفاه، و سبحانه من شاف ما انجاه و سبحانه من منج ما ابره، و سبحانه من بار ما اطلبه، و سبحانه من طالب ما ادرکه، و سبحانه من مدرک ما اشده، و سبحانه من شدید ما اعطفه، و سبحانه من متعطف ما اعدله، و سبحانه من عادل ما اتقنه، و سبحانه من متقن ما احکمه، و سبحانه من حکیم ما اکفله، و سبحانه من کفیل ما اشده، و سبحانه من شهید ما احمده، و سبحانه هو اللَّه العظیم و بحمده و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و للَّه الحمد و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم دافع کل بلیه و هو حسبی و نعم الوکیل.