فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(3) دعا صنمی قریش

دعایی است بسیار رفیع الشان و عظیم المنزله. ابن عباس آن را از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت کرده و گفته است که آن حضرت این دعا را در قنوت نماز خود می خواند و فرمود: که خواننده این دعا مثل کسی است که با پیغمبر صلی الله علیه و آله به جهاد در جنگ بدر و احد و حنین رفته باشد و هزار هزار تیر انداخته باشد.
(از کتاب مصباح کفعمی و بحارالانوار ج 82، ص 260-261).
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و العن صنمی قریش وجبتیها و طاغوتیها و افکیها و ابنتیهما اللذین خالفا امرک و انکراوحیک و جحدا انعامک و عصیا رسولک و قلبا دینک و حرفا کتابک و احبا اعدائک و جحدا الائک و عطلا احکامک و ابطلا فرائضک و الحدا فی ایاتک و عادیا اولیائک و والیا اعدائک و خربا بلادک و افسدا عبادک اللهم العنهما و اتباعهما و اولیائهما و اشیاعهما و محبیهما فقد اخربابیئت النبوه و ردما بابه و نقضا سقفه و الحقا سمائه بارضه و عالیه بسافله و ظاهره بباطنه و استاصلا اهله و ابادا انصاره و قتلا اطفاله و اخلیا منبره من وصیه و وارث علمه و جحدا امامته و اشرکابربهما فعظم ذنبهما و خلدهما فی سقر و ما ادریک ما سقر لاتبقی و لا تذر اللهم العنهم بعدد کل منکر اتوه و حق اخفوه و منبر علوه و مومن ارجوه و منافق ولوه و ولی اذوه و طرید اووه و صادق طردوه و کافر نصروه و امام قهروه و فرض غیروه و اثر انکروه و شر اثروه و دم اراقوه و خبر بدلوه و کفر نصبوه و ارث غصبو و فیی اقتطعوه و سحت اکلوه و خمس استحلوه و باطل اسسوه وجور بسطوه و نفاق اسروه و غدر اضمروه و ظلم نشروه و وعد اخلفوه و امان خانوه و عهد نقضوه و حلال حرموه و حرام احلوه و بطن فتقوه و ضلع دقوه و صک مزقوه و شمل بددوه و عزیز اذلوه و ذلیل اعزوه و حق منعوه و کذب دلسوه و حکم قلبوه اللهم العنم بکل ایه حرفوها و فرضه تزکوها و سنه غیروها و رسوم منعوها و احکام عطلوها و بیعه نکسوها و دعوی ابطلوها و بینه انکروها و حیله احدثوها و خیانه اوردوها و عقبه ارتقوها و دباب دخرجوها و ازیاف لزموها و شهادات کتموها و وصیه ضیعوها اللهم العنهم فی مکنون السر و ظاهر العلانیه لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا لانقطاع لامده و لا نفاد لعدده لعنا یغدوا اوله و لایروح اخره لهم و لاعوانهم و انصارهم و مجیبهم و موالیهم و المسلمین لهم و المائلین الیهم و الناهضین باحتجاجهم و المقتدین بکلامهم و المصدقین باحکامهم.
پس 4 مرتبه بگو:
اللهم عذبهم عذابا بستغیث اهل النار آمین یا رب العالمین.

(4) اسماء الحسنی

در کتاب عده الداعی از حضرت رضا علیه السلام و آن بزرگوار از آباء گرام خود نقل فرموده اند: خداوند متعال نود و نه اسم است که هر که خدا را به آن اسمها بخواند دعایش مستجاب می شود و هر که حفظ نماید آنها را داخل بهشت می گردد و در خبر دیگر به این مضمون از حضرت صادق علیه السلام از جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نموده است و آن اسماء مبارکه این است:
اللَّه، الواحد، الاحد، الصمد، الاول، الاخر، المسیع، البصیر، القدیر، القاهر، الاعلی، الباقی، العلی البدیع، الباری ء، الاکرم، الظاهر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحق، الحسیب الحمید، الحفی، الرب، الرحمن، الرحیم، الذاری ء، الرازق، الرقیب، الرووف، الرائی، السلام، المومن المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، السید، السبوح، الشهید، الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، العفو الغفور، الغنی، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القدیم، الملک، القدوس، القوی، القریب القیوم، القابض، الباسط، القاضی، المجید، الولی، المنان، المحیط، المبین، المقیت، المصور، الکریم الکبیر، الکافی، کاشف الضر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادی، الوفی الوکیل، الوارث، البر، الباعث، التواب، الجلیل، الجواده الخبیر، الخالق، خیر الناصرین، الدیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی.

(5) دعای معراج

دعایی است شان آن بسیار بزرگ است و خیلی عظیم می باشد. راوی حضرت علی علیه السلام از نبی اکرم صلی الله علیه و آله: وقتی به آسمان رفتم در شب معراج هفتاد هزار حجاب را طی کردم تا رسیدم به حجاب قدرت در آن نوشته شده این دعا با نور، جبرئیل عرض کرد: یا محمد صلی الله علیه و آله این دعا را برای کسی غیر از مومنین از امت خودت تعلیم ندهی چون که این دعا را هر که بخواند درهای آسمانها بر روی ایشان باز می شود و خداوند نظر رحمتش را شامل آن شخص کند که هم و غم او را بر طرف می کند و هر گرفتاری که دارد خدا بر طرف می سازد اگر قرض دار است قرضش ادا می شود و گناهانش آمرزیده می شود و مورد عنایت قرار می گیرد مانند انبیاء و صدیقین و خداوند هزار قصر و از در و یاقوت برای او آماه می فرماید و خداوند به او هر روز 360 مرتبه نظر رحمت کند و ملکی ندا می کند که اعمالت را از سر بگیر که گناهان خودت و مادرت و پدرت آمرزیده شد و جمیع گناهانت مبدل به حسنات شد و ثواب هفتاد سال عبادت برای ایشان نوشته شد پس خیر دنیا و آخرت برای او جوع می گردد و هر کس این دعا را نوشته با مشک و زعفران برای هر بیماری که دهد شفا خواهد یافت و هر کس حمل نماید این دعا را با خود آمن خواهد شد از شر شیطان و هیچ گونه ملالی بر ایشان نمی رسد و محفوظ می ماند از دزدان و جمیع حاجاتش برآورده خواهد شد و هر کس نزد فرزندانش بگذارد حفظ می شوند از جمیع گزندگان مانند مار و عقرب و هر کس با خود حمل نماید از جمیع امور خوب بهره مند خواهد شد و هر کس بنویسید و در منزل بگذارد روزیشان زیاد گردد و اهل آن محفوظ می گردند از جمیع گرفتاریها و قسم به آن کسی که شما را به رسالت مبعوث کرد اگر جمیع ثقلین و جمیع ملائکه تعدادشان هزار برابر اهل دنیا و آخرت شوند تا روز قیامت ثواب این این دعا را نخواهند توانست بنویسند چون این دعا بهترین دعا است نزد پروردگارت پس به امت خود تعلیم بده چون گنجی است از گنجهای بهشت که خدا عنایت کرده است.
دعای معراج
اللهم انی اسالک یامن اقر بالعبودیه له کل معبود و یا من یحمده کل محمود یا من یفزع الیه کل مجهود یا من یطلب عنده کل مفقود یا من سائله غیر مردود یا من بابه عن سواله غیر مسدود یا من هو غیر موصوف و لا محدود یا من عطاوه غیر ممنوع و لامنکود یا من لیس ببعید و هو نعم المقصود یا من رجاء عباده بحبله مشدود یا من شبهه و مثله غیر موجود یا من لیس بوالد بمعدود یا من حوض بره للانام مورود یا من لا یوصف بقیام و لا قعود یا من لاتجری علیه حرکه و لاجمود یا اللَّه یا رحمن یا رحیم یا ودود یا غافر ذنب داود یا من لا یخلف الوعد و یعفو عن الموعود یا من رزقه و ستره للعاصین ممدود یا من هو ملجا کل مقصی مطرود یا من دان له جمیع خلقه بالسجود یا من لیس عن نیل جوده احد مصدود یا من لایحیف فی حکمه و یحلم عن الظالم العنود ارحم عبیدا خاطئا لم یوف بالعهود انک فعال لما ترید یا بار یا ودود صل علی محمد خیر مبعوث دعا الی خیر معبود و علی آله الطیبین الطاهرین اهل الکرم و الجود و افعل بنا ما انت اهله یا ارحم الراحمین.