فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(2) دعای بعد از دعا کردن

حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: به روایت قطب راوندی در کتاب دعوات که روز عاشورا پدرم امام حسین علیه السلام در حالی که خون جوش می زد مرا به سینه چسبانید و فرمود: پسرجان دعائی را که حضرت زهرا سلام اللَّه علیها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و او از جبرئیل آموخت و به من تعلیم داد حفظ کن از برای هر حاجت و همه و غم و پیشامد کار بزرگ و هر مصیبت مفید است و فرمود دعا کن و بگو:
الهی بحق یاسین و القرآن الحکیم و بحق طه و القرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکر و بین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لایحتاج الی التقسیر صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا.
و به جای کذا و کذا حاجت بخواه.

(3) دعا صنمی قریش

دعایی است بسیار رفیع الشان و عظیم المنزله. ابن عباس آن را از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت کرده و گفته است که آن حضرت این دعا را در قنوت نماز خود می خواند و فرمود: که خواننده این دعا مثل کسی است که با پیغمبر صلی الله علیه و آله به جهاد در جنگ بدر و احد و حنین رفته باشد و هزار هزار تیر انداخته باشد.
(از کتاب مصباح کفعمی و بحارالانوار ج 82، ص 260-261).
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و العن صنمی قریش وجبتیها و طاغوتیها و افکیها و ابنتیهما اللذین خالفا امرک و انکراوحیک و جحدا انعامک و عصیا رسولک و قلبا دینک و حرفا کتابک و احبا اعدائک و جحدا الائک و عطلا احکامک و ابطلا فرائضک و الحدا فی ایاتک و عادیا اولیائک و والیا اعدائک و خربا بلادک و افسدا عبادک اللهم العنهما و اتباعهما و اولیائهما و اشیاعهما و محبیهما فقد اخربابیئت النبوه و ردما بابه و نقضا سقفه و الحقا سمائه بارضه و عالیه بسافله و ظاهره بباطنه و استاصلا اهله و ابادا انصاره و قتلا اطفاله و اخلیا منبره من وصیه و وارث علمه و جحدا امامته و اشرکابربهما فعظم ذنبهما و خلدهما فی سقر و ما ادریک ما سقر لاتبقی و لا تذر اللهم العنهم بعدد کل منکر اتوه و حق اخفوه و منبر علوه و مومن ارجوه و منافق ولوه و ولی اذوه و طرید اووه و صادق طردوه و کافر نصروه و امام قهروه و فرض غیروه و اثر انکروه و شر اثروه و دم اراقوه و خبر بدلوه و کفر نصبوه و ارث غصبو و فیی اقتطعوه و سحت اکلوه و خمس استحلوه و باطل اسسوه وجور بسطوه و نفاق اسروه و غدر اضمروه و ظلم نشروه و وعد اخلفوه و امان خانوه و عهد نقضوه و حلال حرموه و حرام احلوه و بطن فتقوه و ضلع دقوه و صک مزقوه و شمل بددوه و عزیز اذلوه و ذلیل اعزوه و حق منعوه و کذب دلسوه و حکم قلبوه اللهم العنم بکل ایه حرفوها و فرضه تزکوها و سنه غیروها و رسوم منعوها و احکام عطلوها و بیعه نکسوها و دعوی ابطلوها و بینه انکروها و حیله احدثوها و خیانه اوردوها و عقبه ارتقوها و دباب دخرجوها و ازیاف لزموها و شهادات کتموها و وصیه ضیعوها اللهم العنهم فی مکنون السر و ظاهر العلانیه لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا لانقطاع لامده و لا نفاد لعدده لعنا یغدوا اوله و لایروح اخره لهم و لاعوانهم و انصارهم و مجیبهم و موالیهم و المسلمین لهم و المائلین الیهم و الناهضین باحتجاجهم و المقتدین بکلامهم و المصدقین باحکامهم.
پس 4 مرتبه بگو:
اللهم عذبهم عذابا بستغیث اهل النار آمین یا رب العالمین.

(4) اسماء الحسنی

در کتاب عده الداعی از حضرت رضا علیه السلام و آن بزرگوار از آباء گرام خود نقل فرموده اند: خداوند متعال نود و نه اسم است که هر که خدا را به آن اسمها بخواند دعایش مستجاب می شود و هر که حفظ نماید آنها را داخل بهشت می گردد و در خبر دیگر به این مضمون از حضرت صادق علیه السلام از جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نموده است و آن اسماء مبارکه این است:
اللَّه، الواحد، الاحد، الصمد، الاول، الاخر، المسیع، البصیر، القدیر، القاهر، الاعلی، الباقی، العلی البدیع، الباری ء، الاکرم، الظاهر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحق، الحسیب الحمید، الحفی، الرب، الرحمن، الرحیم، الذاری ء، الرازق، الرقیب، الرووف، الرائی، السلام، المومن المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، السید، السبوح، الشهید، الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، العفو الغفور، الغنی، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القدیم، الملک، القدوس، القوی، القریب القیوم، القابض، الباسط، القاضی، المجید، الولی، المنان، المحیط، المبین، المقیت، المصور، الکریم الکبیر، الکافی، کاشف الضر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادی، الوفی الوکیل، الوارث، البر، الباعث، التواب، الجلیل، الجواده الخبیر، الخالق، خیر الناصرین، الدیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی.