فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

آیات قرآن راجع به دعا کردن

1 - (اعراف آیه 180): برای خدا نامهای نیک است پس او را به وسیله آنها بخوانید و دعا کنید.
2 - (غافر آیه 60): مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم.
3 - (انعام 53): ای پیامبر نباید آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را می خوانند از پیش خود برانی.
4 - (فرقان 77): ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد.

سخنان ائمه معصومین علیه السلام راجع به دعا

رسول اکرم صلی الله علیه و آله: دعا حربه مومن است برای دفع دشمنان و عمود دین است که به آن دین مومن بر پا است و نور آسمان و زمین است.
(بحار الانوار جلد 93، ص 288)
امام صادق علیه السلام: دعا همان عبادتی است که خداوند درباره اش فرموده همانا کسانی که از عبادت و پرستش من تکبر کنند بزودی با ذلت و خواری وارد جهنم خواهند گشت پس فرمود دعا کن خدا را بخوان و مگو کارها بر حسب تقدیر الهی انجام خواهد شد.
(وسائل الشیعه)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد.
(مشکاه الانوار)
امام رضا علیه السلام: دعا از نیزه کارگرتر است و دعا بر می گرداند قضا را هر چند از آسمان نازل شده باشد و محکم شده باشد و دعا کلید همه رحمت ها است.
امام صادق علیه السلام: خداوند عزوجل خوشش نمی آید که بندگانش از همدیگر خواهش و درخواست کنند و همین مطلب را درباره خودش دوست دارد چون خداوند عزوجل خوشش می آید که از او سوال و درخواست کنند و نعمتهای خداوندی را از وی بخواهند.
(ص 1109، ح 2، ب 20)
امام محمد باقر علیه السلام: هیچ چیزی نزد خدا برتر از سوال و درخواست آنچه که در نزد اوست نمی باشد.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله: کسی که به دعا توفیق یابد بدبختی ندارد و وقتی خدا توفیق خود را برای دعا فراهم نمود علامت آن است که درهای رحمت را بروی او گشوده است.
(وسائل الشیعه)
امام صادق علیه السلام: هنگامی که بنده مومن دعا کند خداوند عزوجل به فرشتگان گوید با این که دعای این بنده مستجاب است در عین حال حاجتش را دیرتر بر آورید چون من دوست دارم آوازش را بشنوم.
امام رضا علیه السلام: به اصحاب خود فرمود بر شما باد به سلاح انبیاء گفتند: سلاح انبیاء چیست؟ فرمود: دعا.
امام موسی کاظم علیه السلام: فرمود: که از برای هر مرض دوا و دعائیست. هرگاه خدای تعالی به خاطر بیمار رساند که دعا کند به تحقیق اذن داده است در شفای او.

فواید دعا از سخنان ائمه معصومین علیه السلام

امام صادق علیه السلام: همانا بنده مومنی درباره حاجتی خدای خود را خوانده و دعا می کند در آن حال خداوند عزوجل به فرشتگان گوید حاجت او را دیگرتر بر آورید چون مشتاق شنیدن صدای دعای او هستم و در روز قیامت خدای عزوجل به آن بنده خواهد گفت: بنده من دعا کردی و من برآوردن حاجت تو را مدتی به تاخیر انداختم و ثواب دیر برآوردن حاجتت را الان چنین و چنان خواهد و درباره فلان مطلب دعا کردی باز هم دعایت را دیر مستجاب کردم و اکنون به عوض دیر مستجاب شدن دعایت مزد و پاداش فراوانی خواهم داد. امام صادق علیه السلام فرمود: همین که مومن خوبی نتیجه را می بیند آرزو می کند که ای کاش هیچ یک از دعاهایش در دنیا مستجاب نمی شد.
(ب 21، ح 5، ص 1112)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر مسلمانی که دعا کرده و خدا را بخواند البته در غیر قطع رحم و گناه حتما یکی از این سه نعمت به او داده خواهد شد.
اول: خواسته اش را بزودی برآورد.
دوم: ذخیره آخرتش قرار دهد.
سوم: پیشامد ناگواری را از او دور کند.
یاران گفتند اگر چنین است فراوان دعا کنیم. فرمود: فراوان دعا کنید.
امام صادق علیه السلام: خداوند در روز قیامت دعای مومنان را جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت جای بهتری به آنان خواهد داد.
علی علیه السلام: دعا سپر مومن در مقابل بلاها است و اگر درب خانه ای را زیاد بکوبی عاقبت به رویت باز شود. خداوند دوست دارد بندگانش از او درخواست کنند و به پاداش دعای آنان در روز قیامت مانند عملهای دیگرشان خواهد داد.
(وسائل الشیعه)
امام صادق علیه السلام: بر شما باد به دعا کردن چه اینکه هیچ وسیله ای مانند دعا شما را به مقامات قرب معنوی نزدیک نمی کند.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله: دعا مغز و روح عبادتها است هیچ دعایی بی اثر نمی ماند و لااقل کفاره بعضی از گناهان واقع می شود.
(وسائل الشیعه)