فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

معنی دعا:

دعا یعنی صدا زدن و مدد خواستن در حل مشکلات از خالق خود.
دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خداوند کریم در قرآن و هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام سفارش بسیار نموده اند.

آیات قرآن راجع به دعا کردن

1 - (اعراف آیه 180): برای خدا نامهای نیک است پس او را به وسیله آنها بخوانید و دعا کنید.
2 - (غافر آیه 60): مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم.
3 - (انعام 53): ای پیامبر نباید آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را می خوانند از پیش خود برانی.
4 - (فرقان 77): ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد.

سخنان ائمه معصومین علیه السلام راجع به دعا

رسول اکرم صلی الله علیه و آله: دعا حربه مومن است برای دفع دشمنان و عمود دین است که به آن دین مومن بر پا است و نور آسمان و زمین است.
(بحار الانوار جلد 93، ص 288)
امام صادق علیه السلام: دعا همان عبادتی است که خداوند درباره اش فرموده همانا کسانی که از عبادت و پرستش من تکبر کنند بزودی با ذلت و خواری وارد جهنم خواهند گشت پس فرمود دعا کن خدا را بخوان و مگو کارها بر حسب تقدیر الهی انجام خواهد شد.
(وسائل الشیعه)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد.
(مشکاه الانوار)
امام رضا علیه السلام: دعا از نیزه کارگرتر است و دعا بر می گرداند قضا را هر چند از آسمان نازل شده باشد و محکم شده باشد و دعا کلید همه رحمت ها است.
امام صادق علیه السلام: خداوند عزوجل خوشش نمی آید که بندگانش از همدیگر خواهش و درخواست کنند و همین مطلب را درباره خودش دوست دارد چون خداوند عزوجل خوشش می آید که از او سوال و درخواست کنند و نعمتهای خداوندی را از وی بخواهند.
(ص 1109، ح 2، ب 20)
امام محمد باقر علیه السلام: هیچ چیزی نزد خدا برتر از سوال و درخواست آنچه که در نزد اوست نمی باشد.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله: کسی که به دعا توفیق یابد بدبختی ندارد و وقتی خدا توفیق خود را برای دعا فراهم نمود علامت آن است که درهای رحمت را بروی او گشوده است.
(وسائل الشیعه)
امام صادق علیه السلام: هنگامی که بنده مومن دعا کند خداوند عزوجل به فرشتگان گوید با این که دعای این بنده مستجاب است در عین حال حاجتش را دیرتر بر آورید چون من دوست دارم آوازش را بشنوم.
امام رضا علیه السلام: به اصحاب خود فرمود بر شما باد به سلاح انبیاء گفتند: سلاح انبیاء چیست؟ فرمود: دعا.
امام موسی کاظم علیه السلام: فرمود: که از برای هر مرض دوا و دعائیست. هرگاه خدای تعالی به خاطر بیمار رساند که دعا کند به تحقیق اذن داده است در شفای او.