آشنایی با معارف الغدیر (2) معنای مولی

جواد محدثی‏‏‏‏‏

9- شاهد گرفتن خداوند

حضرت رسول، پس از ابلاغ پیام ولایت، فرمود: خداوندا!... بر اینان گواه باش که من ابلاغ کردم و خیرخواهی نمودم. این استشهاد می رساند که آن چه را آن روز به مردم رسانده است، مطلب جدید و مهمی بوده که پیش از آن ابلاغ نکرده بوده است. در معانی دیگرمولی، مثل نصرت و یاری و دوستی، نیازی به شاهد گرفتن نیست. پس مقصود امامت بوده است.

10 - بیم از آینده

نقل شده که حضرت، قبل از بیان حدیث غدیر، فرمود: خداوند رسالتی بر دوشم نهاده که سینه ام تنگی می کند و فکر می کنم مردم نپذیرند. خداوند تهدید کرده که اگر ابلاغ نکنم عذابم می کند... و عبرتهایی شبیه این، که همه می رساند رسول خدا از ابلاغ آن پیام، واهمه و بیم داشته که مبادا نپذیرند و منافقان تکذیب کنند. اگر ابلاغ چیزی بود که در مورد همه بود، مثل نصرت و محبت که ترس نداشت!مقصود، ابلاغ ولایت بود که ویژه امیرالمومنین بود و مسلمانان دیگر مشمول آن نمی شدند.

11 - تعبیر نصب

در سندهای متعددی از حدیث غدیر با تعبیر نصب یاد شده است.(40) عمر بن خطاب گفته است که: پیامبر، علی را بعنوان علم و نشانه هدایت نصب کرد. از علی (ع) هم روایت است که: خداوند پیامبرش را فرمان داد که مرا بر مردم نصب کند. در روایات دیگری که از امام حسن مجتبی، از عبدالله بن جعفر، قیس بن سعد، ابن عباس، جابر، ابوسعید خدری نقل شده است، تعبیر نصب دیده می شود. این لفظ، خبر از ایجاد مرتبه ای برای امام علی (ع) در روز غدیر می دهد که قبلا نبوده است، غیر از محبت و نصرت که برای همه روشن بود. در مورد حکومتها و فرمانرواییها هم معمولا نصب به کار می رود. نصب همیشه بر منصبی است که بالاتر از افراد معمولی است. نصب علی (ع) در روز غدیر، اثبات ولایت مطلقه آن حضرت بر همه امت است.