آشنایی با معارف الغدیر (2) معنای مولی

جواد محدثی‏‏‏‏‏

5 - اخبار از وفات

پیامبر خدا قبل از بیان مساله ولایت، خبر داد که وفات من نزدیک است، شاید به زودی فراخوانده شوم و دعوت خدا را لبیک بگویم و از شما جدا شوم.(36) این خبر دادنها می رساند که از تبلیغ رسالتش چیز مهمی باقی مانده بود که می ترسید اجلش فرا رسد و او هنوز آن را ابلاغ نکرده باشد. پس از این نکته که اهمیت آن مساله را می رساند، ولایت امیرالمؤمنین و عترت پاک را بیان فرمود. آیا احتمال می رود که آن مسوولیت مهم، که بر ابلاغ ولایت منطبق بود، چیزی جز امامت باشد؟

6 - تهنیت گویی

حضرت رسول، پس از ابلاغ ولایت علی (ع) فرمود: به من تبریک بگویید، خداوند مرا به نبوت و اهل بیتم را به امامت مخصوص گردانید.(37) دراین عبارت تصریح به امامت شده است. به علاوه خود تبریک گویی و بیعت و دست دادن و جشن گرفتن و تداوم این شادمانی به مدت سه روز، جز با مفهوم خلافت و اولویت سازگار نیست. خود ابوبکر و عمر هم علی (ع) را دیدار کرده، تبریک ولایت گفتند.

7 - توصیه به پیام رسانی

اینکه حضرت فرمود: حاضران به غایبان خبر دهند،(38) اگر مقصود از مولی بودن علی (ع) تنها لزوم نصرت و محبت نسبت به آن حضرت باشد، این یک دستور قرآنی است و همه می دانستند که میان مسلمانان باید پیوند دوستی و یاری باشد. نیازی به آن تاکید اکید در آن مراسم حساس و پرشکوه نبود. آن چه را که دیگر فرصتی برای ابلاغش نبود و غایبان از صحنه غدیر هم نمی دانستند، مساله مهم ولایت و خلافت بود. حاضران نیز همان را فهمیدند. پیامبر خدا نیز برای بیان آن منصب والا و مهم، جز تعبیر مولی را به کار نبرد، که مرادف با اولی است.