فهرست کتاب


دروغ مصلحت آمیز، بحثی در مفهوم و گستره آن

سید حسن اسلامی‏

الف) بیماران ترجیح می دهند که حقیقت را ندانند

ادعای پاره ای پزشکان این است که خود بیماران حاضر نیستند که اگر بیماری شان جدی باشد، چیزی درباره آن بدانند. انسان چنان به زندگی دل بسته است که تا آخرین نفس نیز نمی خواهد باور کند که روزی باید از آن دست بشوید و هرچه از زندگی انسان می گذرد - به گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله - درخت امید و آرزویش ریشه دارتر می شود، از این رو اولین عکس العمل بیماران در برابر بیان حقیقت، انکار آن است. هیچ بیماری نمی خواهد که با حقیقت وحشت ناک دل کندن از این جهان رویاروی شود. به تعبیر دیگر همه به یقین می دانند که مرگ حق است، اما آن را فقط برای همسایه حق می دانند، لذا هر چند به صورت قضیه کلیه قبول دارند که انسان میراست، اما هرگز خود را نیز یکی از این مصادیق نمی دانند: یکی از بیماران ما که از سرطان خون می مرد، روزی ناباورانه گفت: امکان ندارد بمیرم. مشیت الهی چنین نیست(510) واقعیتی است که غالب ما در عین حال که فانی بودن انسان را به طور قطع می پذیریم، آن را درباره خود صادق نمی دانیم.
مشاهدات و تأملات خانم راس، مرگ شناس بزرگ معاصر، نشان می دهد: هیچ یک از ما، در ضمیر ناخودآگاه خود مرگ خود را باور نمی کنیم و به راستی معتقد به نامیرایی خویشتن ایم، اما می توانیم مرگ همسایه مان را باور کنیم و به همین دلیل شنیدن مرگ آدمیانی که در میدانهای جنگ جان باخته اند یا در بزرگ راه ها کشته شده اند، صرفا سبب تعمیق ایمان ناخودآگاهانه ما به نامیرایی خودمان می شود و به خود اجازه می دهیم - در خلوت رازدار ذهن ناخودآگاه خویش - شادمانه به خود بگوییم: آن دیگری مرد، نه من.(511) این درباره افراد سالم است. وضع بیماران نیز از این حد دشوارتر است و آنان بیش تر از حقیقت می گریزند؛ بنابراین پزشکان از باب رعایت ملاحظه حال آنان، بهتر است با این دروغ مصلحت آمیز ایشان را تسکین دهند.
پاسخ به این دلیل، در گرو تحقیقات میدانی و پرسش از بیماران است و چون از آنان پرسیده می شود، بر خلاف پزشکان می گویند که آنان در پی دریافت حقیقت هستند و می خواهند وضعیت دقیق خود را دریابند، از این رو به نظر می رسد که این دلیل چندان استوار نیست.
مدافعان دروغ گویی در این مسئله بر آن هستند که افراد ادعا می کنند خواهان شنیدن و دانستن حقیقت هستند، اما در عمل از آن می گریزند و ترجیح می دهند که خبرهای ناخوشایند را نشنوند.
این پاسخ بخشی از حقیقت را در بر دارد. تحقیقات نشان داده است که تعدادی از بیماران (بین 15% تا 20% آنان) واقعا نمی خواهند از وضعیت بد خویش باخبر شوند و هر چند مصرانه خواهان شنیدن حقیقت هستند، از پذیرش آن می هراسند و آن را به شدت انکار، می کنند. انکار، نظام دفاعی چنین کسانی است. خانم الیزابت کوبلر راس برای مثال داستان زن بیماری را نقل می کند که چون نتیجه آزمایش خود را مثبت دید و در آن آثار سرطان را خواند، منکر آن شد و گفت که حتما اشتباهی رخ داده و این آزمایش متعلق به بیمار دیگری است، از این رو خواست مجددا او را آزمایش کنند و چون نتیجه مثبت بود، باز آن را نپذیرفت و خواستار ترک بیمارستان و رفتن نزد پزشکان دیگری شد.(512)
از این موارد نادر که بگذریم، بیماران به پزشکان خود اعتماد می کنند و دوست دارند که به این اعتماد، پاسخ مناسبی داده شود و به آن خیانت نشود. خانم راس پس از مصاحبه با بیش از سی صد بیمار در آستانه مرگ می گوید: وقتی از بیماران پرسیدیم چگونه از بیماری خود باخبر شده اند، به این نکته پی بردیم که همه این بیماران خودشان به نحوی از بیماری پایانی خود اطلاع داشته اند، خواه بی پرده به آن ها گفته باشند یا در لفافه، اما عمدتا انتظار داشته اند پزشکان به شیوه قابل قبولی خبر بیماری را به آن ها بدهند.(513)
بنابراین عده ای از بیماران واقعا از حقیقت می گریزند و به هیچ روی خواستار مواجهه صریح با بیماری خود نیستند، اما این همه حقیقت نیست و نمی توان آن را شامل همه بیماران دانست، لذا صرفا به استناد این دلیل، نمی توان به همه بیماران روبه مرگ دروغ گفت، چرا که اکثریت حاضر هستند تا وضعیت دقیق و درست خود را دریابند و آن را بپذیرند، البته این بشر خاکی ممکن است هرگز با مرگ به طور کامل کنار نیاید و همواره چشمانش را به جاودانگی بدوزد و آرزوی آن را در سر بپرورد؛ حتی آدم ابوالبشر نیز در سودای جاودانگی بود که فریب شیطان را خورد و به هوای جاودانگی و به دست آوردن آن بود که فرمان الهی را نقض کرد. همه کارهایی که بشر انجام می دهد، گونه ای تلاش ظریف برای غلبه بر مرگ و رسیدن به جاودانگی است، اما این امر یک مسئله فلسفی و جهان شناسانه است و معنایش آن نیست که اگر هر کس خبردار شود که به زودی خواهد مرد، آن را نپذیرد و شیوه انکار پیش گیرد.
سخن کوتاه، این دلیل مستند به شواهد تجربی است، ولی نمی تواند دروغ گفتن به همه بیماران را تجویز کند. حداکثر آن است که به افراد خاصی که راه انکار را دنبال می کنند می توان دروغ گفت، نه بیش تر. به تعبیر درست تر به چنین کسانی تا هنگامی که خود نخواسته اند می توان حقیقت را نگفت، اما نباید نتیجه گرفت که چون ما پیشاپیش نمی دانیم که بیمار چه عکس العملی نشان می دهد، پس باید اصل را بر دروغ گویی گذاشت، چرا که اکثریت از آن کسانی است که حقیقت را هر چند تلخ می پذیرند، از این رو باید اصل را بر آن گذاشت که بیمار حقیقت را می پذیرد و اگر خلاف آن ثابت شد، آن وقت می توان به دروغ - یا دقیق تر بگوییم به کتمان حقیقت - توسل جست.

ب) گفتن حقیقت به زیان بیماران است

این دلیل مهم تر و عام تر از دلیل پیشین است؛ حتی اگر بیماران واقعا خواهان حقیقت باشند، باز نباید از آن باخبر شوند. مدافعان این دلیل می گویند که اگر بیماران از واقعیت هولناک مریضی خود باخبر شوند، روحیه خود را از دست می دهند؛ احساس نومیدی آنان را زودتر از پای درمی آورد؛ دست از مبارزه برای غلبه بر بیماری می کشند؛ از ادامه درمان خودداری می کنند و حتی ممکن است دست به خودکشی بزنند. همه این احتمالات که بیماری را تشدید می کند و به زیان بیمار است، نتیجه گفتن حقیقت است، لذا در این مورد خاص پزشک حق دارد برای کمک بیمار به او دروغ بگوید.
بیمار نه تنها خواهان اطلاعاتی راجع به وضع جسمانی خود است، بلکه در حقیقت از پزشک انتظار کمک دارد و بهترین کمک به او در چنین شرایطی، کتمان حقیقت و امیدوار ساختن او به زندگی است؛ پس دروغ گفتن در این حال به سود بیمار می باشد و دیگر حالت فریب کارانه ندارد، به همین خاطر مجاز و اخلاقی است.
مهم ترین دلیل این دیدگاه همین بود که ذکر شد، البته ممکن است دلایل دیگری برای نگفتن حقیقت بیان شود؛ مانند به تعویق انداختن قضاوت یا ناکافی بودن نتایج آزمایش و یا غیر قطعی بودن آن ها، اما فرض ما در جایی است که پزشک حقیقت را کاملا می داند و هیچ راهی برای پس انداختن مرگ چنین بیماری را نمی شناسد و حتی احتمال آن را تا چندین سال آینده نمی دهد، به همین دلیل یا باید کاملا حقیقت را بگوید و یا آن که به دروغ، بیمار خود را آرام کند.
این دلیل نیز گرچه به نظر قانع کننده می رسد، چندان قابل دفاع نیست. نخست از آن جهت که تأثیرات منفی شنیدن حقیقت در بیماران، نادرتر از آن است که ادعا شده؛ دیگر آن که فواید گفتن این حقیقت تلخ، بیش از زیان های احتمالی یا واقعی آن است. بیماری که تا دیروز از بیماری واقعی خود خبر نداشت، همواره از علل بهبود نیافتن خود و شدت روزافزون دردهای خویش می پرسید و حاضر نبود بسیاری از درمان ها را بپذیرد، پس از شنیدن حقیقت ممکن است کمی افسرده شده باشد، اما در عوض هم درد را بهتر تحمل می کند و هم با پزشک برای غلبه بر بیماری خود هم کاری بیش تری خواهد کرد.(514) این نکته نیازمند بررسی دقیق تر پدیده انکار و افسردگی است.

مراحل رویارویی با مرگ

پدیده انکار - که بسیار رایج است - گرچه به نظر غیر منطقی می رسد، عکس العمل طبیعی انسان در برابر حوادث ناخوشایندی است که او را شوکه می کند. این عکس العمل، سپری است دفاعی و موقت تا انسان بتواند دیگر قوای خود را برای مواجهه با مشکل بسیج سازد.(515) خانم الیزابت کوبلر راس، روان پزشک سوئیسی، نشان داده است که انسان ها در برخورد با واقعیت های تلخ زندگی، پنج مرحله را به ترتیب از سر می گذرانند:
1. انکار؛ 2. خشم؛ 3. چانه زنی؛ 4. اندوه؛ 5. پذیرش.(516)
ای مراحل را در همه حوادث هولناک زندگی می توان با دقت دید. بدین ترتیب معمولا هر کس با مشکلی ناخوشایند رو به رو می شود، این مراحل را از انکار آن مشکل تا پذیرفتنش از سر می گذراند. حال وضع بیماری را که خبر هولناک بیماری خود را از دهان پزشک خویش می شنود، براساس این الگوی تحلیلی بررسی می کنیم:
1. انکار: بیمار مفروض به شدت از قبول این خبر تن می زند و سرسختانه مدعی می شود که حتما نتیجه آزمایش دقیق نبوده و یا اساسا متعلق به شخص دیگری است و قرار نبوده که او سرطان بگیرد و...
2. خشم: پس از آن که دید هیچ یک از این احتمالات درست نیست و احیانا آزمایش های تازه، نتیجه آزمایش قبلی را تأیید کرد، بیمار خشمگین می شود؛ به زمین و زمان می تازد؛ برگه آزمایش را پاره می کند؛ ظرف های غذا را پرت می کند و...
3. چانه زنی: اما کمی که از خشم او کاسته شد. مجددا به ارزیابی موقعیت خود می پردازد، اما این بار نه با انکار یا خشم، بلکه می کوشد یک بار دیگر احتمالات مختلف را بررسی کند: شاید این بیماری بدخیم نباشد؛ ممکن است در فلان شهر فلان دکتر گیاهی چنین و چنان کند؛ شاید تا دو سه ماه دیگر، کشفیات جدید پزشکی راه درمان این بیماری را نشان دهد و...
4. اندوه: پس از آن که واقع بینانه تر آن احتمالات را مرور کرد، در می یابد که نباید چندان بدان ها امید ببندد. همه این احتمالات را پزشک او نیز می داند و از تازه ترین کشفیات و روند کشفیات احتمالی آینده نیز، باخبر است. هم کاران خود را هم بهتر می شناسد، با ماهیت بدخیم این بیماری نیز آشناست و... این جاست که بیمار مورد نظر با مشاهده این واقعیات خشک و سرد، اندوهگین و افسرده می شود؛ دیگر از خوردن غذا دست می کشد؛ حتی ممکن است درمان را ادامه ندهد؛ به اطراف خود بی تفاوت می شود؛ گوشه ای می نشیند و به دیوار یا چشم انداز مقابل خود خیره می شود و در خود فرو می رود.
5. پذیرش: این مرحله نیز چندان نمی پاید و نیازهای زیستی بیمار، او را به جست و جوی آب و غذا و درمان بر می انگیزد. حال که قرار است برویم، بگذار این چند روز یا چند ماه را با آرامش بگذرانیم، نه خود را بیازاریم و نه مایه ناراحتی اطرافیان شویم. ببینیم که در این فرصت کدام کار بهتر است و چه کار زمین مانده ای داریم.
از این جا پذیرش واقعیت آغاز می شود و بیمار موقعیت خود را درک می کند و می کوشد در چارچوب موقعیت جدید، آن چه را شدنی است انجام دهد و در نتیجه با پزشک خود، راه هم کاری را پیش گیرد. این مرحله چنان برای اطرافیان باور نکردنی است که فکر می کنند معجزه ای رخ داده که آن بیمار خشمگین دو روز پیش و افسرده دیروز، امروز چنین آرام و منطقی است.
لئو تولستوی، متفکر و فیلسوف روسی، که عمیقا به مفاهیمی چون جنگ و صلح، و زندگی و مرگ می اندیشید و نتیجه تأملات خود را در قالب رمان عرضه می کرد، داستانی درباره افراد در آستانه مرگ دارد که فوق العاده قوی و تکان دهنده است. این داستان مرگ ایوان ایلیچ نام دارد و قهرمان آن به همین نام است. به روایت تولستوی: زندگی ایلیچ، بسیار ساده و بسیار معمولی و بنابراین بسیار وحشت ناک بود. او که از اعضای دادگاه عالی قضایی بود، در چهل و پنج سالگی درگذشت.(517) این ایوان ایلیچ در اوج کام یابی است و زندگی مرفه و خانواده ای بسامان دارد، اما اندکی بعد ورق بر می گردد و او به تدریج در پهلوی چپش دردی روز افزون احساس می کند. کار به پزشک می کشد و او به گونه ای مبهم در می یابد که مردنی است.
اگر این داستان را به دقت بخوانیم، می بینیم که چگونه ایوان این مراحل پنج گانه را از سر می گذراند؛ از انکار واقعیت تا قبول آن. مرحله انکار برای او بسیار دردناک و طولانی است: ایوان ایلیچ مرگ را جلو چشمان خود می دید و پیوسته در حالت نومیدی به سر می برد. در اعماق وجودش آگاه بود که در شرف مردن است، اما نه تنها با اندیشه مرگ خو نمی گرفت، بلکه نه می خواست و نه می توانست آن را درک کند. در منطق کایزه وتر، در بخش قیاس، آموخته بود که کایوس انسان است، انسان فانی است؛ پس کایوس فانی است. و این قیاس را در مورد کایوس صادق می دانست، نه درباره خود. این که کایوس - یعنی انسانی با مفهوم مجرد - فانی باشد کاملا درست بود، اما او که کایوس نبود، بلکه موجودی بود به کلی متفاوت با دیگران... با خود گفت: من و دوستانم همه احساس می کردیم که موقعیت ما به کلی با موقعیت کایوس متفاوت است، اما او این جاست! نه، نیست، اما این جاست. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آدم چطور می تواند درک کند؟ درک نمی کرد و کوشید این اندیشه دروغین، نادرست و زیان بار را از سر بیرون کند و به جایش افکار درست و سالمی بگنجاند، اما آن اندیشه و نه تنها آن اندیشه، بلکه واقعیت می آمد و رو در روی او قرار می گرفت.(518)
سرانجام این مرحله و مرحله خشم به پایان رسید و مرحله چانه زنی و اندوه این گونه فرا رسید: پاهایش را از روی شانه های گراسیم برداشت، به پهلو غلتید و دلش بر حال خود سوخت. فقط درنگ کرد تا گراسیم به اتاق کناری رفت، آن وقت دیگر نتوانست خود را نگه دارد و مثل بچه ای های های گریست بر درماندگی خود، بر تنهایی دهشت ناک خود، بر ستم آدم ها، بر ستم لاهوت و بر عدم وجود لاهوت اشک ریخت: چرا این کار را کرده ای؟ چرا مرا به این جا آورده ای؟ چرا، چرا مرا تا این حد شکنجه می دهی؟ در انتظار پاسخ نبود، با این همه چون پاسخی وجود نداشت و احتمال آن هم نمی رفت، اشک می ریخت. درد دوباره شدت پیدا کرد، اما نه از جای خود تکان خورد و نه کسی را صدا زد. با خود گفت: ادامه بده، مرا بزن! اما برای چه؟ مگر در حق تو چه کرده ام؟ برای چه؟(519)
پس از چند هفته درد و رنج جسمی و روحی، ایوان تن به واقعیت می دهد و مرگ را آسان تر از آن چه می پنداشت می یابد و در بستر مرگ، حقیقت بر او آشکار می شود: و ناگهان برای او روشن شد که آن چه او را در تنگنا قرار داده بود و رها نمی کرد، از دو طرف، از ده طرف، از همه طرف دور می شود. دلش به حال آن ها می سوخت. باید کاری می کرد که آن ها زجر نکشند و خود را از این رنج ها می رهاند. اندیشید: چقدر راحتم! چه حال خوبی دارم! و از خود پرسید: درد کجاست؟ چه بر سرش آمد؟ درد کجایی؟ درد را جست و جو کرد... به جست و جوی ترس همیشگی و گذشته خود از مرگ بر آمد و اثری از آن نیافت. کجاست؟ ترسی در میان نبود، چون از مرگ خبری نبود. به جای مرگ روشنایی بود. ناگهان به صدای بلند گفت: پس همین بود! چه سعادتی! در نظر او این همه در یک لحظه انجام گرفت، اما مفهوم آن پایدار ماند.(520)
پس آن دلیل اول که می گفت، بیماران حاضر نیستند حقیقت را بپذیرند و اگر هم بشنوند، آن را به شدت انکار خواهند کرد - به فرض صحت - یک مرحله از پنج مرحله ای است که بیمار از سر می گذراند. دلیل دوم نیز کافی نبود و دیدیم که طبیعتا بیمار این چند مرحله را پشت سر می گذارد، البته مدت توقف بیماران در هر یک از این مراحل، متفاوت است و به دیدگاه فکری و اعتقادی یا تربیت - فرهنگی آنان بستگی دارد. این جاست که پزشک و اطرافیان وظیفه دارند به بیمار کمک کنند تا هرچه سریع تر این مراحل را بپیماید و به مرحله پذیرش واقعیت و باور کردن آن برسد و چون بیمار به این مرحله رسید، دیگر خطر خودکشی و بی تفاوتی و دست از مبارزه شستن و... از بین می رود و بیمار هم کاری صمیمانه ای را با پزشک برای غلبه بر بیماری آغاز خواهد کرد. به گفته خانم کوبلر راس: از جمع دویست بیمار مبتلا به بیماری پایانی که با آن ها مصاحبه کردیم، تنها به سه مورد برخوردیم که تلاش می کردند نزدیک شدن مرگ را تا به آخر انکار کنند.(521) یعنی حدود یک و نیم درصد بیماران تا آخر از پذیرش حقیقت تن می زنند، اما دیگر بیماران پس از انکار اولیه، با واقعیت کنار می آیند و راه هم کاری با پزشک معالج خود را می پویند.
از این گذشته شیوه انکار - که تقریبا میان همه بیماران پایانی شیوع دارد - خود جزئی از روند پذیرش حقیقت است و نمی توان آن را در کل نپذیرفت و ندیده گرفت. این عکس العمل، عمل کردی طبیعی دارد و به فرد کمک می کند تا به تدریج با واقعیت کنار بیاید و ضربه واقعیت ناگهانی، او را در هم نشکند. به گفته خانم راس: این انکار، بعد از شنیدن خبر غیر منتظره و تکان دهنده بیماری، حکم ضربه گیر را دارد و به بیمار امکان می دهد خود را جمع و جور کند تا به مرور زمان بتواند روش های دفاعی متعادل تری پیدا کند.(522)
سخن کوتاه، به استناد این دو دلیل نمی توان دروغ گفتن به بیماران درمان ناپذیر را مجاز دانست، علاوه بر این مجاز دانستن دروغ در این حالت، اشکالاتی از این دست را پدید می آورد:
یک: رابطه بیمار با پزشک، همچون رابطه موکل با وکیل خویش یا کار فرما با کارگزار خود است. بیمار در زمینه ای که خود چیزی نمی داند، نزد متخصصی می رود که در آن زمینه بسیار چیزها می داند و از او می خواهد در زمینه تخصصی خویش آن چه را می داند، در اختیارش بگذارد. پزشک نیز این توافق یا قرارداد را می پذیرد، از این رو اگر در گفتن آن چه به دست آورده خودداری کند، از این اعتماد سوء استفاده کرده است و آن قرارداد نامکتوب را ندیده گرفته است. از این نظر فرقی نمی کند که پزشک اطلاعاتی را از بیمار خود پنهان کند یا وکیلی آگاهی های لازم را از موکل خود مخفی نماید و یا بنایی اطلاعات ضروری را به صاحب ساختمان ندهد. این ها از مصادیق مسلم خیانت به اعتماد طرف مقابل است.
ممکن است ادعا شود که رابطه بیمار و پزشک، فراتر از رابطه صرف دو طرف قرار داد است و بیمار به هنگام مراجعه و به طور ضمنی می پذیرد که اطلاعاتی ناخوشایند از او پنهان داشته شود، از این رو پنهان کردن حقیقت در این حالت، اخلاقی است؛ حتی ممکن است بیمار صریحا به پزشک خود بگوید که اگر وضعیت جسمانی من ناخوشایند بود، از گفتن آن به من خودداری کن. بدین ترتیب پزشک مجاز است حقایق را کتمان کند و دروغ بگوید.
پذیرفتن این ادعا و فرض دشوار است. پیش تر گفتیم که اکثر بیماران هنگام مراجعه به پزشک، واقعا خواهان شنیدن حقیقت هستند و تنها اقلیتی در حد یک چهارم آن ها - و حتی کم تر از آن - ممکن است نخواهند حقیقت را بدانند. وانگهی، در فرض فوق اگر چنین توافق نامعقولی هم صورت بگیرد، در آن حال اگر پزشک پس از معاینه به بیمار بگوید که حالش کاملا خوب است، آیا بیمار باید این پاسخ را عمل به مفاد قرار داد بداند یا آن که واقعا بپذیرد که حالش خوب است؟ به تعبیر دیگر چنین قراردادی خود را نقض می کند و براساس آن همه معیارهای شناخت و فهم حقیقت در هم می ریزد. این توافق مانند آن است که کسی بگوید: هرچه من امروز بگویم، دروغ است. این گزاره در هر صورت خود را نقض می کند، چرا که اگر مفاد آن را بپذیریم، باید عملا صدق آن را تأیید کنیم و اگر هم کذب آن را بپذیریم، باز از آن صدق به دست می آید. اگر هم پزشک پس از معاینه بیمار به او بگوید که حالش خوب است، در حقیقت مفاد آن چه خواهد بود؟ آیا واقعا حال بیمار مفروض خوب بوده و پزشک واقعیت امر را گزارش می کند با آن که وضع بیمار وخیم است، ولی پزشک به مقتضای قرار داد آن حقیقت را کتمان می کند و صریحا دروغ می گوید؟ تأکید کنم، سخن در اظهارات دروغ است، نه کتمان حقیقت یا سکوت و مانند. مفروض آن است که پزشک یا باید حقیقت را اظهار کند یا دروغ بگوید.
دو: پزشک در صورتی واقعا می تواند به بیمار کمک کند و او را برای درمان پذیری و پذیرش معالجات گوناگون و آزمایش های مختلف آماده سازد، که با بیان حقیقت، از وی برای بهبود خودش یاری بخواهد.
بیماری که، مریضی خود را مسئله ای ساده بداند، به هیچ روی حاضر نیست به درمان طولانی مدت و آزمایش های مختلف تن دهد و به تدریج میان ادعای پزشک مبنی بر این که مشکل او جدی نیست و عمل کرد او تناقض می بیند و به دروغ گویی او پی می برد؛ در نتیجه اعتمادش از پزشک سلب می شود و هم این دروغ کارکرد خود را از دست می دهد.
نتیجه مشاهدات و مصاحبه های خانم کوبلر راس نشان می دهد: همه بیماران یا دست کم اکثر آن ها، بالاخره به نحوی از واقعیت باخبر می شوند. از توجه خاص دیگران، از نحوه رفتار و از نحوه برخورد آن ها با خود، از آهسته حرف زدن ها یا کم شدن دیدارها، از چهره خیس اشک یکی از خویشاوندان یا از لبخند و نگاه گویای یکی از اعضای خانواده که قدرت پنهان کردن احساسات خود را ندارد. از همه این ها بیمار واقعیت بیماری را حس می کند... به هر حال چه خبر بیماری را بی پرده به بیمار بدهند یا نه، بیمار دیر یا زود از وضع خود آگاه می شود و آن گاه اگر پزشک دروغ گفته باشد یا در آن موقعیت خطیری به یاری او نیامده باشد، تا با وخامت بیماری رو به رو شود و تا فرصت باقی است به امور مالی و غیر مالی خود سر و سامانی دهد، احتمالا دیگر به این پزشک اعتماد نخواهد کرد.(523)
سه: هدف از دروغ گویی به بیماران دم مرگ، پنهان نگه داشتن این واقعیت تلخ از آنان است، اما دریغ که چنین فریبی غالبا موثر نیست. همان طور که گذشت، بیمار به زودی حقیقت را در می یابد و این دروغ خاصیت خود را از دست می دهد. از آن بالاتر، بیمار معمولا از این که او را این گونه فریب می دهند، به شدت می رنجد و از این اطرافیان فریب کار خود دل زده می شود و دردی بر دردهایش افزوده می گردد.
این حقیقت را علاوه بر خانم کوبلر راس، تولستوی با مهارت خارق العاده ای این گونه وصف کرده است: آن چه ایوان ایلیچ را بیش از هر چیزی ناراحت می کرد، فریب و دروغی بود که همه - به هر دلیلی - خود را در پس آن پنهان کرده بودند، حاکی از آن که صرفا بیمار است و نمی میرد و اگر آرام بگیرد و آن چه را دکترها می گویند انجام دهد، حالش رو به راه خواهد شد، اما او به خوبی می دانست که هر کاری انجام بگیرد، هیچ چیزی تغییر نمی کند؛ تنها بر رنج هایش افزوده می شود و سرانجام می میرد. از این دروغ در رنج بود. از این که می دید همه حقیقت را می دانند و خود نیز می داند، اما هیچ کس نمی خواهد بر زبان بیاورد؛ از این که می خواستند درباره موقعیت دهشت ناک او دروغ بگویند و او را ناگزیر کنند که در آن دروغ سهیم باشد، رنج می برد. این دروغ هایی که کار موقرانه و ترس ناک مرگ او را تا حد گفت و گو از پرده های اتاق خود، خاویار غذای خود پایین می آوردند، رنجی جان کاه برای ایوان ایلیچ بود... چیزی نمانده بود بر سر آن ها فریاد بزند: دروغ گویی بس است، شما همه می دانید، من هم می دانم که دارم می میرم؛ پس دست کم دیگر دروغ نگویید!(524)
بدین ترتیب، بیمار نه تنها از دروغی که به او گفته می شود باخبر می گردد، بلکه از این که او را این گونه به بازی گرفته اند و آشکارا فریبش می دهند، سخت خشمگین می شود.
چهار: آگاهی از مرگ قریب الوقوع، غالب افراد را به ارزیابی دوباره زندگی خود وا می دارد. این ضربه چنان کوبنده است که غافل ترین افراد را نیز، از سنگین ترین خواب ها بیدار می کند و آنان را به تجدید نظر در زندگی خود بر می انگیزد. چنان پندار نامیرایی در انسان ریشه دار است که دیدن مرگ هزاران تن نیز او را به اندیشه فرو نمی برد و همواره در نهان خانه دل خود بر این باور است که این دیگرانند که می میرند، نه او.
به گفته مولا علی علیه السلام هیچ یقینی مانند مرگ به شک در آمیخته نیست، چرا که آدمی بارها پیکرهای دیگران را به سوی قبرستان تشییع می کند و به خاک می سپارد، اما هم چنان فریفته بقاست،(525) از این رو چنان در زندگی روزانه خود رفتار می کند که گویی همواره بر جاست. اگر به مسکن علاقه مند باشد، هنگام خانه سازی هرگز به آن به صورت اقامت گاهی موقت نمی نگرد. اگر شیفته سرمایه گذاری شود، برای آن حد نهایی در نظر نمی گیرد. هرچه را به دست آورد، باز به دنبال چیزی است که ندارد. به گفته امام خمینی رحمة الله علیه: میل و آرزوی ما نیز محدود به حدی نیست... و همیشه آن چه ندارد می خواهد.(526)
روایت سعدی از دیدار با بازرگانی حریص، گویای این حقیقت است. این بازرگان با داشتن انواع نعمت های مادی، هم چنان در پی اندوختن زر بود و چون سعدی را یافت: شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش برد. همه شب دیده بر هم نبست از سخنان پریشان گفتن، که فلان انبازم(527) به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان، و این قباله فلان زمین است و فلان مال را به فلان کس ضمین، گاه گفتی: خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است. باز گفتی: نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا! سفری دیگرم در پیش است که اگر کرده شود، بقیت عمر به گوشه ای بنشینم. گفتم: آن کدام سفرست؟ گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم عظیم قیمتی دارد، و از آن جا کاسه چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و ازان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف، از این مالیخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت: ای سعدی! تو هم سخنی بگوی از آن ها که دیده ای و شنیده ای. گفتم:
آن شنیدستی که روزی تاجری - در بیابانی بیفتاد از ستور
گفت: چشم تنگ دنیادار را - یا قناعت پر کند یا خاک گور(528)
آری، انسان چنین است که غالبا میرابی خود را فراموش می کند یا چنین می نماید که فراموش کرده است و مردن دیگران، او را چندان متوجه مرگ نمی سازد و یک سره به پیش می تازد، اما آن گاه - که به هر دلیلی - دریابد واقعا در آستانه مرگ قرار دارد و این اوست که می میرد - نه دیگری - وضع دگرگون می شود و گویی از خواب خوش مستی چند ساله ای بیدار شده است. پس از ناباوری ها و انکارهای اولیه، به درنگ در گذشته خود می پردازد و یک بار دیگر - اما این بار از سر دقت و تأمل - به راه رفته خود می نگرد و منتقدانه به ارزیابی عمل کرد خویش می پردازد. همه چیز از این پس رنگ دیگری به خود می گیرد. به کام یابی های گذشته خود از منظر دیگری می نگرد و در می یابد که نقد عمر خود را کودکانه خرج کرده است و به جای به دست آوردن کالاهای ماندگار، پاره ای چند اسباب بازی شکستنی و بی ارزشی به چنگ آورده است. حال به جد از خود می پرسد که آن چه به دست آورده است، واقعا بهای تلاش های او بوده یا آن که کلاهی گشاد به سرش رفته است؟
این اتفاقی است که برای قهرمان داستان تولستوی رخ می دهد. ایوان ایلیچ پس از دریافتن خبر مرگ قریب الوقوع خود، به پست هایی که به دست آورده است می نگرد و همه تلاش ها و کوشش های خود را بی معنا می یابد: تصور می کردم از قله های ترقی بالا می روم؛ حال آن که سقوط می کردم. زندگی به راستی این گونه بود. در نظر مردم از نردبان ترقی بالا می رفتم، اما به همان اندازه زمین زیر پایم خالی می شد و حالا همه چیز تمام شده و تنها مرگ برجاست؛ پس این همه چه معنی می دهد؟ چرا؟ باور نکردنی است که زندگی این همه بی معنی و دردآلود باشد.(529)
این جاست که این تاملات، سوالی جدی را در ذهن شخص پدید می آورد؛ سوالی که دریچه امیدی برای کارهای بعدی است: نکند آن طور که باید زندگی نکرده ام!(530) از این لحظه به بعد این پرسش و اندیشه، دمی شخص را رها نمی کند و حضورش را تحمیل می کند و پاسخی در خور می طلبد. کسانی می کوشند، در صورتی که زندگی گذشته خود را بی معنا می دیده اند، به آن معنایی دهند. این معنا دادن معمولا از راه های مختلفی صورت می گیرد که در مواردی (مانند آن جا که پای انفاق و کمک به دیگران در میان باشد) نزدیکان و بازماندگان را می آزارد و آنان احساس می کنند که فرد دیوانه شده و اموال خود را به آتش می کشد.
نمونه ای از چنین اقدامی برای معنا دادن به زندگی، در فیلم زندگی ساخته آکیرا کوروساوا، فیلم ساز برجسته و فقید ژاپنی، می بینیم. این فیلم که در سال 1952م. ساخته شده، گویی بر آن مهر جاودانگی خورده است و هر بار که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، انسان را به تأمل وا می دارد. داستان فیلم بسیار ساده است. مردی به نام شیمورا که کارمند شهرداری است: در می یابد که بر اثر سرطان لاعلاجی در حال مرگ است.(531) این آگاهی او را به اندیشه وا می دارد و چون: پشت سر خود زندگی تلف شده ای را می بیند(532) به تکاپو می افتد و قبل از مرگ به تلافی گذشته تلف شده خود بر می خیزد و آخرین ماه های عمرش را صرف ساختن زمین بازی برای بچه ها، در بخش فقیر نشین می کند.(533) زیباترین صحنه فیلم آن جاست که شیمورا پس از آن که زمین بازی را می سازد در یکی از تاب های آن جا می نشیند و با دریافتن این که با این کار انسان دوستانه اش به زندگی بی معنای خود معنایی داده است، با آرامش و وقاری بی مانند می میرد.
این تنها یک داستان تخیلی نیست، تمثیلی است از هزاران واقعه که در جاهای مختلف ثبت شده. همه این وقایع بر یک حقیقت انگشت می گذارند و آن این است که آگاهی به مرگ قریب الوقوع خود، زندگی افراد را دگرگون می کند و به آن معنای عمیق تری می بخشد و آنان را به جبران گذشته بر می انگیزد.
بدین ترتیب آگاهی از مرگ هر چند در آغاز تلخ باشد، از آن جا که موجب تحول افراد و بازنگری آنان در زندگی شان می شود، مفید و پوشاندن آن زیان بخش است.
پنج: وظیفه پزشک صرفا داوری در باب وضعیت جسمانی بیمار است و در همین حد می تواند صلح و فساد مریضش را تشخیص دهد، اما از این حد که بگذریم، داوری و مصلحت دید وی، فراتر از صلاحیت اوست. یک پزشک - به عنوان پزشک - فقط در مورد سلامت و تندرستی متخصص است و حرف او حجت به شمار می رود، اما در مسائل دیگر چنین نیست. مسئله مرگ نیز از این قرار است. مرگ یک مسئله فلسفی و اعتقادی است و نباید صرفا آن را از منظر پزشکی نگریست. زندگی انسان یک روند است که شامل زایش، رویش، کاهش و ریزش است و هر کس باید در حد خود این مراحل را بشناسد.
خانم کوبلر راس در این مورد می گوید: من معتقدم باید عادت کنیم هر از گاهی بنشینیم و به مرگ و مردن بیندیشیم و امیدوارم این کار را پیش از روبه رو شدن با مرگ خودمان انجام دهیم... از این رو موهبتی است که شنیدن خبر بیماری دیگر را غنیمتی بدانیم و بی توجه به آن که بیمار راهی به جز مرگ ندارد یا به مدت حیات او افزوده می شود، به مرگ و مردن خودمان بیندیشیم.(534) کوشش های خانم راس در جهت روشن گری درباره حقیقت و حقانیت مرگ بی نتیجه نماند و کم کم تحلیل و نگرش او جای خود را در میان محافل پزشکی گشود و تحقیقات او موجب شد تا نگرش رایج در این زمینه تغییر کند. به گفته ام. رابین دیماتئو: به پاس تلاش کوبلر راس، نگرش نسبت به بیماران مشرف به مرگ تغییر بنیادی پیدا کرد و اکنون تقریبا همه پزشکان، حقیقت را درباره وضعیت پزشکی بیمار به طور کامل برای او بازگو می نمایند، هم چنین پیش آگهی احتمالی و بهترین و بدترین حالت مورد انتظار را برای وی بیان می کنند. بسیاری از پزشکان می کوشند تا مطلب را با دل سوزی و حمایت اظهار دارند.(535)
جهل به این مراحل و آینده انسان خطا است. مرگ، واقعیتی اجتناب ناپذیر می باشد و پنهان داشتن آن از بیماران، خیانت به آنان است. نظام های اعتقادی مختلف در باب مرگ دیدگاه هایی به پیروان خود می آموزند و هر کس در متن فرهنگی که می زید و در چارچوب اعتقادی خود به مرگ می نگرد و باید با توجه به آموزه های دینی خود آن را دریابد. چه بسا آیینی توجه به مرگ را ارزش بداند و نترسیدن از آن را به پیروان خود تعلیم دهد، از این رو هیچ پزشکی مجاز نیست که بی توجه به معتقدات افراد، درباره نگفتن مرگ قریب الوقوع آنان تصمیم بگیرد. این جاست که به ارزش دینی دیگری در نظام اخلاق اسلامی می رسیم؛ مرگ اندیشی.