فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

در حمد حق تعالی و سپاس ایزد متعال است

سپاس خدای را که جلوه جمالش بر ساکنان ملک و ملکوت گسترش یافته وشعاع حسنش بر اهالی عوالم جبروت و لاهوت درخشیدن گرفته است. از غیب هویت با جمالی هر چه زیباتر جلوه گری کرد و به جز حجاب جلال برقعی نداشت وبا ظهور هرچه ظاهرتر که او راست در پس پرده غیب پنهان گردید و ظهور هرچیزی نمایش از جمال او است. در جلوه گاه های صفاتش از عین جمع ذاتش جلوه گری کرد و در لباس آیات و نشانه هایش از مقام گنج پنهانی صفاتش ظهور کرد وکلید درهای بسته غیب ارواح وشهود اشباح فقط نزد او است. پس منزه است خدایی که به بلند آسمان صعود کرد و به زمین پست هبوط نمود و او است که هم در آسمان خدا است و همه در زمین (و به مضمون روایت) اگر به پست ترین زمین فرود آید، هرآینه بر خدا فرود خواهید آمد و درود و سلام بر آن کس که کلید باب وجود و روابط در میان شاهد ومشهود است و غیب هویت را باب الابواب رادی عمایت بردوش و حضرت خمصه الهیه را حافظ است. همان کسی که در مقام قرب به فقر ذاتی خود رسید و در مقام امتثال امر او پایداری کرد. دایره وجود را سرآغاز بود و سرانجام و سلسله کمال را حقله آفرین بود وسرسلسله یعنی محمد که درود خدا بر او باد و بر فرزندان او که از جانب خدا برگزیده شده اند آنان که خداوند به وسیله ایشان درهای خیرات را گشود و با شناخت آنان خدای تعالی شناخته شد. آنانند اسباب پیوند آسمان الوهیت به زمینهای مخلوقیت و ظاهرشان آراسته به ولایت و باطنشان منور به نور نبوت و رسالت، راهنمایانی که با هدایت تکونیه در نهان و با هدایت تشریعیه در آشکار و عیان راهنمایی می کنند آنانند نشانه های کامل و انوار فروزان حق و لعنت و نفرین بر دشمنانشان باد که نمودار شیطانند و چهارپایانی هستند به هیکل انسان مخصوصاً بر اصل و ریشه درخت ناپاک نفرین بر آنان تا روزی که محشور شوند به صورتهایی که میمون ها در سیما از آنان زیباتر باشند تا به سزای کارهایی که انجام داده اند برسند....
منزه است خداوندی که از تحدید اسمی منزه و از تعین رسمی مقدس است و عالم همگی خیال اندر خیال است و ذات مقدسش حقیقتی است قائم به ذات خویش و چنین حقیقتی با خیال، امکان انکشاف ندارد(783).

در حمد و الهی است

قلم ها و زبان ها و گفتارها و نوشتارها عاجز است از شکر نعمت های بی پایانی که نصیب عالمیان شده و می شود، خالقی که با جلوه سراسر نوارنی خود، عوالم غیب و شهادت و سر و علن را به نعمت وجود آراسته و به برکت برگزیدگانش به ما رسانده که الله نورالسموات و الارض و با ظهور جمیلش پرده برافکنده که هوالاول و الاخر و االظاهر و الباطن و به کتب مقدس آسمانیش که از حضرت غیب بر انبیائش از صفی الله تا خلیل الله و از خلیل الله تا حبیب الله صلوات الله و سلامه علیهم و سلم نازل فرموده، راه وصول به کمالات و فنای در کمال مطلق را تعلیم فرموده و سلوک الی الله را گوشزد کرده چون کریمه و من یخرج من بیته مهاجراً الی الله و طریق برخورد با مؤمنین و دوستان خود و ملحدین و مستکبرین و دشمنان خویش را آموخته: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم و هزاران شکر که ما را از امت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد، افضل و اشرف موجودات و از پیروان قرآن مجید، اعظم و اشرف کتب مقدسه وصورت کتبیه حضرت غیب مستجمع کمالات به صورت وحدت جمیعه وضمانت حفظ و صیانت آن را از دستبرد شیاطین انس و جن فرمود: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآنی که نه یک حرف بر آن افزوده شده و نه یک حرف کاسته. کتاب کریمی که ما را از برخورد انبیاء معظم الهی با مستکبرین جهان و جهانخواران طول تاریخ آگاه نموده و از طریقه حضرت خاتم الرسل صلی الله علیه و آله با مشرکان و زورگویان و کفار و در رأس آنان منافقان مطلع کرده و این برخورد جاویدان و برای هر عصری و هر مصری است (784).

در تمجید و تهلیل و مدح الهی و انبیاءمرسل است

ستایش و نیایش مخصوص ذات مقدسی است که با عنایات خاص خود و فرو فرستادن وحی بر انبیای عظام - از آدم صفی الله تا محمد حبیب الله علیهم صلوات الله و سلم - راه و روش چگونه زیستن و برای چه آفریده شده، و مقصد آفرینش را بر جامعه بشری آموخت و درود بی پایان بر پیامبران اولوالعزم چون ابراهیم بت شکن و موسای طاغوت برانداز و عیسای مسیح که اگر فرصت یافته بود همانند آنان بود و محمد شکننده تمامی بت ها و برائت جوینده از تمامی مشرکان و ستمکاران غاصب حقوق الله و حقوق الناس و کج فهمان داغ بر پیشانی و سلام بر آن ابراهیم خلیل الله که یک تنه بت ها و بت پرست ها یورش برد و از تنهایی و آتش نهراسید و آن موسای کلیم الله که با عصای چوپانی برفرعونیان خروش کشد و از بی کسی باک نداشت و سلام و درود بر محمد حبیب الله که به تنهایی قیام کرد تا آخرین ساعات زندگانی با کفار ظلم پیشه به جنگ برخاست و از کمی عده و عده ننالید و سلام بر مسلمانان صدر اسلام که با اندک تدارکات جنگی به سلاطین جور روم وایران تاختند و از کمی یاران به خود ترس راه ندادند و درود بی پایان برعلی بن ابیطالب که با دژخیمان بصورت مسلمان و مقدس نماهای بدتراز کفار جنگید و از هیچ قدرتی نهراسید و سلام بر حسین بن علی که با یاران معدود خویش برای برچیدن بساط ظلم غاصبان بپاخاست و از ناچیز بودن عده و عده به خود خیال سازش با ستمگر را راه نداد و کربلا را قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فریاد هیهات من الذلة را به گوش حق طلبان رساند...(785)....................) Anotates (.................
1) شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری
2) چهل حدیث، ص 7
3) چهل حدیث، ص 7
4) چهل حدیث ص 13
5) چهل حدیث ص 7
6) چهل حدیث، ص 16
7) شدید شدن
8) چهل حدیث ص 20
9) چهل حدیث، ص 21
10) چهل حدیث ص 22
11) چهل حدیث، 23
12) چهل حدیث، ص 23
13) چهل حدیث، ص 31 و 37
14) چهل حدیث، 32
15) سوره روم، آیه 30، این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده
16) چهل حدیث، ص 33
17) المنهج القوی، ج 5، ص 516
18) چهل حدیث، ص 38
19) راهنمای به نیکی چون کننده آن است
20) چهل حدیث، ص 43
21) چهل حدیث، ص 44
22) چهل حدیث، ص 44
23) چهل حدیث، ص 45
24) در معنی مصطلح به معنا انسان است
25) چهل حدیث، ص 60
26) دلبر و معشوق زیبا را گویند
27) زیبا و خوشگل
28) پارچه ای که با ابریشم و زر بافته می شود
29) شکم وشهوت
30) چهل حدیث، ص 62
31) ناز و کرشمه
32) کرشمه، خرام
33) گناه بزرگ
34) چهل حدیث، ص 63
35) و این سوگندی است بسیار بزرگ
36) چهل حدیث، ص 65
37) ناز کردن
38) ستایش ها
39) ستایش
40) عبادت شکم و شهوات خود
41) چهل حدیث، ص 64 و 65
42) چهل حدیث ص 74
43) ذات: هستی شی ء و حقیقت آنرا ذات گویند.معمولاً ذات در مقابل صفت گفته می شود(شرح گلشن راز، ص 226)
44) رنگ به رنگ کردن
45) توجه به غیر خدا
46) سوره نمل: آیه 34، پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند آن را به فساد و تباهی می کشند و عزیزان آنجا را ذلیل می کنند
47) موجودات کلاً صور تجلیات اسماءالهی و مظاهر شئون اصلی و نسب علمی اند و تجلی بر سه قسم است؛ یکی تجلی ذاتی، تجلی صفاتی، تجلی افعالی (مصباح الهدایه ص 99)
48) آشکار کردن؛جمال ظاهر کردن کمال معشوق است از جهت استغنای از عاشق و نیز اوصاف لطف و رحمت خداوند است (فرهنگ معارف اسلامی، دکتر سجادی)
49) اسماء: سمائی که به آدم (ع) آموخته شده است واقعیت عینی و خارجی اسماء حسنی الهی است که همان حقیقت نورانی حضرات معصومین (ع) می باشد(مراجعه کنید به کمال الدین ج 1، ص 14 و تفسر المیزان ج 1، ص 123 - 115)
50) صفات: صفت چیزی است که قائم به خود نباشد و از موصوف خود منفصل نشود (فرهنگ اصطلاحات عرفانی/ سجادی)
51) علامت تجلی ذاتی آنست که از بقای وجود سالک چیزی مانده بود فنا ذات و تلاشی صفات است در سطوات انوار آن و آنرا صعقه گویند (مصباح الهدایه ص 99)
52) چهل حدیث ص 77
53) هم آهنگ ساختن آوازها
54) چهل حدیث، ص 78
55) چهل حدیث، ص 78 و 79
56) بار سنگین و بد
57) چهل حدیث، ص 79 و 80
58) خویشان و کسان
59) جمع حظ به معنی بهره، کامیابی
60) چهل حدیث، ص 84
61) پنهان کردن
62) اصل هر چیز، ماده اولی
63) زبونتر
64) آن را به واسطه کثیفی مکروه و ناخوش دانستن
65) خون بسته شده
66) تکه گوشت، نطفه قبل از جاندار شدن و بعد از مرحله علقه شدن را گویند
67) گرفتاری چون همگانی گردد، خوش گردد
68) گوناگون و حال به حال شدن
69) پست تر
70) خوارتر
71) چهل حدیث، ص 81
72) چهل حدیث، ص 82 و 83 و 84
73) دوستان را از دوستی با خود بیزار یافت
74) قدر و منزلت
75) بیداری، اولین منزل از برای سالک الی الله
76) مستی
77) و باریکتر از مو
78) چهل حدیث، ص 84 و 85
79) نهج البلاغه، فیض الاسلام خطبه 195 (آماده شوید، خدا رحمت کند شما را که به تحقیق خوانده شدید برای رفتن)
80) خیانت، حقد، کینه، آلودگی، ناخالصی را گویند
81) ملامت شده
82) سوره همزه، آیه 6 آتش برافروخته الهی است
83) چهل حدیث، ص 86
84) سوره اعراف، آیه 12 من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل
85) چهل حدیث، ص 86
86) چهل حدیث، ص 93، و 95
87) چهل حدیث، ص 94 و 95
88) چهل حدیث ص 111
89) سخن غلط
90) چهل حدیث، ص 129 و 130
91) چهل حدیث، ص
92) چهل حدیث، ص 130.
93) اصول کافی، ج 2،کتاب الایمان و الکفر، باب المؤمن و علاماته
94) چهل حدیث، ص 137 و 138
95) چهل حدیث، ص 139
96) چهل حدیث، ص 139
97) چیزهایی خواسته شده
98) چهل حدیث، ص 140
99) ترا گوارا باد
100) بی شرم، گستاخ
101) بی خود و بی حساب (شکارچی، صیاد)
102) چهل حدیث، ص 140
103) چهل حدیث، ص 140
104) ناچار
105) بسته و مسدود
106) کلام معتبر
107) چهل حدیث، ص 147
108) بحار، ج 36، ص 11
109) چهل حدیث ص 148
110) چهل حدیث، ص 148
111) زنگ
112) آرزو
113) چهل حدیث، ص 151
114) خدایا) تو خود ناتوانی مرا از اندکی از گرفتاریهای دنیا وکیفرهای آن می دانی... این عذابی است که آسمانها و زمین تاب آن نیاوردنددعای کمیل.
115) نهج البلاغه فیض، خطبه 195
116) هوشیار شدن
117) چهل حدیث، ص 152
118) توجه نام دنیا و نفس داشتن است
119) شکم پرستی و پرخوری
120) جای آب خوردن، یا نیز به معنی ذوق و میل هوای نفس هم می باشد
121) زنان
122) چهل حدیث، ص 179
123) بیماری
124) هدف و نهایت
125) وارد شدن و فرود آمدن
126) مریضی و بیماری
127) چهل حدیث، ص 180
128) سرباز(زره که در رزم و جنگ می پوشند)
129) چهل حدیث، ص 182
130) اعمال عبادت درحج
131) دوری
132) عذاب
133) درشت و شدید
134) چهل حدیث، ص 197
135) امیدوار
136) در اصل: و یا از تهاون
137) نکوهش
138) ملامت و سرزنش
139) چهل حدیث، ص 199
140) غرق شدن
141) چیزهای خواسته شده و آرزو کرده شده
142) درد و ناراحتی
143) متمایل شده بسوی چیزی و آرام گرفتن
144) زر و زیور و زیبایی چیزی گویند
145) چهل حدیث، ص 207 و 208.
146) فریب دادن، عوامفریبی
147) بندگی
148) تحمل و رنج به واسطه انجام اعمالی که برای تهذیب نفس و کسب اخلاق خوب انجام می پذیرد را ریاضت گویند.
149) ذلیل تر
150) چهل حدیث ص 217، 218
151) چهل حدیث، ص 160
152) در اصل: بزیست
153) اسیر کردن
154) چهل حدیث ص 219
155) انکار کردن
156) چهل حدیث، ص 220
157) گشادگی، فراخی
158) من در آسمان و زمینم نگنجم، ولی در دل بنده مؤمنم جای گیرم عوالی اللئالی
159) چهل حدیث، ص 221
160) چهل حدیث
161) چهل حدیث، ص 224
162) چهل حدیث، ص 225
163) آرزوها
164) چهل حدیث، ص 233
165) اغواگری
166) چهل حدیث، ص 233 و 234
167) چهل حدیث، ص 236
168) چهل حدیث، ص 238
169) وعده امروز و فردا کردن
170) چهل حدیث، ص 238
171) سختی
172) چهل حدیث، ص 239
173) چهل حدیث، ص 249
174) سختی
175) دور کردن، جای دور (نهایت آرزو)
176) چهل حدیث، ص 249
177) چهل حدیث، ص 250
178) خلعت داده شده
179) جامه دوخته شده
180) حجاب
181) هرچه موضع ستر باشد
182) در اصل: خصمی
183) جمیع شفیع
184) چهل حدیث، ص 267
185) خوش ظاهر ولی بدباطن
186) بازداشتن کسی از چیزی یا کاری
187) چهل حدیث، ص 268
188) ظاهراً به چشم مردم صحیح است
189) چهل حدیث، ص 283
190) چهل حدیث، ص 309
191) گوش دادن
192) چهل حدیث، ص 320، 310 و 320
193) چهل حدیث، ص 322، 323
194) رساله سیر وسلوک علامه بحرالعلوم مراجعه شود، صفحه 22 و 23 کسی که اخلاص ورزد، چهل روز خداوند منابع حکمت را از قلبش به زبانش جاری می کند.
195) در اصل: جمیع
196) در اصل: حالتی
197) چهل حدیث، ص 333
198) چهل حدیث، ص 334
199) چهل حدیث، ص 360
200) غیر ممکن، محال
201) دوری جستن و دور شمردن
202) پرنده
203) چهل حدیث، ص 361
204) جمع حجاب، به معنی پنهان
205) آرزوها
206) چهل حدیث، ص 361
207) چهل حدیث، ص 372
208) آرزوها
209) خواراکی ها
210) زندانیم
211) فروتن
212) آینه
213) مرتبه ای از تجلی، ظهور اسرار غیوب است بر قلوب صاحبدلان که یاجلالی است و یا جمالی تجلی جلالی آن است که موجب قهر وغضب و بعد باشد و تجلی جمالی آن است که مستلزم لطف و رحمت و قرب باشد.
214) چهل حدیث، ص 383
215) بیهوشی دم مرگ
216) جمع هول، ترص
217) وسایل الشیعه، ج 4، ص 488
218) چهل حدیث، ص 406
219) چهل حدیث، ص 411
220) فرو رفته
221) دریا
222) جاویدان
223) عبارت است از کشش حق تعالی و تقدس بنده را به سوی خود
224) آتش افروخته، آتش اشتیاق
225) سخنان عشق آمیز گفتن(دعا)
226) چهل حدیث، ص 415
227) تو را خداوند یار و یاور است در هر دو جهان...
228) سستی
229) سست کردن
230) غفلت کرده
231) چهل حدیث، ص 421
232) اثر پذیرفته
233) دوستی
234) چهل حدیث، ص 424
235) سخت دل
236) چراغ
237) نهی شده، خلاف امر
238) پند دهنده
239) دردناک
240) حیله ها
241) شبیه، نزدیک
242) پوشیده شده
243) چهل حدیث،ص 428
244) بیداری
245) راهزنان
246) انکار
247) تاریکی ها
248) نام اسبی که رسول خدا(ص) در شب معراج بر آن سوار شد
249) چهل حدیث، ص 432.
250) منظور حاج ملامحمد مهی نراقی 1209 قمری و فرزندش ملااحمد نراقی، 1245 قمری می باشد.
251) ریشه مرض ها
252) قیامت
253) چهل حدیث، ص 436
254) جستجو کننده
255) نتیجه کلام
256) تهیه کردن، معمما گفتن
257) گروهی از دشمنان اهل بیت را گویند
258) چهل حدیث، ص 483
259) خواب
260) بیدار
261) چهل حدیث، ص 555
262) مصباح الهدایة والولایة ص 73، ترجمه سید احمد فهری
263) صحیفه نور، جلد 9، صفحه 238
264) تفسیر سوره حمد، ص 16 و 17
265) ستایش ها
266) تفسیر سوره حمد ص 102
267) تفسیر سوره حمد، ص 20 و 21
268) سوره مبارکه نساء، آیه 100
269) تفسیر سوره حمد، ص 28 و 29
270) تفسیر سوره حمد، ص 30
271) تفسیر سوره حمد، ص 31، 32، 34، 37
272) تفسیر سوره حمد، ص 43 و 45
273) تفسیر سوره حمد، ص 46، 47، 48
274) تفسیر سوره حمد، ص 49
275) تفسیر سوره حمد، ص 50 و 51
276) تفسیر سوره حمد تص 53 و 54 و 55 و57،
277) تفسیر سوره حمد، ص 70
278) تفسیر سوره حمد، ص 71
279) تفسیر سوره حمد، ص 71 و 72
280) تفسیر سوره حمد، ص 73 و 74
281) صحیفه نور، جلد 7، ص 16.
282) صحیفه نور جلد 7، ص 16
283) صحیفه نور، جلد 7، ص 192
284) صحیفه نور، جلد 7، ص 211
285) صحیفه نور، ج 7، ص 223 و 224
286) صحیفه نور، جلد 8، صفحه 195 و 196
287) صحیفه نور، جلد 6، ص 91
288) با آنکه پیکار کنیدتا فتنه نباشد و دین از آن خدا گردد (بقره / 193)
289) سرالصلوة، ص 28
290) سرالصلوة، ص 30
291) سرالصلوة، ص 25
292) سرالصلوة، ص 30
293) سرالصلوة، ص 31
294) سرالصلوة، ص 31و 32
295) بیراهه رفتن
296) سرالصلوة ص 39 و 40
297) سرالصلوة، ص 64
298) خواری
299) سرالصلوة ص 106
300) مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، ص 22
301) مبارزه با نفس، یا جهاد اکبر، ص 28 و 29 و 31
302) آل عمران، آیه 178
303) کهف، آیه 47
304) جهاد بانفس یا جهاد اکبر، ص 38
305) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 40 و 41
306) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 43 و 44
307) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 44، 45، 47
308) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 46
309) توبه آیه 105
310) وسائل، ج 4، ص 245
311) جهاد بانفس، یا جهاد اکبر، ص 48
312) واژگون
313) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 51
314) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 54 و 55
315) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 56 و 57
316) کسی که چیزی را ودیعه و امانت بگذارد، جای نگهداری ودیعه
317) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 57 و 58
318) جهاد بانفس یا جهاد اکبر، ص 59
319) جهاد با نفس، یا جهاد اکبر، ص 60
320) جهاد با نفس یا جهاد اکبر، ص 61
321) نقطه عطف، ص 30
322) نقطه عطف، ص 29 و 30
323) جلوه های رحمانی، ص 23
324) جلوه های رحمانی، ص 29
325) جلوه های رحمانی، ص 40
326) جلوه های رحمانی، ص 44
327) ره عشق، ص 26
328) صحیفه نور، جلد 22، ص 8
329) حیوانی
330) نامه امام به مرحوم آیت الله سید ابراهیم خویی معروف به مقبره ای (مجله حضور شماره 139)
331) باده عشق
332) محرم راز
333) محرم راز
334) سخنرانی و خطاب امام در جمع علمای اعلام در نجف اشرف است.
335) صحیفه نور، ص جلد 22، ص 6
336) جمع شبح و آنچه از دور به طور نامشخص آشکار باشد
337) شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری، ص 44
338) شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری، ص 170
339) شرح دعای، سحر ترجمه سید احمد فهری، ص 156
340) شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری.
341) حجاب به معنی پرده و پوشش است و هر چیزی که مطلوب را از طالب پوشیده دارد. سخت ترین حجابها، دیدن نفس است.حجابها به نسبت مقام سالک و مرتبه عاشق مختلف است که می تواند از آنها بطور کلی دو حجاب ظلمانی و نورانی را نام برد. (مرصادالعباد) حضرت امام در جای آثار منثور خود به کرات به این مطلب اشاره و شرح داده اند که به بعضی از مراتب آن اشاره می شود.
342) شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری، ص 312
343) سخنرانی امام در نجف اشرف است
344) در متن اصلی اینگونه آمده که نامفهوم
345) صحیفه نور، جلد 22، ص 5
346) صحیفه نور، جلد 20، ص 30
347) عالم مثال به عالم مجردات که آن را عالم مثال، عالم برزخ، عالم خیال، و عالم قلب نیز می گویند. ملکوت، به معنی اعم، عالم غیب است ولی به معنای اخص آن، عالم مثال است که به آن ملکوت اسفل هم گفته می شود و در مقابل ملکوت اعلی که عالم معقول و نفوس مجرده است گفته می شود. فرهنگ معارف اسلامی، دکتر سجادی
348) در اینجا عقل در ماقبل جهل ادمی نیست بلکه اشاره به عوالم ثلاثه است که در حکمت متعالیه مطرح است و آن عبارت است از اینکه عالم درسه نشئه وجود دارد: 1.نشئه ماده یا طبیعت 2. نشئه مثال که برزخ هم میگویند. 3.نشئه عقلانی.
نشئه مثال و برزخ: به خیال منفصل هم گفته می شود و نشئه متوسط بین عالم عقلانی و ماده است شهوات عالم مثال عبارتند از: لذائذی که انسان در برزخ دارند در دنیا مثل خیالات خوش آدمی... نشئه طبیعت: هم لوازم ماده را دارد و هم لوازم مقدار ماده را. اما نشئه عقلانی: شهوات عقلانی در نشئه عقلانی مثل اینکه درهمین عالم انسان یک مفاهیم کلی را تعقل می کند یا حوائج کلی علمی.
یک عارف و سالک باید از همه شهوات موجود در این سه عالم، که هر عالم و نشئه، شهوات خاص، خود را دارد بگذرد ویک سالک باید از لذائذ عالم طبیعت و عالم مثال و عقل بگذرد و جز حق را در نظر نداشته باشد و باید از همه اینها عبور کند تا برسد به مقام عندیت حق

349) عالم عقل، عبارت است از عالم عقول یا عقول کلیه که آنرا عالم عقل، عالم روح، عالم تجرد، از ماده و صورت نیز می گویند. در اصطلاح عرفا مراد از عالم عقل جان و روح است (علوم عقلی ملاصدرا ص 189 با تصرف و اسفار، ج 1، ص 292)
350) صحیفه نور، جلد 20، ص 30
351) صحیفه نور، جلد 20، ص 87
352) بیداری
353) بیدار گشتن
354) صحیفه نور، جلد 20 ص 88
355) صحیفه نور، جلد 22، ص 2و 3
356) حجاب به معنی پرده و پوشش است و در اصطلاح مانع میان عاشق و معشوق را گویند و انطباع صور را گویند در دل که مانع قبول تجلی حقایق بود و مانع و اسباب پوشیدگی میان فیوضات و تجلیات حق و انسان است، (فرهنگ اصطلاحات عرفانی، سجادی).
357) صحیفه نور، جلد 20 ص 109 و 143
358) به عالم قدس ربوبی گویند
359) به عالم حس و دنیا گویند. کلمه کثرت در مقابل وحدت است.(منظور مرتبه وحدت است قل از نشر تفصیل آنها در عالم ملک)
360) صعق:فانی شدن در حق است هنگامی که تجلی ذاتی حق، سوی الله را محترق کند که بر بندگان خاص حق وارد می شود.
361) صحو به بیداری گفته می شود، معنی بیداری در اصطلاح عرفا همان است که به آن یقظه تعبیر شده است و اول منزل از منازل السائرین خواجه عبدالله است و محو آن است که خداوند بندگان را از رویت نفس خود مبرا گرداند بنحویکه اثری از اعمال و آروزهای نفسانی باقی نماند(کشاف، ص 1356).
362) صحو بعد از محو به جمع الجمع شهود خلق است قائم بحق، یعنی حق را در جمیع موجودات و مخلوقات مشاهده نماید و مقام فوق بعد از جمع است و فرق ثانی و صحو بعد المحو هم می خوانند چون بعد از وحدت صرف که جمع و محو است به مقام فرق و صحو تنزل نموده.(شرح گلشن راز، ص 27).
363) صحیفه نور، جلد 20، ص 140
364) صحیفه نور، جلد 22، ص 73، و 79
365) نهج البلاغه
366) صحیفه نور، جلد 22، ص 73 و 79
367) صحیفه نور، جلد 19، ص 18، 42 و 44
368) صحیفه نور،جلد 19، ص 18 و 42 و 44
369) صحیفه نور ج 19، ص 31، 55 و 61
370) صحیفه نور،جلد 19، ص 31، 55، 61
371) صحیفه نور، جلد 19، ص 31، 55 و 61
372) ای خدا من... گیرم بر عذابت شکیبایی کنم اما چگونه به دوری تو بردبار باشم؟
373) صحیفه نور، جلد 19، ص 31، 55 و 61
374) صحیفه نور، جلد 19، ص 83
375) اسماء، اسماء از جهتی چهار قسمت می شوند که آنها را امهات اسماء می گویند و عبارتند از اول تا آخر و ظاهر و باطن که جامع آنها لله و رحمن است و هر اسمی مظهری از ذات مقدس است یا مظهر ازلیت اوست و یا مظهر ابدیت است (از لمع، ص 35، قیصری)
کاشانی در کتاب مصباح الهدایة می گوید:
خداوند عالم را اسماء حسنی است نامعدود، صفاتش نامحصور، هر اسمی دلیل صفتی و هر صفتی بر سبیل معرفتی و هر معرفتی معرف ربوبیتی و هر ربوبیتی مطالب عبودیتی و از جمله اسماء نامتناهی مشیت الهی، 99، اسم و 1001، به حسب استعداد فهم و طاقت بشری از پررده غیب به صحرای ظهور آیند... همچنانکه اسماء را نهایتی نیست، معانی و بطون هر اسمی را غایت نیست. (مصباح الهدایة، ص 23)
376) صحیفه نور، جلد 19، ص 91 و 92
377) صحیفه نور، جلد 19، ص 108 - 124
378) صحیفه نور، جلد 19، ص 129 و 132
379) صحیفه نور، ص جلد 19، ص 129 و 132
380) صحیفه نور، جلد 19، ص 131، 151
381) صحیفه نور جلد 19، ص 131، 151
382) صحیفه نور، جلد 19، ص 156
383) صحیفه نور، جلد 19، ص 156
384) صحیفه نور، جلد 19، ص 273
385) صحیفه نور، جلد 19، ص 124
386) صحیفه نور جلد 1، ص 125
387) سوره محمد، آیه 12، کلمه ان در قرآن والذین است
388) معاء: روده ادمی گویند
389) صحیفه نور، جلد 1، ص 167
390) هرکس که بر آن (کشتی ولایت) سوار شد. نجات یافت و هر که از آن روی گردانید، هلاک شد.
391) آداب الصلوة
392) آداب الصلوة، ص 15
393) آداب الصلوة، ص 46
394) پرورش، یافتن، غذا
395) آداب الصلوة، ص 21و 22
396) آداب الصلوة، ص 35 و 37
397) همیشه و پی در پی
398) آداب الصلوة، ص 41
399) ذاتاً
400) آداب الصلوة، ص 46
401) شعر از حافظ است
402) استاد حضرت امام بوده اند
403) آداب الصلوة، ص 37، 53
404) آداب الصلوة، ص 67 وسوره نمل آیه 62
405) آداب الصلوة، ص 111
406) آداب الصلوة، ص 128
407) اداب الصلوة، ص 130 و 148
408) روزی که زمین به زمینی دیگر تبدیل می شود (ابراهیم / 48)
409) آداب الصلوة ص 153
410) آداب الصلوة، ص 172.
411) آداب الصلوة، ص 206
412) آداب الصلوة، ص 220
413) آداب الصلوة، ص 231
414) اشاره است به این بیت مولوی:
پای استدلالیان چوبین بود - پای چوبین سخت بی تمکین بود

415) اشاره به این بیت از حافظ
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه - قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم
416) آداب الصلوة، ص 209 و 253
417) آداب الصلوة، ص 209، 253
418) آداب الصلوة، ص 376، از عادت او نیکویی کردن است و از خوی او تفضل است
419) مصباح الهدایه، ص 32
420) صحیفه نور، جلد 22، ص 60
421) صحیفه نور، جلد 22 ص 61
422) صحیفه نور، جلد 22، ص 62
423) صحیفه نور ج 22، ص 71
424) صحیفه نور، جلد 15، ص 80
425) صحیفه نور،جلد 15 ص 79
426) صحیفه نور جلد 16، ص 274 و 275
427) صحیفه نور، جلد 16، ص 272
428) صحیفه نور، جلد 16، ص 268
429) صحیفه نور، جلد 16، ص 174
430) صحیفه نور، جلد 16 ص 160
431) صحیفه نور، جلد 16 ص 241
432) صحیفه نور، جلد 16، ص 104
433) صحیفه نور، جلد 17، ص 123
434) صحیفه نور ج 18، ص 16، 17 و 18
435) صحیفه نور، جلد 18، ص 30 و 31
436) صحیفه نور، جلد 11 ص 80
437) صحیفه نور جلد 11، ص 81
438) صحیفه نور، جلد 11، ص 81 و 82
439) سوره حدید، 57
440) صحیفه نور، جلد 11، ص 83
441) صحیفه نور، جلد 11، ص 83
442) صحیفه نور جلد 11، ص 123
443) صحیفه نور، جلد 11، ص 154
444) صحیفه نور، جلد 11، ص 155
445) صحیفه نور جلد 11، ص 155
446) صحیفه نور جلد 13، ص 71و 72
447) صحیفه نور، جلد 13، ص 74
448) صحیفه نور جلد 13، ص 132
449) صحیفه نور، جلد 13، ص 193
450) صحیفه نور جلد 13، ص 185
451) صحیفه نور، جلد 13، ص 199
452) صحیفه نور، جلد 14 ص 15
453) صحیفه نور جلد 14، ص 16
454) صحیفه نور جلد 14، ص 16
455) صحیفه نور جلد 14، ص 17
456) صحیفه نور، جلد 14 ص 17
457) صحیفه نور جلد 14، ص 18 و 19
458) صحیفه نور، جلد 14، ص 20
459) صحیفه نور، جلد 14، ص 20
460) صحیفه نور جلد 14، ص 30
461) صحیفه نور جلد 14، ص 30
462) صحیفه نور، جلد 14، ص 30
463) صحیفه نور، جلد 14، ص 98، 99، 100، 102 و 103
464) صحیفه نور جلد 14، ص 237 و 238
465) صحیفه نور جلد 14، ص 239
466) صحیفه نور، جلد 14، ص 245، 248، و 253
467) صحیفه نور جلد 14، ص 257
468) صحیفه نور، جلد 18 ص 30
469) صحیفه نور، جلد 18، ص 31
470) صحیفه نور، جلد 12، ص 124
471) صحیفه نور جلد 12، ص 124
472) صحیفه نور جلد 12، ص 125
473) صحیفه نور جلد 12، ص 125 و 126
474) صحیفه نور جلد 12، ص 128
475) صحیفه نور، ج 12 ص 207.
476) صحیفه نور جلد 12، ص 207
477) اعمال قالبیه: اعمال قالبی، اعمال بدنی را گویند و اعمال قلبیه به اعمال قلبی، چون ایمان و خلوص و امثال آن کارهایی را گویند که درقلب آدمی و به وسیله قلب انجام می شود.
478) صحیفه نور، جلد 19 ص 108
479) صحیفه نور، جلد 12 ص 221.
480) صحیفه نور جلد 12، ص 222
481) صحیفه نور جلد 12، ص 222
482) صحیفه نور جلد 12، ص 241
483) صحیفه نور جلد 12، ص 241
484) صحیفه نور جلد 12، ص 241
485) صحیفه نور جلد 18، ص 277 و 279
486) و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است؟(بقره / 138)
487) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 9و10
488) من از روی اخلاص، رو به سوی کسی آوردم که آسمانها و زمین را آفرید..(انعام / 79)
489) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 43
490) و مانند کسانی که خدا را فراموش کرده اند، نباشید که خدا ایشان را از یاد خودشان برد، آنان همان فاسقان هستند (حشر / 19)
491) شرح حدیث جنود،... ص 52
492) شرح حدیث جنود...، ص 53
493) جایگاه او (کسی که میزان اعمال وی خفیف باشد) جهنم است.(قارعه /9)
494) هر آینه به تحقیق، آدمی را در نیکوترین اعتدالی آفریدیم، آنگاه او را فروتر از همه فروتران گرداندیم، (تین / 4 - 5)
495) شرح حدیث جنود... ص 78
496) شرح حدیث،... جنود، ص 83
497) سوگند به زمان بدرستی که آدمی در خسران است (عصر / 1و 2)
498) شرح حدیث جنود... ص 84
499) ای گروه جنیان و آدمیان اگر می توانید که از کناره های آسمان و زمین بیرون روید، بروید (الرحمن / 33)
500) شرح حدیث جنود... ص 85.(آیا اکنون؟ در حالیکه تو پیش از این عصیان کردی و از مفسدان بودی) (یونس / 91)
501) اشاره به این حدیث نبوی که الدنیا مزرعة الاخرة: یعنی دنیا مزرعه و کشتزار آخرت است (عوالی اللالی، ج 1 ص 267)
502) شرح حدیث، جنود...، ص 85، 86
503) و تمامی خیر به دست اوست و شر به وی منسوب نیست
504) شرح حدیث جنود عقل،... ص 90
505) در نسخه اصل: ششم درج شده است. رجوع کنید به مقدمه کتاب شرح حدیث جنود عقل وجهل.
506) بگو: این قرآن برای آنانکه ایمان آورده اند هدایت و درمان است و آن هایی که ایمان نیاورده اند، گوشهایشان سنگین و چشم هایشان کور است، چنانچه که گویی آنها را از جایی دور ندا می دهند.
507) نگاه کنید به آیات 2 - 4 سوره مؤمنون، 165 سوره بقره، و 36و 43 سوره شوری و سایر آیاتی که در توصیف اهل ایمان وارد شده است
508) شرح حدیث، ص 93
509) شرح حدیث جنود...، ص 101
510) شرح حدیث جنود... ص 104
511) منظور کسب ایمان قلبی و تلقین توحید به قلب است قبلاً نحوه تلقین به قلب را آورده ایم.
512) شرح حدیث جنود،... ص 107
513) به موعظه 273 نیز توجه شود
514) ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند بهراسید
515) مراجعه شود به: اصول کافی، ج 2، ص 375 باب من قال لااله الاالله، ح 1و 2
516) آداب الصلوة، ص 180
517) شرح حدیث جنود... ص 106
518) شرح حدیث جنود... ص 107
519) شرح حدیث جنود...ص 108
520) و به تحقیق بسیاری از جنیان و انسان ها را برای جهنم آفریدیم، آنها قلب دارند و نمی فهمند، چشم دارند و نمی بینند، گوش دارند و نمی شنوند، آنان همان چهارپایانند بلک گمراه ترند، آنان غافلند و بی خبرانند. (اعراف / 179)
521) شرح حدیث، جنود... ص 109
522) شرح حدیث جنود... ص 110
523) شرح حدیث، جنود... ص 128
524) شرح و حدیث، جنود... ص 136 و 137
525) شرح حدیث جنود، ص 139
526) هر کس به اندازه مثقال ذره ای کار خیر انجام دهد آنرا می بیند واگر ذره ای کار شر انجام دهد، آن را می بیند (زلزال / 7 و 8)
527) تفسیر مجمع البیان ج 10، ص 800
528) شرح حدیث، جنود، ص 141
529) شرح حدیث جنود... ص 168
530) اصول کافی، ج 2، ص 51، ح 11
531) شرح حدیث جنود، ص 178
532) شرح حدیث جنود... ص 205
533) محکم
534) کسی که زنجیر در گردن دارد .
535) کمربند
536) کینه و خیانت
537) بخل
538) شرح حدیث جنود، ص 210
539) فراگیر
540) شرح حدیث جنود، ص 102
541) شرح حدیث جنود... ص 118
542) کسی که خود را شناخت، پس به تحقیق خدا را شناخته است
543) برای شرح بیشتر، در این باب به کتاب چهل حدیث، ص 271، ذیل حدیث 17 مراجعه شود
544) شرح حدیث جنود، ص 122
545) خرق: پاره شدن، از بین رفتن.
546) هر چیزی نابود شدنی است، مگر وجه خداوند. (قصص / 88)
547) صحیح مسلم،ج 4، کتاب الشعر، ص 242، احادیث 3 - 6
548) شرح حدیث جنود ص 124
549) ذکر: مقصود از ذکر در اینجا ذکر زبانی است که پایین ترین درجات آن می باشد. اما مرحله بالای ذکر، ذکر قلبی است و آن توجه به حق تعالی و غفلت از ماسوای اوست(شرح گلشن راز و شرح منازل)
550) اهل معرفت و اهل ذکر: به موعظه بعدی مراجعه می شود.
551) خدا و معبودی جز تو نیست، تو منزه هستی، همانا من از ستمگران می باشم (انبیاء / 87)
552) سالکان راه آخرت: (اصحاب قلوب یا اهل الله) کنایه از مردان خدا واهل معرفت و سالکان الی الله است و اصطلاح ارباب کشف نیز به کسانی گویند که حقایق این باطن این عالم را بر اساس مراتبی که دارند برایشان تجلی کرد و به چشم دل آن را مشاهده کرده اند (فرهنگ اصطلاحات عرفانی، سجادی)
553) المراقبات، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، (ره) ص 123
554) وسائل الشعه، ج 6، ص 382
555) شرح حدیث جنود، ص 125
556) افضل الدعاء لااله الاالله . (کنزالعمال، ج 2، ص 217، ح 3835 و مرصاد العباد، ص 267)
557) شرح حدیث جنود...، ص 204
558) شرح حدیث، جنود.... ص 203
559) شرح حدیث جنود... ص 157
560) شرح حدیث، جنود... ص 174
561) شرح حدیث جنود... ص 270
562) شرح حدیث جنود... ص 271
563) شرح حدیث جنود...، ص 272
564) شرح حدیث جنود...، ص 286
565) منظور مسعودی مورخ بزرگ اوایل قرن چهارم هجری است وکتاب تاریخی وی مروج الذهب است
566) طبری مورخ ایرانی است که کتاب مشهور تاریخ طبری از اوست
567) شرح حدیث جنود... ص 288
568) شرح حدیث جنود...، ص 340
569) شرح حدیث جنود...، ص 341
570) اشاره به شعر مولانا است:
پای استدلایان چوبین بود - پای چوبین سخت بی تمکین بود
571) شرح حدیث جنود... ص 342
572) شرح حدیث جنود...، ص 342
573) اشاره است به حدیث شریف ثقلین (قرآن و عترت) که از رسول خدا(ص) نقل شده است در اصول کافی، ج 1 ص 233
574) شرح حدیث جنود...، ص 343
575) شرح حدیث جنود...، ص 345 و 346
576) شرح حدیث جنود...، ص 351
577) شرح حدیث جنود...، ص 351
578) شرح حدیث جنود، ص 364
579) شرح حدیث جنود...، ص 338
580) شرح حدیث جنود... ص 378
581) شرح حدیث جنود، ص 339
582) شرح حدیث جنود ص 272
583) اقتباس است از این حدیث شریف: حب الدنیا رأس کل خطیئة
584) شرح حدیث جنود... ص 303
585) کتاب چهل حدیث،
586) همان
587) همان
588) سوره نساء، آیه 79: یعنی: (اری) آنچه از نیکی ها به تو می رسد، از طرف خداست، و آنچه از بدی به تو می رسد، از سوی خود توست.
589) سوره آل عمرانت آیه 26، یعنی: تو بر هر چیزی قادری و چهل حدیث
590) چهل حدیث،
591) اشاره به مناجات شعبانیه در مفاتیح است.
الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمة
592) چهل حدیث،
593) همان
594) همان
595) همان
596) همان
597) دعای ابوحمزه ثمالی
598) چهل حدیث
599) همان
600) همان
601) همان
602) همان
603) همان
604) صحیفه نور، جلد 10: صفحات 197 و 272
605) صحیفه نور، جلد 9صفحات 255 و 245
606) صحیفه نور جلد، 9صفحات 255 و 245
607) صحیفه نور، جلد 7، ص 116
608) صحیفه نور جلد، 8، صفحه 153
609) صحیفه نور، جلد 6، ص 187
610) صحیفه نور، جلد 6، ص 195
611) صحیفه نور، جلد 6 ص 275
612) صحیفه نور جلد 6، ص 273
613) سرالصلوة
614) همان
615) همان
616) همان
617) سرالصلوة
618) سرالصلوة
619) سرالصلوة
620) دعای کمیل
621) چهل حدیث،
622) نامه امام به حاج احمد آقا(ره) در مورخه 15/ 10 / 56
623) نامه امام به حاج احمد آقا (ره) در مورخه 28 / 9/ 66
624) بیانات امام (ره) در مورخه 10 / 1 / 41
625) بیانات امام (ره) در مورخه 10 / 2 / 42
626) بیانات امام (ره) در مورخه 16 / 1 / 42
627) بیانات امام (ره) در مورخه 13 / 1 / 42
628) بیانات امام (ره) در مورخه 25 / 2 / 43
629) بیانات امام (ره) در مورخه 18 / 6 / 43
630) بیانامت امام (ره) در مورخه 4 / 8 / 43
631) پاسخ امام به نامه دانشجویان خارج از کشور در سال 46
632) پاسخ امام به نامه گروهی از مردم در صرف حقوق شرعیه در راه مبارزه با اسرائیل در مورخه 6 / 6 / 47
633) بیانات امام (ره) در قبل از انقلاب اسلامی
634) پیام امام (ره) پس از شهادت حاج آقا مصطفی در مورخه 10 / 10 / 56
635) پیام امام (ره) در تاریخ آبان ماه 55
636) نامه امام (ره) به آیت الله سعیدی در مورخه 14 / 8 / 47
637) پاسخ امام به تسلیت دانشجویان خارج از کشور درشهادت فرزندشان
638) پیام امام در مورخه 23 / 6 / 52
639) صحیفه نور جلد 2
640) صحیفه نور جلد 2
641) صحیفه نور ج 5
642) صحیفه نور جلد 5
643) صحیفه نور جلد 5
644) نقطه، عطف، نامه حضرت امام به حاج احمدآقا
645) ره عشق، نامه امام به همسر حاج احمد آقا، ص 39
646) مبارزه با نفس یا جهاد اکبر
647) ولایت فقیه، امام خمینی
648) نامه امام به مرحوم آیت الله سیدابراهیم خوئی معروف به مقبره ای (مجله حضور شماره 130)
649) نامه امام به مرحوم آیت الله سیدابراهیم خوئی معروف به مقبره ای
650) باده عشق
651) محرم راز
652) صیحفه نور، جلد 21
653) صحیفه نور، جلد 21
654) صحیفه نور جلد 21
655) صحیفه نور، جلد 20، ص 6
656) صحیفه نور، جلد 20 ص 27
657) صحیفه نور، جلد 20 ص 90
658) صحیفه نور جلد 20، ص 118
659) صحیفه نور جلد 20، ص 131
660) صحیفه نور جلد 20، ص 133
661) پیام امام به مناسبت هشتمین سال جنگ تحمیلی، 31 / 6 / 66
662) صحیفه نور، جلد 20 ص 152
663) صحیفه نور جلد 20، ص 153، 154
664) سخنان امام(ره) در دیدار با طلاب رزمی تیپ 83 امام جعفر صادق (ع) 28 / 8 / 66
665) پیام امام بمناسبت پذیرش قطعنامه 598، 29 / 4 / 67
666) صحیفه نور جلد 19، ص 4
667) صحیفه نور جلد 19، ص 5
668) صحیفه نور جلد 19، ص 16
669) صحیفه نور، جلد 19، ص 22
670) صحیفه نور جلد، 19 ص 96
671) صیحفه نور جلد 19 ص 98
672) اشاره است به شعر مولانا در مثنوی:
ما همه شیران ولی شیر علم - حملمان از باد باشد دم به دم
حمله از باد است ناپیداست باد - جان فدای آن که ناپیداست باد

673) صحیفه نور جلد 19، ص 161
674) صحیفه نور جلد 19، ص 190
675) صحیفه نور جلد 19، ص 190
676) صحیفه نور جلد 19، ص 196
677) صحیفه نور جلد، 19، ص 205
678) صحیفه نور جلد 19، ص 212
679) صحیفه نور جلد 19، ص 222
680) صحیفه نور جلد 19، ص 225
681) صحیفه نور جلد 19، ص 265
682) صحیفه نور جلد، 19، ص 256
683) صحیفه نور جلد، 19 ص 283
684) -...

685) صحیفه نور جلد 19، ص 285
686) صحیفه نور جلد، ص 19، ص 294
687) صحیفه نور جلد 19، ص 297
688) صحیفه نور جلد 1، ص 28
689) آداب الصلوة، ص 12
690) آداب الصلوة
691) تفسیر سوره حمد، ص 57
692) بیابان
693) گمراهی
694) آداب الصلوة، ص 22
695) ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی؛نزد پروردگارم شب را به صبح می رسانم، او غذایم می دهد وسیرابم می کند وسایل الشیعه، ج 7، ص 388
696) مرا با خدا وقتی است که هیچ ملک مقرب و هیچ پیامبر مرسلی را در آن راه نیست بحارالانوار ج 18، ص 360
697) پس زمان وعده پروردگار او (موسی) چهل شب تمام گشت اعراف / 142
698) انی تارک فاخلع نعلیک .... طه / 12پ
699) آداب الصلوة
700) آداب الصلوة
701) آداب الصلوة، ص 363
702) آداب الصلوة، ص 363
703) آداب الصلوة، ص 380
704) آداب الصلوة ص 380
705) مصباح الهدایه الی الخلافة و الولایة، ترجمه سید احمد فهری، ص 80
706) صحیفه نور جلد 19، ص 11
707) صحیفه نور، ج 19، ص 200
708) صحیفه نور جلد 19، ص 202
709) صحیفه نور جلد، 19، ص 203
710) صحیفه نور، جلد 19، ص 293
711) مصباح الهدایه، ص 175
712) مصباح لاالهدایه ص 202
713) صحیفه نور جلد 4، ص 236
714) صحیفه نور، جلد 4، ص 95
715) صحیفه نور جلد 4، ص 236
716) صحیفه نور جلد 15، ص 50
717) صحیفه نور جلد 15، ص 62
718) صحیفه نور جلد 15، ص 72
719) صحیفه نور جلد 15، ص 83
720) صحیفه نور جلد16، ص 70
721) صحیفه نور جلد 16، ص 101، 103
722) صحیفه نور جلد 16، ص 112
723) صحیفه نور، جلد 16، ص 229
724) صحیفه نور جلد، 17، ص 24
725) صحیفه نور جلد 17، ص 56
726) صحیفه نور جلد 17، ص 107
727) بار یافتن شهداء در ضیافت ربوبی است که در پیام امام به خانواده شهداء به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره شده بود
728) صحیفه نور جلد 17، ص 104
729) صحیفه نور جلد 17، ص 206
730) صحیفه نور جلد 17، ص 240
731) صحیفه نور جلد 17، ص 244
732) صحیفه نور جلد 17 ، ص 254
733) صحیفه نور جلد 17، ص 248
734) اشاره به جناح های سیاسی است
735) صحیفه نور جلد 21، ص 48
736) صحیفه نور جلد 21، ص 56
737) صحیفه نور جلد، 21، ص 100
738) صحیفه نور، جلد 21 ص 130
739) صحیفه نور جلد 21، 174
740) صحیفه نور جلد 18، ص 13
741) صحیفه نور جلد 18، ص 38
742) صحیفه نور جلد 18، ص 94
743) صحیفه نور جلد 18، ص 123
744) صحیفه نور جلد 11، ص 84
745) صحیفه نور جلد 11، ص 212
746) صحیفه نور، جلد 14، ص 24
747) صحیفه نور، جلد 14، ص 113
748) صحیفه نور جلد 14، ص 140
749) مقدمه کتاب پیام خون به قلم امام خمینی به نقل از صحیفه نور جلد 14، ص 196
750) صحیفه نور جلد 12، ص 7
751) صحیفه نور جلد 14، ص 246
752) صحیفه نور جلد 12، ص 49
753) صحیفه نور جلد، 12 ص 49
754) صحیفه نور جلد، 12 ص 206
755) صحیفه نور، جلد 18، ص 227
756) صحیفه نور، جلد 18، ص 239
757) صحیفه نور جلد 18، ص 239
758) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 3و4
759) شرح حدیث جنود عقل وجهل، ص 86
760) شرح حدیث جنود عقل وجهل، ص 206
761) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 211
762) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 304
763) ای آقای من، رحم کن بر کسی که سرمایه اش امید و سلاحش گریه است (دعای کمیل)
764) خداوند همه گناهان را می آمرزد (زمر / 53)
765) حمل کردن توشه، زشت ترین چیز است، آنگاه که در محضر کریم تشرف خواهی یافت
766) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 352
767) شرح حدیث جنود و عقل و جهل، ص 365
768) میان من و تو اینت من منازعه می کند. پس به لطف خودت، انیت مرا از میان بردار (دیوان حلاج، ص 90)
769) شرح حدیث جنود، عقل و جهل، ص 379
770) کشف الاسرار، ص 80
771) صحیفه نور جلد 20، ص 131
772) جلوه های رحمانی
773) نقطه عطف
774) جلوه های رحمانی
775) شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری
776) صحیفه نور جلد، 22 ص 71
777) صحیفه نور جلد 22، ص 329
778) صحیفه نور جلد 20، ص 151
779) صحیفه نور جلد 9، ص 226 و 227
780) فمن لم یجعل الله له نوراً فما له من نور
781) نامه عرفانی امام به مرحوم آیت الله سید ابراهیم خوئی معروف به مقبره ای (مجله حضور)
782) مصباح الهدایت، ترجمه سید احمد فهری، ص 18
783) شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری
784) صحیفه نور جلد 20، ص 109
785) صحیفه نور جلد 20، ص 16