فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 183: معاد مؤمن و کافر

ان الذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأمل الانعام و النار مثوی لهم (387) این میزان است، هر کس که ملاحظه کرد که در تمتعاتش، در اکل و استفاده ها و لذائذش به افق حیوانی نزدیک است یعنی می خورد و لذت می برد بدون اینکه تفکر کند که از چه راهی باید باشد، حیوان دیگر فکر این نیست که حلال است یا حرام است، فکر این نیست که امت در گرفتاری هستند یا نیستند، آنهایی که بدون این تفکر، بدون یک قانونی بدون قانون اسلامی تمتع می کنند و می خورند، اینها اکلشان، اکل حیوانی است و النار مثوی لهم در روایتی است که از برای کافر هفت تا معاء است و از برای مؤمن معاء (388) واحد است. مؤمن یک معاء بیشتر ندارد و آن معاء قانون است. شکمش را، سایر لذائذش را تطبیق می کند با قانون اسلام، تخلف از قانون اسلام نمی کند اما آن کسی که مؤمن نیست، از راه شهوت می خورد بدون اینکه تطبیق با قانون بکند این یک معاء، از راه غضب می خورد، این هم یک معاء، مزدوج است بین هوای نفس و لذت و شهوت، بین هوای نفس و غضب، بین غضب و هوای نفس، این هم سه تا، این 6 مزدوج است از هر سه هوای نفس و غضب شهوت، مزدوج شد و از راه اینها اکل کرد، این هفت تاء هفت معاء دارد. مؤمن بیش از یک معاء ندارد و آن معاءش از راه قانون است. اسلام هرچه فرموده است همان یک راه است، این جور نیست که به غضب خودش، به شهوت. همه اینها به دست مؤمن ایمان آوردند، همه قوا تابع قوه عقل شدند و عقل هم تابع شرع است (389).

موعظه 184: خودبینی

پسرم !
خودبینی را که به فطرت الله تخمیر شده ای دریاب و از گرداب ضلالت امواج سهمگین خودبینی و خودخواهی نجات ده و به سفینه نوح که پرتو ولایت الله است رکوب کن که من رکبها نجی و من تخلف عنها هلک (390).فرزندم!کوشش کن که در صراط مستقیم، که صراط الله است، ولو لنگان لنگان حرکت کنی، و حرکات و سکنات قلبی و قالبی را رنگ معنویت و الوهیت دهی (391).

موعظه 185: کسب همت و اراده:

عزیزم!
تحصیل کمال و زاد آخرت، طلب وجدیت می خواهد و هرچه مطلوب، بزرگتر باشد جدیت در راه آن سزاوارتر است، البته معرج قلب الهی و مقام تقرب جوار رب العزه با این حال سستی و فتور و سهل انگاری دست ندهد، مردانه باید قیام کرد تابه مطلوب رسید(392). اکنون این سردی و سستی که در ما است از سردی فروغ ایمان و سستی بنیاد آن است والا اگر اینهمه اخبار انبیاء و اولیاء علیهم السلام و برهان حکما و بزرگان قدس سره در ما ایجاد احتمال کرده بود، باید بهتر از این قیام به امر و کوشش در تحصیل کنیم(393).