فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 150: حق الناس

پسرم !
سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت نبندی که کار بسیار مشکل می شود. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحمن الراحمین است بسیار سهل تر است، تا سرو کار با انسانها،به خداوند تعالی پناه می برم از گرفتاری خود و تو و مؤمنین در حقوق مردم و سروکار با انسانهای گرفتار...(326).

موعظه 151: خودپسندی

دخترم !
عجب و خودپسندی از غایت جهل به حقارت خود و عظمت خالق است اگر اندکی به عظمت خلقت به اندازه ای که تاکنون بشر با همه پیشرفت علم به شمه ای از آن آگاه شده است تفکر شود حقارت خود و همه منظومه های شمسی و کهکشان ها را ادراک می کند و عظمت خالق آنها را اندکی می فهمد و از عجب و خودبینی و خودپسندی خود اظهار خجلت و احساس جهالت می نماید(327).

موعظه 152: دنیای زوال پذیر:

ما فرض می کنیم یک زندگی مثل هارون الرشید، این طور فرض می کنیم که یک زندگی ای شما بعد از صد و بیست سال عمر می کنید و یک زندگی ای پیدا می کنید مثل هارون الرشید.صد وبیست سال در مقابل غیرمتناهی چه نسبتی دارد؟ بعدش غیرمتناهی معذبید... خدای تبارک و تعالی عنایت دارد به بندگان خودش، عقل داده به اینها- عرض میکنم که - قوه اینکه بتوانند خودشان را تهذیب