فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 141: نقشه های شیطان

بپرهیز از اینکه خدای نخواسته حب دنیا و حب نفس بتدریج در شما رو به فزونی نهد و کار به آنجا رسد که شیطان بتواند ایمان شما را بگیرد گفته می شود تمام کوشش شیطان برای ربودن ایمان است، تمام وسایل و جدیتهای شبانه روزی او برای این است که ایمان انسان را برباید، کسی سند نداده که ایمان ثابت بماند، شاید ایمان مستودع (316) باشد و آخر کار شیطان از شما بگیرد و با عداوت خداوند تبارک و تعالی و اولیاء او از دنیا بروید، یک عمر از نعمتهای الهی استفاده کرده، سر سفره امام زمان علیه السلام نشسته و آخر کار خدای نخواسته بی ایمان و با دشمنی ولی نعمت خود جان بسپرید. بکوشید اگر علقه، ارتباط و محبتی به دنیا دارید قطع نمایید... شما از دنیا چه دارید که به آن دل ببندید؟(317).

موعظه 142: علت ناله های ائمه اطهار علیهم السلام

شما خیال می کنید گریه های ائمه طاهرین و ناله های حضرت سجاد علیه السلام برای تعلیم بوده و می خواسته اند به دیگران بیاموزند؟ آنان با تمام آن معنویات و مقام شامخی که داشتند از خوف خدا می گریستند و می دانستند راهی که در پیش دارند و پیمودنش چقدر مشکل و خطرناک است، از مشکلات، سختی ها، ناهمواریهای عبور از صراط (که یک طرف آن دنیا و طرف دیگرش آخرت می باشد و از میان جهنم می گذرد) خبر داشتند. از عوالم قبر، برزخ، قیامت و عقبات هولناک آن آگاه بودند، از این روی هیچگاه آرام نداشته همواره از عقوبات شدید آخرت به خدا پناه می بردند. شما برای این عقبات هولناک و عقوبات توانفرسا چه فکری کرده و چه راه نجاتی یافته اید؟ چه وقت می خواهید در مقام اصلاح و تهذیب خود برآیید(318).

موعظه 143: جهد تام برای توبه

شما که اکنون جوانید، نیروی جوانی دارید، بر قوای خود مسلط می باشید و هنوز ضعف جسمی بر شما چیره نشده است، اگر به فکر تزکیه و ساختن خویش نباشید هنگام پیری که ضعف، سستی، رخوت و سردی بر جسم و جان شما چیره شد و نیروی اراده، تصمیم و مقاومت را از دست خود دادید و بار گناه و معصیت، قلب را سیاهتر ساخت، چگونه می توانید خود را بسازید، و مهذب کنید؟ به سن پیری که رسیدید، دیگر مشکل است موفق به تهذیب نفس و کسب فضیلت و تقوی شوید پشیمانی و عزم بر ترک گناه برای کسانی که پنجاه سال یا هفتاد سال غیبت و دروغ مرتکب شده، ریش خود را گناه و معصیت سفید کرده اند حاصل نمی شود چنین کسانی تا پایان عمر مبتلایند، جوانان ننشیند که گرد پیری، سر و روی آنان را سفید کند قلب جوان لطیف و ملکوتی است و انگیزه های فساد در آن ضعیف می باشد و لیکن هر چه سن بالا رود ریشه گناه در قلب قویتر و محکمتر می گردد تا جایی که کندن آن از دل ممکن نیست(319).