فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 140:امراض بی درد روح

خدا نکند انسان به امراض بی درد مبتلا گردد، مرضهایی که درد دارد انسان را وادار می کند که در مقام علاج برآید، به دکتر و بیمارستان مراجعه کند، لیکن مرضی که بی درد است و احساس

نمی شود بسیار خطرناک می باشد وقتی انسان خبردار می گردد که کار از کار گذشته است. مرضهای روانی اگر درد داشت باز جای شکر بود بالاخره انسان را به معالجه و درمان وا می داشت ولی چه توان کرد که این امراض خطرناک، درد ندارد، مرض غرور و خودخواهی بی درد است، معاصی دیگر بدون ایجاد درد، قلب و روح را فاسد می سازد. این مرضها نه تنها درد ندارد بلکه ظاهر لذتبخشی نیز دارد، مجالس و محافلی که به غیبت می گذرد خیلی گرم و شیرین است حب نفس و حب دنیا که ریشه همه گناهان است لذتبخش می باشد و قهراً انسان اگر از مرضی لذت برد و درد هم نداشت دنبال معالجه نخواهد رفت. و هرچه به او اعلام خطر کنند که این مرض کشنده است باور نخواهد کرد.اگر انسان به مرض دنیا پرستی و هواخواهی مبتلا شد، محبت دنیا قلب او را را فرا گرفت از غیر دنیا و مافیها بیزار شود العیاذبالله نسبت به خدا و بندگان خدا و پیامبران و اولیاء الهی و ملائکةالله دشمنی می ورزد و احساس حقد و کینه می کند و آنگاه که فرشتگان به امر خدای سبحان برای گرفتن آن او می آیند سخت احساس تنفر و انزجار می کند زیرا می بیند که خداوند و ملائکةالله می خواهند او را از محبوبش (دنیا و امور دنیوی) جدا سازند (315).

موعظه 141: نقشه های شیطان

بپرهیز از اینکه خدای نخواسته حب دنیا و حب نفس بتدریج در شما رو به فزونی نهد و کار به آنجا رسد که شیطان بتواند ایمان شما را بگیرد گفته می شود تمام کوشش شیطان برای ربودن ایمان است، تمام وسایل و جدیتهای شبانه روزی او برای این است که ایمان انسان را برباید، کسی سند نداده که ایمان ثابت بماند، شاید ایمان مستودع (316) باشد و آخر کار شیطان از شما بگیرد و با عداوت خداوند تبارک و تعالی و اولیاء او از دنیا بروید، یک عمر از نعمتهای الهی استفاده کرده، سر سفره امام زمان علیه السلام نشسته و آخر کار خدای نخواسته بی ایمان و با دشمنی ولی نعمت خود جان بسپرید. بکوشید اگر علقه، ارتباط و محبتی به دنیا دارید قطع نمایید... شما از دنیا چه دارید که به آن دل ببندید؟(317).