فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 136: اثر معصیت بر روح و قلب

اگر شما نتوانید خود را اصلاح و مهذب نمایید، نفس اماره را تحت مراقبت و کنترل خود درآورید، هواهای نفسانیه را زیر پا گذاشته علاقه و ارتباط خویش را با دنیا و مادیت قطع کنید، بعد از پایان یافتن شهر صیام مشکل است بتوانید این مسائل را به مرحله عمل درآورید. بنابراین از فرصت استفاده کنید و پیش از آنکه این فیض عظمی سپری گردد.در مقام اصلاح، تزکیه، و تصفیه امور خود برآیید، خود را برای انجام وظایف ماه صیام آماده و مهیا سازید، طوری نباشد که پیش از فرا رسیدن شهر رمضان همانند ساعت، بدست شیطان کوک شده، در این یک ماه که شیاطین در زنجیرند شما بطور خودکار به معاصی و اعمال خلاف دستورات اسلام مشغول گردید، گاهی انسان عاصی و گناهکار بر اثر دوری از حق و کثرت معصیت آنچنان در تاریکی و نادانی فرو می رود که دیگر نیازی به وسوسه شیطان ندارد، خود به رنگ شیطان در می آید.صبغةالله مقابل صبغه شیطان است و کسی که دنبال هوای نفس رفت واز شیطان متابعت کرد بتدریج به صبغه او درمی آید این امور بتدریج واقع می شود. امروز یک نظر غیر صحیح، فردا یک کلمه غیبت و روز دیگر اهانتی به مسلمان و... کم کم این معاصی در قلب انباشته می گردد و قلب را سیاه کرده، انسان را از معرفةالله باز می دارد تا به آنجا می رسد که همه چیز را انکار کرده حقایق را تکذیب می نماید(308).

موعظه 137: ارایه اعمال آدمی به محضر مبارک رسول خدا صلی الله علیه وآله

طبق بعضی آیات (309)، به تفسیر برخی از روایات (310)، اعمال انسان به رسول خدا صلی الله علیه وآله و ائمه طاهرین علیهم السلام عرضه می شود و از نظر مبارک آنان می گذرد.وقتی که آن حضرت به اعمال شما نظر کنند و ببینند که از خطا و گناه انباشته است چقدر ناراحت و متأثر می گردند؟نخواهید که رسول خدا ناراحت و متأثر شوند، راضی نشوید که قلب مبارک آن حضرت شکسته و محزون گردد، وقتی آن حضرت مشاهده کند که صفحه اعمال شما مملو از غیبت و تهمت و بدگویی نسبت به مسلمانان می باشد و تمام توجه شما هم به دنیا و مادیت است و قلوب شما از بغض، حسد، کینه و بدبینی به یکدیگر، لبریز شده، ممکن است در حضور خدای تبارک و تعالی و ملائکة الله افسار خجل گردد که امت و پیروان او نسبت به نعم الهی ناسپاس بوده و اینگونه افسار گسیخته و بی پروا به امانت خداوند تبارک و تعالی خیانت می کنند. فردی که به انسان مربوط است (اگر چه نوکر انسان باشد) اگر خلافی مرتکب شد مایه خجلت انسان می گردد، شما مربوط به رسول الله صلی الله علیه وآله هستید. اگر عمل زشتی مرتکب شدید به آن حضرت برمی خورد، بر ایشان گران می آید ممکن است خدای نخواسته شما را نفرین کند. راضی نشوید که رسول خدا صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام نگران و محزون گردند(311).

موعظه 138: توجه به حضور خداوند

توجه به غیر خدا انسان را به حجاب های ظلمانی و نوارنی محجوب می نماید کلیه امور دنیوی اگر موجب توجه انسان به دنیا و غفلت از خداوند متعال شود باعث حجب ظلمانی می شود، تمام عوالم اجسام حجابهای ظلمانی می باشد و اگر دنیا وسیله توجه به حق و رسیدن به دار آخرت(که دارالتشریف است) باشد حجابهای ظلمانی به حجب نورانی مبدل می گردد... ولی کسی که هنوز حجابهای ظلمانی را پاره نکرده، کسی که تمام توجه او به عالم طبیعت است و العیاذبالله منحرف عن الله می باشد و اصولاً از ماوراء دنیا وعالم روحانیت بی خبر بوده منکوس (312) الی الطبیعه است و هیچگاه در مقام برنیامده که خود را تهذیب کند، حرکت و نیروی روحانی و معنوی، در خویشتن ایجاد نماید و پرده های سیاهی را که روی قلب او سایه افکنده کنار زند، در اسفل سافلین که آخرین ظلمانیست قرار دارد(313).