فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 134: انقطاع الی الله

ائمه طاهرین علیهم السلام بسیاری از مسائل را با لسان ادعیه بیان فرموده اند لسان ادعیه با لسانهای عادی که آن بزرگواران داشتند و احکام را بیان می فرمودند خیلی فرق دارد.اکثراً مسائل روحانی، مسائل ماوراء طبیعت، مسائل دقیق الهی و آنچه را مربوط به معرفةالله است بالسان ادعیه بیان فرموده اند ولی ما ادعیه را تا آخر می خوانیم و متأسفانه به این معانی توجه نداریم و اصولاً نمی فهمیم چه می خواهند بفرمایند در این مناجات می خوانیم: اللهم هب لی کمال الانقطاع الیک... کمال انقطاع به این سادگی حاصل نمی شود، احتیاج فوق العاده به تمرین، زحمت، ریاضت، استقامت و ممارست دارد تا بتواند با تمام قوا از ما سوی الله منقطع گردد و به غیر خداوند توجهی نداشته باشد. تمام صفات وارسته انسانی در انقطاع کامل الی الله نهفته است و اگر کسی بدان دست یافت به سعادت بزرگی نایل شده است لیکن با کوچکترین توجه به دنیا محال است انقطاع الی الله تحقق یابد(306).

موعظه 135: ماه رمضان

شما در این چند روزی که به ماه مبارک رمضان مانده به فکر باشید، خود را اصلاح کرده توجه به حق تعالی پیدا کنید، از کردار و رفتار ناشایسته خود استغفار کنید، اگر خدای نخواسته گناهی مرتکب شده اید، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان توبه کنید، زبان را به مناجات حق تعالی عادت دهید، مبادا در ماه مبارک رمضان از شما غیبتی، تهمتی و خلاصه گناهی سربزند و در محضر ربوبی با نعم الی و در مهمانسرای باریتعالی آلوده به معاصی باشید. شما اقلاً به آداب اولیه عمل نمایید و همانطور که شکم را از خوردن و آشامیدن نگه می دارید چشم و گوش و زبان را هم از معاصی باز دارید، از هم اکنون بنا بگذارید که زبان را از غیبت، تهمت، بدگویی و دروغ نگهداشته کینه، حسد و دیگر صفات زشت شیطانی را از دل بیرون کنید. اگر با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، در اعمال و کردار شما هیچگونه تغییری پدید نیامد و راه و روش شما با قبل از ماه صیام فرقی نکرد، معلوم می شود روزه ای که از شما خواسته اند محقق نشده است.آنچه انجام داده اید روزه عامه و حیوانی بوده است. اگر دیدید کسی می خواهد غیبت کند، جلوگیری کنید و به او بگویید: ما متعهد شده ایم که در این سی روز ماه مبارک رمضان از امور محرمه خودداری ورزیم و اگر نمی توانید او را از غیبت باز دارید از آن مجلس خارج شوید، ننشینید و گوش کنید، باز تکرار می کنم تصمیم بگیرید در این سی روز ماه مبارک رمضان مراقب زبان، چشم و گوش و همه اعضا و جوارح خود باشید(307).

موعظه 136: اثر معصیت بر روح و قلب

اگر شما نتوانید خود را اصلاح و مهذب نمایید، نفس اماره را تحت مراقبت و کنترل خود درآورید، هواهای نفسانیه را زیر پا گذاشته علاقه و ارتباط خویش را با دنیا و مادیت قطع کنید، بعد از پایان یافتن شهر صیام مشکل است بتوانید این مسائل را به مرحله عمل درآورید. بنابراین از فرصت استفاده کنید و پیش از آنکه این فیض عظمی سپری گردد.در مقام اصلاح، تزکیه، و تصفیه امور خود برآیید، خود را برای انجام وظایف ماه صیام آماده و مهیا سازید، طوری نباشد که پیش از فرا رسیدن شهر رمضان همانند ساعت، بدست شیطان کوک شده، در این یک ماه که شیاطین در زنجیرند شما بطور خودکار به معاصی و اعمال خلاف دستورات اسلام مشغول گردید، گاهی انسان عاصی و گناهکار بر اثر دوری از حق و کثرت معصیت آنچنان در تاریکی و نادانی فرو می رود که دیگر نیازی به وسوسه شیطان ندارد، خود به رنگ شیطان در می آید.صبغةالله مقابل صبغه شیطان است و کسی که دنبال هوای نفس رفت واز شیطان متابعت کرد بتدریج به صبغه او درمی آید این امور بتدریج واقع می شود. امروز یک نظر غیر صحیح، فردا یک کلمه غیبت و روز دیگر اهانتی به مسلمان و... کم کم این معاصی در قلب انباشته می گردد و قلب را سیاه کرده، انسان را از معرفةالله باز می دارد تا به آنجا می رسد که همه چیز را انکار کرده حقایق را تکذیب می نماید(308).