فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 129: التجاء به حق تعالی

ما بیچارگان و متحیران وادی ضلالت و سرمستان از جام غفلت و خودپرستی از نماز اهل معرفت و سجود اصحاب قلوب محرومیم، خوب است حالت قصور و تقصیر خود و مذلت و خواری خویش را در نظر داشته باشیم و به حال حرمان خود متأسف و به کیفیت احتجاب خود متهلف باشیم و به حق تعالی از این خسران و تسلط نفس و شیطان پناه بریم، شاید حالت اضطراری دست دهد و آن ذات مقدس مضطرین را اجابت فرماید: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یشکف السوء پس به حال پریشان و اضطراب و قلب افسرده و پژمان سر به خاک مذلت که اصل خلقت ما است، نهیم و یاد از نشئات ذل (298) و مسکنت خود کنیم و با لسان حال از حق تعالی که ولی نعم است، جبران نقائص را طلب کنیم(299).

موعظه 130: عمر زودگذر آدمی

یکسال دیگر از عمر ما گذشت.شما جوانان، رو به پیری و ما پیران رو به مرگ پیش می رویم.در این یک سال تحصیلی، شما به حدود تحصیلات و اندوخته های علمی خود واقفید. می دانید چه قدر تحصیل کرده و تا چه اندازه، پایه های علمی خود را را بالا برده اید.لیکن راجع به تهذیب اخلاق، تحصیل آداب شرعیه، معارف الیه و تزکیه نفس چه کردید؟ و چه قدمی مثبتی برداشتید؟ هیچ به فکر تهذیب و اصلاح خود بودید؟ و در این زمینه برنامه ای داشتید؟(300).

موعظه 131: علم با عمل

اگر انسان، خبائث را از نهادش بیرون نکند، هرچه درس بخواند و تحصیل نماید نه تنها فایده ای بر آن مترتب نمی شود بلکه ضررها دارد. علم، وقتی در این مرکز خبیث وارد شد شاخ و برگ خبیث به بار می آورد، شجره خبیثه می شود.هر چه این مفاهیم، در قلب سیاه و غیر مهذب انباشته گردد، حجاب زیادتر می شود، در نفسی که مهذب نشده، علم حجاب ظلمانی است العلم هو الحجاب الاکبر لذا شر عالم فاسد برای اسلام از همه شرور خطرناکتر و بیشتر است. علم، نور است ولی در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر میسازد، علمی که انسان را به خدا نزدیک می کند در نفس دنیا طلب، باعث دوری بیشتر از درگاه ذی الجلال می گردد... اگر شما درس بخوانید، زحمت بکشید، ممکن است عالم شوید ولی بدانید که میان عالم و مهذب خیلی فاصله است.مرحوم شیخ، استاد ما قدس سره می فرمود: این که می گویند ملات شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل صحیح نیست. باید گفت: ملاشدن چه مشکل، آدم شدن محال است چه بسا افرادی که عالم به علم توحید بودند و طوایفی را منحرف کردند.این اصطلاحات خشک اگر بدون تقوی و تهذیب نفس باشد هر چه بیشتر در ذهن انباشته گردد کبر ونخوت در دائره نفس بیشتر توسعه می یابد... به اخلاق حسنه آراسته شوید، رذایل خلاقی را از خود دور کنید در درس بحث و اخلاص داشته باشید تا شما را به خدا نزدیک سازد. اگر در کارها نیت خالص نباشد انسان را از درگاه ربوبی دور می کند. طوری نباشد که پس از هفتاد سال وقتی نامه عمل شما را باز کنند ببینند العیاذبالله هفتاد سال از خداوند عزوجل دور شده اید.مواظب باشید مبادا پنجاه سال، بیشتر یا کمتر، در حوزه ها با کدیمین و عرق جبین جهنم کسب نمایید(301).