فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 116: نصیحت به مربیان تربیتی

خانم های محترم!
خودتان را تهذیب کنید و کودکان خودتان را تهذیب کنید، کودکان خودتان را اسلامی بار بیاورید که در اسلام همه چیز است، خودتان در پناه اسلام به اخلاق اسلامی متخلق بشوید که همه چیز در اسلام است، آقایان محترم، خانم های محترمات ندای اسلام را لبیک بگویند اسلام برای تأمین علف نیامده، اسلام برای تأمین معنویات آمده است، همه اش فریاد از مادیات نباشد، برخلاف مسلک اسلام است. معنویات اگر تحقق پیدا کرد، مادیات معنوی می شود و به دنبالش هست، اسلام مادیات را به تبع معنویات قبول دارد، مادیات را مستقلاً قبول ندارد اساس معنویات است(282).

موعظه 117: مرزبندی جبهه الله و طاغوت

الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات این دو جنبه است، این دو جبهه است، جبهه طاغوت و جبهه الله. جبهه الله را که توجه به خدا دارند و ایمان به خدا دارند، خدای تبارک وتعالی آن ها را از همه ظلمت ها از تمام ظلمت ها اخراج می کند و به نور می رساند آن نور، نور خود حق است. اینکه نور است الله نور السموات و الارض از همه ظلمت ها که ما عدای الله است، آن ها را خارج می کند و به نور می رساند و به الله می رساند. طاغوت مردم را از نور خارج می کند و به ظلمات می رساند ظلمات بعضها فوق بعض این دو راه است، راه انبیاء و راه طاغوت. راه انبیا راه خداست و خدا ولی است و خدا غافل است و به دست خدا انسان تربیت می شود و راه طاغوت، راه شیطان است که شیطان مربی انسان است.عزیزان من! توجه داشته باشید که در جند الهی وارد باشید. درس خواندن تنها، انسان را در جندالهی وارد نمی کند، علم تنها، خصوصاً علم های قانونی، رسمی، انسان را به مراتب انسانیت نمی رساند. (البته این علوم) باید باشد، لکن در جنب، او باید توجه به غیب باشد.درس را برای خدا بخوانید. از صفر شروع کردید و امیدواریم تا غیرمتناهی بروید و بروید تا برسید به آنجا که غیر از خدا کسی را نبیند.همه چیز را از او ببینید، همه کس را جلوه او بدانید. خداوند شما را از ظلمات بیرون کند و به نور برساند(283).

موعظه 118: جهاد اکبر

همه فضیلت ها دنبال آن جهاد است. جهاد اکبر است، جهادی است که با نفس طاغوتی خودش انسان انجام می دهد. شما جوان ها از حالا باید شروع کنید به این جهاد، نگذارید، که قوای جوانی از دستتان برود، هرچه قوای جوانی از دست برود ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکلتر. جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود، پیر به این زودی نمی تواند، نگذارید اصلاح حال خودتان را از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد، یکی از کیدهایی که نفس انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پیشنهاد می کند این است که بگذار برای آخر عمر خودت را اصلاح کن، حالا از جوانی استفاده کن، و بعد آخر عمر توبه کن. این یک طرح شیطنت آمیز است که نفس انسان میکند به تعلیم شیطان بزرگ. انسان تا قوای جوانیش هست و تا روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در او کم است می تواند اصلاح کند خودش را (284).