فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 115: فهم و دریافت زبان قرآن

من امیداورم که ما این حجاب جحود را از قلب هایمان برداریم و از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما را آشنا کند به لسان قرآن. زبان قرآن یک زبان خاصی است، ما آشنا بشویم به آن زبانی که با آن زبان، قرآن وارد شده است، قرآن مثل انسان می ماند که یک موجودی است همه چیز دارد منتها مثل انسان بالفعل می ماند، قرآن یک سفره ای است که خود پهن کرده است برای همه بشر، یک سفره پهنی است، هر کس به اندازه اشتهایش از آن می تواند استفاده کند، اگر مریض نباشد که بی اشتها بشود، امراض قلبیه آدم را بی اشتها می کند، اگر مریض نباشد و اشتهای قلبیش باشد از قرآن استفاده می کند، یک سفره پهن است که همه از آن استفاده می کنند... قرآن هم اینطوری است که سفره پهنی است برای همه، هرکس به اندازه آن اشتهایی که دارد و آن راهی که پیدا می کند به قرآن استفاده می کند...(280) قرآن کتاب آدم سازی است برای آدم ساختن آمده اند، کتاب حیوان سازی نیست، کتاب تعمیر مادیت نیست، همه چیز است، انسان را به تمام ابعاد تربیت می کند، مادیات را قبول دارد، در پناه معنویات و مادیات را تبع معنویات قرار می دهد(281).

موعظه 116: نصیحت به مربیان تربیتی

خانم های محترم!
خودتان را تهذیب کنید و کودکان خودتان را تهذیب کنید، کودکان خودتان را اسلامی بار بیاورید که در اسلام همه چیز است، خودتان در پناه اسلام به اخلاق اسلامی متخلق بشوید که همه چیز در اسلام است، آقایان محترم، خانم های محترمات ندای اسلام را لبیک بگویند اسلام برای تأمین علف نیامده، اسلام برای تأمین معنویات آمده است، همه اش فریاد از مادیات نباشد، برخلاف مسلک اسلام است. معنویات اگر تحقق پیدا کرد، مادیات معنوی می شود و به دنبالش هست، اسلام مادیات را به تبع معنویات قبول دارد، مادیات را مستقلاً قبول ندارد اساس معنویات است(282).

موعظه 117: مرزبندی جبهه الله و طاغوت

الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات این دو جنبه است، این دو جبهه است، جبهه طاغوت و جبهه الله. جبهه الله را که توجه به خدا دارند و ایمان به خدا دارند، خدای تبارک وتعالی آن ها را از همه ظلمت ها از تمام ظلمت ها اخراج می کند و به نور می رساند آن نور، نور خود حق است. اینکه نور است الله نور السموات و الارض از همه ظلمت ها که ما عدای الله است، آن ها را خارج می کند و به نور می رساند و به الله می رساند. طاغوت مردم را از نور خارج می کند و به ظلمات می رساند ظلمات بعضها فوق بعض این دو راه است، راه انبیاء و راه طاغوت. راه انبیا راه خداست و خدا ولی است و خدا غافل است و به دست خدا انسان تربیت می شود و راه طاغوت، راه شیطان است که شیطان مربی انسان است.عزیزان من! توجه داشته باشید که در جند الهی وارد باشید. درس خواندن تنها، انسان را در جندالهی وارد نمی کند، علم تنها، خصوصاً علم های قانونی، رسمی، انسان را به مراتب انسانیت نمی رساند. (البته این علوم) باید باشد، لکن در جنب، او باید توجه به غیب باشد.درس را برای خدا بخوانید. از صفر شروع کردید و امیدواریم تا غیرمتناهی بروید و بروید تا برسید به آنجا که غیر از خدا کسی را نبیند.همه چیز را از او ببینید، همه کس را جلوه او بدانید. خداوند شما را از ظلمات بیرون کند و به نور برساند(283).