فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 98: دقت در قرآن و روایات

برادران ایمانی من، خصوصاً اهل علم، قدری به معارف اهل بیت علیهم السلام و قرآن توجه کنند و آنرا نسیان کنند که عمده بعثت رسول و انزال کتب برای مقصد شریف معرفةالله بوده که تمام سعادات دنیاویه و اخراویه در سایه آن حاصل آید، ولی افسوس که انسان تا در این عالم است در حجابهای گوناگونی واقع است که نمی تواند طریق سعادت خود را تشخیص دهد و اولیاء و انبیاء و علماء نیز هرچه نصیحت می کنند و دعوت می نمایند انسان را خواب بیدار نمی شود و پنبه غفلت را از گوش بیرون نمی کند و آنگاه از نومه (259) غفلت متنبه (260) شود که سرمایه تحصیل سعادت از دستش رفته و جز حسرت و ندامت باقی نمانده است (261).

موعظه 99: مخالفان عارفان به الله

ای برادر عزیز!
سفارش میکنم که به این عارفان و حکیمان که از شیعیان خالص علی بن ابی طالب و اولاد معصوم او علیهم السلام هستند و در راه آنان قدم برمی دارند و به ولایت با آنچه درباره آنان گفته شده گوش فرا دهی که می افتی به آنجا که باید بیفتی و تنها مطالعه کتاب های آنها بدون آنکه به اهل اصلاح مراجعه شود کافی نیست که از مقاصد آنان اطلاع حاصل شود، زیرا هر قومی را زبانی مخصوص و هر طریقه ای را بیان ویژه ای است و اگر نبود اینکه می ترسیم سخن به درازا بکشید و از منظور اصلی بیرون روم، آنقدر از گفتار آنان برای تو می گفتم که بر آنچه ادعا کردیم تعیین کرده و به آنچه بر تو خواندیم اطمینان حاصل کنی... (262).

موعظه 100: ابعاد معنوی حج

سفر حج... سفر تحصیل دنیا نیست، سفر الی الله است.شما دارید به طرف خانه خدا می روید. تمام اموری که دارید انجام می دهید به طور الوهیت باید انجام بدهید. سفرتان از اینجا که شروع می شود وفد الی الله است، سفر به سوی خدای تبارک و تعالی است.باید همان طوری که مسافرین الی الله مثل انبیاء علیهم السلام و بزرگان دین ما مسافرتشان الی الله در تمام زمان حیاتشان بوده است و یک قدم تخلف نمی کردند از آن چیزی که برنامه وصول الی الله بوده است، شما هم الان وفود الی الله دارید می روید. شما در آنجا که می روید، در میقات که می روید لبیک به خدا می گویید، یعنی تو دعوت کردی و ما اجابت. مبادا یک عملی انجام بدهید که خدای تبارک و تعالی بفرماید که خیر، شما را من قبول ندارم برای اینکه شما اسلامی نیستید... این سفر الهی را شما می روید رجم شیطان می کنید. اگر چنانچه خدای نخواسته خودتان از جنود شیطان باشید رجم خودتان را هم می کنید. شما باید رحمان، رحمان بشوید، تا رجمتان رجم رحمان و جنود رحمان به شیطان باشد(263).