فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 78: کسب اخلاص

انسان تا آخر عمرش هیچگاه از شر شیطان و نفس مأمون نیست گمان نکند که عملی را که بجا آورده برای خدا و رضای مخلوق را در آن داخل نکرد، دیگر از شر نفس خبیث در آن محفوظ ماند. اگر مواظبت و مراقبت از آن ننماید، ممکن است نفس او را وادار کند به اظهار آن و گاه شود که اظهار آن را به کنایه و اشاره نماید. مثلاً نماز شب خود را بخواهد به چشم خود (188) بکشد، با حقه و سالوس از هوای خوب یا بد سحر و مناجات یا اذان مردم ذکری کند و با مکائد خفیه نفس، عمل خود را ضایع و از درجه اعتبار ساقط کند. انسان باید مثل طبیب و پرستاری مهربان از حال خود مواظبت نماید و مهار نفس سرکش را از دست ندهد که به مجرد غفلت، مهار را بگسلاند و انسان را به خاک مذلت و هلاکت کشاند و در حال به خدای تعالی پناه برد، از شر شیطان و نفس اماره (189).

موعظه 79: فریب های شیطان

بدان که شیطان ملعون و نفس خبیث اماره بالسوء، انسان را از طرق بسیاری مغرور می کنند و به هلاکت ابدی همیشگی می کشانند، و آخر تیری که در کمان دارند مغرور کردن انسان است در اوایل امر به رحمت از مکائد شیطان و غرور آن است و شاهد و دلیل آن این است که ما در امور دنیایی به هیچ وجه اتکال به رحمت حق تعالی نداریم و یکسره اسباب طبیعی و ظاهری را مستقل و کارکن می دانیم به طوری که گویی در عالم، مؤثری جز اسباب ظاهری نیست و در امور اخروی غالباً اتکال به رحمت حق در گمان خود می کنیم و از دستورات خدا و رسول صلی الله علیه وآله غفلت می نماییم، گویی خداوند ما را قدرت عمل نداده و راه محبت و سقم نیاموخته...(190).

موعظه 80: سرزنش نفس

پس وای به حال ما اصحاب مراء و جدال و ارباب هواهای نفسانیه و خصومات که چقدر ما مبتلا هستیم به دست این نفس خبیث بی عاطفه که دست از ما برنمی دارد و پنبه غفلت در گوش کرده و از خواب سنگین طبیعت برنخیزیم... تو اگر عاطفه با خود داری باید از آن دستورات نگذری درد خود را دوا نمایی و مرض خود را معالجه کنی. خدا می داند که اگر با این حال که هستیم به آن عالم منتقل شویم، به چه مصیبت ها و دردها و مرض ها گرفتار می شویم... و ما با این همه بار گناهان و خطایا هیچگاه در فکر مرجع و معاد خود نیستیم. گویی برای ما برات آزادی از جهنم و امنیت از عذاب نازل شده این نیست جز آنکه حب دنیا پنبه در گوش ما کرده، و کلمات اولیاء و انبیاء را اصغا (191) نمی کنیم(192)