فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 48: افزون طلبی های نفس

ای عزیز!
بدان که خواهش و تمنای نفس منتهی نشود به جایی، و به آخر نرسد اشتهای آن. اگر انسان یک قدم دنبال آن بردارد، مجبور شود پس از آن چند قدم بردارد و اگر با یکی از هواهای آن همراهی کند ناچار شود با چندین تمنای آن همراهی کند. اگر یک در به روی خواهش نفس باز کنی، لابدی (104) که درهای بسیاری به روی آن باز کنی.یک وقت به واسطه یک متابعت نفس به چندین مفاسد، و از آن هزاران مهالک مبتلا شوی. تا آن که خدای نخواسته در دم آخر جمیع راه حق را بر تو منسد(105) کند. چنانچه خدای تعالی در نص (106) کتاب کریم از آن خبر داده است(107).

موعظه 49: مسؤولیت شیعیان

پس ای برادر من!
اگر تو خود را از متابعان آن حضرت (رسول اکرم صلی الله علیه وآله) می دانی، و مورد مأموریت آن ذات مقدس، بیا و نگذار آن بزرگوار در این مأموریت، خجل و شرمسار شود به واسطه کار زشت و عمل ناهنجار تو.تو خود ملاحظه کن اگر اولا یا سایر بستگان تو کارهای زشت نامناسب کنند که با شؤون تو مخالف باشد، چه قدر پیش مردم خجل و سرشکسته می شوی.
بدان که رسول اکرم صلی الله علیه وآله و صلی الله علیه وآله امیرالمؤمنین علیه السلام پدر حقیقی امت اند به نص خود آن بزرگوار که فرمود: انا و علی ابوا هذه الامة (108) یعنی من و علی دو پدر این امتیم، و اگر ما را در محضر ربوبیت حاضر کنند و حساب کشند در مقابل روی آن بزرگواران و از ما جز زشتی و بدی در نامه عمل نباشد به آن بزرگوارها سخت می گذرد. و آنها در محضر حق تعالی و ملائکه و انبیاء شرمسار شوند. پس ما چه ظلمی بزرگ کردیم که به آن ها و به چه مصیبتی مبتلا شدیم و خدای تعالی با ما چه معامله خواهد کرد؟(109).

موعظه 50: تفکر کردن

پس از انسان ظلوم و جهول!
که به خود ظلم کنی و به اولیای نعم خود که جان و مال و راحت خود را در راه هدایت تو فدا کردند، و با اشد مصیبت ها و اتبلاء(ات) کشته شدند، و زن و فرزند آنها اسیر و دستگیر شد همه در راه هدایت و نجات تو، در عوض آنکه تشکر از زحمات آنها کنی و پاس مراحم آن ها را نگاه داری، چنین ظلم فاحشی کنی و گمان کنی که فقط ظلم به نفس کردی.قدری از خواب غفلت بیدار شو و پیش نفس خود خجلت بکش، و بگذار آنها را با همان ظلم هایی که از اعدای دین دیدند.دیگر تو که دعوی دوستی می کنی به آنها، ظلم مکن که از دوست و مدعی دوستی ناگوارتر است و زشت تر (110).