فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 25: حالات نفس

ای عزیز!
عارفان بالله به قول تو قلب را محل تجلیات اسماء و صفات، و جلوه ذات (43) و محل ورود سلطان حقیقی می نماید که محو آثار می نماید و تلوین (44) را می برد (45) و تعینات را می زداید. ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة (46) قلب را احدی احمدی می کند.
پس چرا قلب تو را محو جمال خودت کرده، تلوین را افزوده، اضافات و تعینات را افزایش داده، تو را از حق تعالی و تجلیات اسمائی (47) او غافل نموده، قلب تو را منزلگاه شیطان نموده، بندگان خدا و خاصان درگاه حق و جلوات جمال (48) محبوب را به نظر تحقیر و پستی نگاه می کنی! وای به حال تو عارف که حالت از همه کس بدتر است و حجت بر تو تمامتر است.تو تکبر به حق می کنی. فرعونیت به حضرت اسماء (49) و صفات (50) و تجلیات ذات (51) می نمایی ! (52).

موعظه 26: عالم بی عمل

ای طلبه مفاهیم!
ای گمراه حقایق، قدری تأمل کن، ببین چه داری از معارف؟ چه اثری در خود از حق و صفاتش می بینی؟ علم موسیقی و ایقاع (53)، شاید از علم تو دقیق تر باشد هیئت و مکانیت و سایر علوم طبیعی و ریاضی در اصطلاحات و دقت با علم تو همدوش است.همانطور که آن ها عرفان بالله نمی آورد، عمل تو هم تا محجوب به حجاب اصطلاحات و پرده مفاهیم و اعتبارات است، نه از او کیفیتی حاصل شود و نه حال... معارفی که کدورت قلب را بیفزاید، معارف نیست(54).

موعظه 27: حجاب علم

وای بر معارفی!
که عاقبت امر صاحبش را وارث شیطان کند. کبر از اخلاق خاصه شیطان است.او به پدر تو آدم کبر کرد، مطرود درگاه شد. تو که به همه آدم و آدم زاده ها کبر می کنی نیز مطرودی... تو که به واسطه چند مفهوم و پاره ای اصطلاحات به خود می بالی و به مردم کبریا می کنی معلوم شد از کم ظرفیتی و کوچکی حوصله است و کمی قابلیت است... ولی بیچاره این طالب مفاهیم و اصطلاحات، گمان کرده حکمت این ها است (55).