فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 6: عذاب الهی

ای عزیز!
در علوم عالیه ثابت شده است که مراتب اشتداد (7) غیر متناهی است هر چه تو تصور کنی و تمام عقول تصور کنند شدت عذاب را، از آن شدیدتر هم ممکن است.اگر برهان حکما را ندیدی یا کشف اهل ریاضت را باور نداری، تو که - بحمدالله - مؤمنی. انبیاء علیهم السلام را صادق می دانی،تو اخبار وارده در کتب معتبره ما را که همه علمای امامیه قبول دارند، درست می دانی.تو که مناجات مولای متقیان، امیرالمؤمنین علیه السلام را دیدی. تو که مناجات سیدالساجدین علیه السلام را در دعای ابوحمزه دیدی. قدری تأمل کن در مضمون آنها. قدری تفکر نما. در فقرات آن ها.لازم نیست یک دعای طولانی را یک دفعه با عجله و شتاب بخوانی و تفکر در معانیش نکنی.بنده و شما حال سید سجاد علیه السلام را نداریم که آن دعای مفصل را با حال بخوانیم.شبی یک ربع آن را، یک ثلث آن را با حال بخوان و تفکر کن در فقراتش، شاید صاحب حال شوی، از همه گذشته، قدری تفکر در قرآن کن، ببین چه عذابی را وعده کرده که اهل جهنم از مالک می خواهند که آن ها را بکشد. هیهات که مرگ در کار نیست(8).

موعظه 7: توجه به مفاد آیات الهی

درست تفکر کن عزیزم !
قرآن - نعوذبالله - کتاب قصه نیست، شوخی با شما نمی کند. ببین چه می فرماید؟... این چه عذابی است که عزیز ما را از یاد می برد، حامله را بی بار می کند. آیا چه عذابی است که خداوند بزرگ و تعالی با آن عظمت، او را وصف می کند به شدت، و جای دیگر به عظمت. چیزی را که خدای تبارک و تعالی، که عظمت او حد و حصر ندارد و عزت و سلطنت او منتهی ندارد، توصیف به شدت و عظمت کند، آیا چه خواهد بود؟ خدا می داند عقل من و تو و فکر همه بشر از تصورش عاجز است(9).

موعظه 8: غفلت کردن

وای بر ما!
و بر غفلت ما! وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما. ای وای بر ما در برزخ و سختی های آن.و در قیامت و ظلمت های آن. ای وای بر حال ما در جهنم و عذاب و عقاب آن (10).