فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 3: تضرع

پس ای عزیز !
فکری کن و چاره جویی نما و راه نجاتی و وسیله خلاصی از برای خود پیدا کن. و به خدای ارحم الراحمین پناه ببر، و در شب های تاریک با تضرع و زاری از آن ذات مقدس تمنا کن که تو را اعانت کند در این جهاد نفس، تا ان شاءالله غالب شوی و مملکت وجودت را رحمانی گردانی، و جنود شیطان را از آن بیرون کنی، و خانه را به دست صاحبش دهی تا سعادت و بهجت ها و رحمت هایی، خداوند به تو عطا فرماید (4).

موعظه 4: راه شناسی

هان ای عزیز!
گوش دل باز کن، و دامن همت به کمر زن و به حال بدبختی خود رحم کن. شاید بتوانی خود را به صورت انسان گردانی، و از این عالم به صورت آدمی بیرون روی، که آن وقت از اهل نجات و سعادتی. مبادا گمان کنی اینها موعظه و خطابه است.این ها همه نتیجه برهان حکمی حکمای عظام، و کشف اصحاب ریاضت واخبار صادقین و معصومین است(5).

موعظه 5: لذات دنیایی

و ای عزیز!
از خدای تبارک و تعالی در هر آن استعانت بجوی و استغاثه کن در درگاه معبود خود(6)
من عجالتاً برای جناب عالی فرض می کنم در حال خیال - که مایه ندارد - صد و پنجاه سال عمر، و فراهم بودن تمام بساط شهوت و غضب و شیطنت، و فرض می کنم که هیچ ناملایمی هم برای شما پیش آمد نکند، و هیچ چیز برخلاف مقصد شما نشود. آیا بعد از این مدت کم که مثل باد می گذرد، عاقبت شما چیست؟ آیا از این لذات چه ذخیره ای کردید برای زندگی همیشگی خود؟
برای روز بیچارگی و روز فقر و تنهایی خود، برای برزخ و قیامت خود، برای ملاقات ملائکه خدا و اولیای خدا و انبیای او، جز یک سلسله اعمال قبیحه منکره که صورت آن ها را در برزخ و قیامت به شما تحویل می دهند، که صورت آنها را جز خداوند تبارک و تعالی، کسی دیگر نمی داند چیست؟