فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

جواب مومن الطاق

در محاضرات راغب است که مردی از خوارج به روی مومن الطاق شمشیر کشید و گفت: چه می گوئی درباره علی و عثمان ؟ مومن الطاق گفت:انا من علی و من عثمان بری ء.
یک معنای این جمله این است که من از علی و عثمان بیزارم ولی منظور من معنای دیگری بود و آن اینکه من از علی هستم و از عثمان بیزارم.
- پاسخ

آزمایش ملا حسین بن علی کاشفی سبزواری توسط مردم سبزوار

واعظ عالم و عارف و کاشف اسرار از حدیث و تفسیر ریاضی و حروف، در اوئل امر به هرات رفته سلطان آنجا میر علی شیر را ملازم شد با خواهر ملا عبدالرحمن جامی ازدواج کرد و به این سبب در نزد من همشهریان خود اهل سبزوار که در مذهب تشییع زیاد متعصب اند به تسنن متهم شد از این رو مردم سبزواری درصدد امتحان او برآمدند روزی شیخ در مسجد جامع سبزوار در منبر بود پیرمردی از محبان اهل بیت علیهم السلام با عصا آمد پای مبنر و به شیخ خطاب کرده گفت:ای شیخ از تو سوالی دارم و این در موقعی بود که اتفاقاً این حرف از زبان شیخ جاری شد که فرمود جبرئیل دوازده هزار مرتبه نازل شد ؟ شیخ چون بدگمانی اهل سبزوار را می دانست فهمید که از سوال در این موقع برای امتحان عقیده او درباره حضرت علی علیه السلام است ولی اگر بگوید جبرئیل به علی علیه السلام نازل نشده پیرمرد با آن عصبانیت که آمده با آن عصا به حسابش می رسد و سبزواریان که از محبان علی علیه السلام می باشند نسبت به تسنن بر او خواهد بست آخر صفای اعتقاداش او را یاری نموده متوجه جواب خوبی شد که گفت جبرئیل بیست و چهار هزار مرتبه بر علی بن ابی طالب نازل گشته پیرمرد گفت: دلیل است من این است که پیغمبر خدا مکرر فرموده انا مدینه العلم و علی بابها پس پیغمبر شهر علم و علی در آن شهر است.
بنابراین جبرئیل دوازده هزار مرتبه در شهر علم وارد شده و دوازده هزار هم از همان در که علی علیه السلام باشد خارج شده جمعاً در موقع ورود و خروج جبرئیل بیست و چهار هزار مرتبه بر علی نازل شده است مردم از حسن جواب او تعجب نمود به او معامله به خیر نمودند.
مرحوم شیخ حسین کتاب کاشفی اولین کسی است که درباره مصائب سیدالشهداءعلیه السلام کتاب مقتل بنام روضة الشهداء تالیف نموده که بعد از تالیف نموده که بعد از تالیف کتاب اشخاص باسواد و علماء این کتاب را به دست گرفته در مجالس و محافل وقایع عاشورا واحوال شهدای کربلا را از روی این کتاب می خواندند و شیعیان بر مصائب امام حسین علیه السلام گریه می کردند و این اشخاص را روضه خوان می گفتند چون از روی کتاب روضة الشهداء می خواندند به همین جهت تا الان هم به هر کس ذکر مصیبت اهل بیت علیه السلام می کند روضه خوان می گویند.
و از برای مرحوم شیخ کتب و تالیفات زیادی در موضوعات مختلفه می باشد و قصیده ای در مدح و مناقب امیرالمومنین علیه السلام دارد که این دو بیت از آن می باشد.
ذریتی سوال خلیل خدا بخوان - و زلاینال عهد جوابش بکن ادا
گردد تو را عیان که امامت نه لایق است - آن را که بوده بیشتر عمر در خطا
و این تصریح در تشیع اوست چه در این آیه عصمت امام شرط شده است که همین عقیده شیعه است آن مرحوم در هرات در حدود سنه نهصدوده، چهار سال بعد از ظهور سلطنت صفویه وفات نمود. (1022)
- امتحان

آزمایش ملا حسین بن علی کاشفی سبزواری توسط مردم سبزوار

واعظ عالم و عارف و کاشف اسرار از حدیث و تفسیر ریاضی و حروف، در اوئل امر به هرات رفته سلطان آنجا میر علی شیر را ملازم شد با خواهر ملا عبدالرحمن جامی ازدواج کرد و به این سبب در نزد من همشهریان خود اهل سبزوار که در مذهب تشییع زیاد متعصب اند به تسنن متهم شد از این رو مردم سبزواری درصدد امتحان او برآمدند روزی شیخ در مسجد جامع سبزوار در منبر بود پیرمردی از محبان اهل بیت علیهم السلام با عصا آمد پای مبنر و به شیخ خطاب کرده گفت:ای شیخ از تو سوالی دارم و این در موقعی بود که اتفاقاً این حرف از زبان شیخ جاری شد که فرمود جبرئیل دوازده هزار مرتبه نازل شد ؟ شیخ چون بدگمانی اهل سبزوار را می دانست فهمید که از سوال در این موقع برای امتحان عقیده او درباره حضرت علی علیه السلام است ولی اگر بگوید جبرئیل به علی علیه السلام نازل نشده پیرمرد با آن عصبانیت که آمده با آن عصا به حسابش می رسد و سبزواریان که از محبان علی علیه السلام می باشند نسبت به تسنن بر او خواهد بست آخر صفای اعتقاداش او را یاری نموده متوجه جواب خوبی شد که گفت جبرئیل بیست و چهار هزار مرتبه بر علی بن ابی طالب نازل گشته پیرمرد گفت: دلیل است من این است که پیغمبر خدا مکرر فرموده انا مدینه العلم و علی بابها پس پیغمبر شهر علم و علی در آن شهر است.
بنابراین جبرئیل دوازده هزار مرتبه در شهر علم وارد شده و دوازده هزار هم از همان در که علی علیه السلام باشد خارج شده جمعاً در موقع ورود و خروج جبرئیل بیست و چهار هزار مرتبه بر علی نازل شده است مردم از حسن جواب او تعجب نمود به او معامله به خیر نمودند.
مرحوم شیخ حسین کتاب کاشفی اولین کسی است که درباره مصائب سیدالشهداءعلیه السلام کتاب مقتل بنام روضة الشهداء تالیف نموده که بعد از تالیف نموده که بعد از تالیف کتاب اشخاص باسواد و علماء این کتاب را به دست گرفته در مجالس و محافل وقایع عاشورا واحوال شهدای کربلا را از روی این کتاب می خواندند و شیعیان بر مصائب امام حسین علیه السلام گریه می کردند و این اشخاص را روضه خوان می گفتند چون از روی کتاب روضة الشهداء می خواندند به همین جهت تا الان هم به هر کس ذکر مصیبت اهل بیت علیه السلام می کند روضه خوان می گویند.
و از برای مرحوم شیخ کتب و تالیفات زیادی در موضوعات مختلفه می باشد و قصیده ای در مدح و مناقب امیرالمومنین علیه السلام دارد که این دو بیت از آن می باشد.
ذریتی سوال خلیل خدا بخوان - و زلاینال عهد جوابش بکن ادا
گردد تو را عیان که امامت نه لایق است - آن را که بوده بیشتر عمر در خطا
و این تصریح در تشیع اوست چه در این آیه عصمت امام شرط شده است که همین عقیده شیعه است آن مرحوم در هرات در حدود سنه نهصدوده، چهار سال بعد از ظهور سلطنت صفویه وفات نمود. (1023)
- عقیده