فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

حضرت سیدالشهداء راضی نشد وحید بهبهانی از کربلا خارج شود

مرحوم بهبهانی که در کربلا حوزه درس و مرجعیت تامه داشت گاهی به خاطرش می رسید که از کربلا به یکی از شهرهای دیگر هجرت کند تا آنکه در خواب دید حضرت امام حسین علیه السلام به او فرمود : من راضی نیستم از شهر من خارج بشوی پس از آن تصمیم خود منصرف شد و قصد کرد که در جوار حضرت حسین بن علی علیه السلام بماند یکی از فوائد ماندن او در کربلا قلع و قمع کردن اخباری ها بود که این طائفه مخصوصاً در شهرهای نجف و کربلا نفوذ زیادی کرده بودند به طوری که اگر کسی می خواست کتابی از کتابهای فقها همراه خود بردارد از ترس میان پارچه ای پنهان می کرد این عالم مبارز با سلاح علم و منطق و دلیل و برهان و قدرت ایمان به میدان آمده همه افراد فرق اخباری را از صحنه بیرون راند و حکمت فرمایش امام حسین علیه السلام معلوم شد. (791)
- تالیف

سبب کثرت تالیفات

آقای شیخ اسدالله صاحب مقابس الانوار می گوید وقتی بر آقای سید عبدالله شبر که تالیفات زیادی دارد وارد شدم و از علت کثرت تالیفات او وقلت تالیف خود از سید سوال نمودم سید گفت : علت کثرت تالیفو تصانیف من از امام همام حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام است من آن حضرت را در خواب دیدم که قلمی به من داد و فرمود بنویس از آن وقت من به تالیفات موفق شدم و هر چه از قلم من بیرون آمده از برکت آن قلم شریف است.
مرحوم محدث قمی می گوید آری امر چنین است که سید فرموده چه آنکه این احقر نیز هر گاه متوسل به سادات خود می شوم توفیقی عظیم در خود می بینم و قلمم جاری می شود والا گاهی می شود ماه ها می گذرد که یک کراس نتوانم نگاشت پس تمام آنچه نگاشته ام از برکات اهل بیت عصمت و طهارت است. (792)
- عنایت

سبب کثرت تالیفات

آقای شیخ اسدالله صاحب مقابس الانوار می گوید وقتی بر آقای سید عبدالله شبر که تالیفات زیادی دارد وارد شدم و از علت کثرت تالیفات او وقلت تالیف خود از سید سوال نمودم سید گفت : علت کثرت تالیفو تصانیف من از امام همام حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام است من آن حضرت را در خواب دیدم که قلمی به من داد و فرمود بنویس از آن وقت من به تالیفات موفق شدم و هر چه از قلم من بیرون آمده از برکت آن قلم شریف است.
مرحوم محدث قمی می گوید آری امر چنین است که سید فرموده چه آنکه این احقر نیز هر گاه متوسل به سادات خود می شوم توفیقی عظیم در خود می بینم و قلمم جاری می شود والا گاهی می شود ماه ها می گذرد که یک کراس نتوانم نگاشت پس تمام آنچه نگاشته ام از برکات اهل بیت عصمت و طهارت است. (793)
- اهل بیت (ع)