فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

گوشه ای از مبارزات و افشاگریهای شهید آیة الله سعیدی (از جنایات دولت شاهنشاهی پهلوی به طرفداری از آیة الله العظمی امام خمینی )

شهید سید محمدرضا سعیدی مبارزه اسلامی و ضد ستم شاهی خود را در سنگر مسجد امام موسی بن جعفر (تهران ) قاطعانه و سرسختانه دنبال
کرد و با تجلیل از امام و بازگو کردن گفتار و نوشتارها او توده ها را هر چه بیشتر به راه روش و اندیشه او آشنا ساخت. او در تاریخ 19/1/45 طی سخنانی اظهار داشت(... آقایان همت کنید خمینی را از تبعید خلاص نمائید یا آنکه مثل امام حسین شهید می شویم یا آنکه خمینی را از تبعید نجات می دهیم ).
- دوران ستم شاهی

گوشه ای از مبارزات و افشاگریهای شهید آیة الله سعیدی (از جنایات دولت شاهنشاهی پهلوی به طرفداری از آیة الله العظمی امام خمینی )

شهید سید محمدرضا سعیدی مبارزه اسلامی و ضد ستم شاهی خود را در سنگر مسجد امام موسی بن جعفر (تهران ) قاطعانه و سرسختانه دنبال
کرد و با تجلیل از امام و بازگو کردن گفتار و نوشتارها او توده ها را هر چه بیشتر به راه روش و اندیشه او آشنا ساخت. او در تاریخ 19/1/45 طی سخنانی اظهار داشت(... آقایان همت کنید خمینی را از تبعید خلاص نمائید یا آنکه مثل امام حسین شهید می شویم یا آنکه خمینی را از تبعید نجات می دهیم ).

در گزارش ساواک آمده است:

صبح روز 31/4/45 سید محمد رضا سعیدی... شدیداً و صریحاً به دولت ایران و رئیس جمهور امریکا و حتی در اشارات،به شاهنشاه آریا مهر حمله نمود اظهار داشت آقای روح الله خمینی سه سال پیش این جنایتکار (جانسون )را بما معرفی کرد ولی دولت ایران مرجع عالیقدر ما را به زندان و تبعید محکوم کرد .
نامبرده با تشریح وضع مدرسه فیضیه قم به مامورین ساواک حمله نموده و گفت مامورین این سازمان را از مدرسه و خیابان و پیاده روها می گرفتند و به زندان می بردند امروز جناب ارباب جانسون در امریکا و اروپا و آسیا شناخته شده و ثابت شده است که جنایتکار و خونخواری است و در ایران حتی بیوه زنان هم به خوبی متوجه شده اند.... در این مملکت کتب مربوط به یهودیان و بهایئان آزادانه چاپ و منتشر می شود ولی روحانیون حق انتشار اعلامیه را ندارند سعیدی ضمن سخنان خود مردم را به مبارزه دعوت کرد و آنها را تحریک می نمود... سپس اشاره به نطق خمینی در ترکیه کرد و گفت در یکی از گفتارهای خود گفته است هنگام اقامت در ترکیه مطالعاتی کرده و فهمیده است در زمان مصطفی پاشا آتاتورک چهل نفر از روحانیون اعدام شدند،این است مبارزه نه آنکه خون از دماغ من و شما نیامده و سیلی بگوش ما نخورده است.
نظریه :همان طوری که بارها اعلام شده است سید محمد رضا سعیدی از طرفداران سرسخت خمینی و مخالف جدی دولت است و بطرز بسیار زننده ای اهانت می کند و مردم را تحریک می کند ساواک که از سخنان تحریک آمیز و افشاگرانه سعیدی بشدت نگران بود طی گزارش هشدار داد سید محمدرضا سعیدی از روحانیون مخالف دولت و مبلغ خمینی است اگر نامبرده وادار بسکوت نشود و یا موضوع سخنرانیهای خود را عوض نکند اثر نامطلوبی در افکار مردم منطقه خواهد گذاشت .
در تاریخ 29/2/45 یکی از مامورین ساواک به منزل مرحوم سعیدی مراجعه کرد و ضمن گرفتن بیوگرافی او به هشدار داد که مراقب گفتار و اعمال و رفتار خود باشد،مرحوم سعیدی در پاسخ اظهار داشت من شخصی هستم مستقل و از کسی تبعیت نمی کنم و تحت تاثیر هم قرار نمی گیرم،البته آدم ماجرا جو و آشوب طلب نمی باشم ولی معتقدم که آیة الله خمین یک روحانی واقعی شریف و پاک و صحیح العمل و قابل احترام می باشد و از مقام و شخصیت ایشان باید در هر محفل و مجلس تقدیر و تجلیل نمود. (697)
- شعر