فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

به سعیدی بگوئید بیاید

حجة الاسلام سعیدی یک بار در اوئل ورد به تهران دستگیر و به زندان قزل قلعه افتاد و سپس به زندان قصر منتقل شد و پس از مدتی آزاد گشت ولی همواره در طول آزادکی هم به جهت فعالیتهای خستگی ناپذیرش دستگیر و باز جوئی می شد در بازجوئیها با کمال شهادت عقائد خود را بخصوص علاقه و پیروی شدیدش را از امام خمینی ابراز می داشت و حتی یک بار که تهدیدش کردند به قتل فرمود بخدا قسم اگر مرا بکشید و خونم را بزمین بریزید در هر قطره خون من نام مقدس خمینی را خواهید دید، و این برای مزدوران آریامهری سخت دردناک بود ولی او عاشق حق بود و عشق حرکت زا است و زندگی او سراسر همه تحرک .
او بارها در نمازهای خود خصوصاً در نماز شب از خداوند طلب شهادت می کرد .
یک شب در عالم رویا می بیند که عازم منزل امام خمینی است سر راه به منزل علامه طباطبائی می رسد علامه طباطبائی او را به درون منزل می خواند و می فرماید:در عالم خواب وجود مقدس حسین علیه السلام رادیدم که فرمود به سعیدی بگوئید بیا ما منتظر تو هستم مرحوم سعیدی پس از خواب این رویا را در پشت کتاب مواعظ العددیه بخط خود می نویسد و بخاطر این خواب سجده شکر بجا می آورد. (696)
- مبارزه

گوشه ای از مبارزات و افشاگریهای شهید آیة الله سعیدی (از جنایات دولت شاهنشاهی پهلوی به طرفداری از آیة الله العظمی امام خمینی )

شهید سید محمدرضا سعیدی مبارزه اسلامی و ضد ستم شاهی خود را در سنگر مسجد امام موسی بن جعفر (تهران ) قاطعانه و سرسختانه دنبال
کرد و با تجلیل از امام و بازگو کردن گفتار و نوشتارها او توده ها را هر چه بیشتر به راه روش و اندیشه او آشنا ساخت. او در تاریخ 19/1/45 طی سخنانی اظهار داشت(... آقایان همت کنید خمینی را از تبعید خلاص نمائید یا آنکه مثل امام حسین شهید می شویم یا آنکه خمینی را از تبعید نجات می دهیم ).
- شهدای روحانیت

گوشه ای از مبارزات و افشاگریهای شهید آیة الله سعیدی (از جنایات دولت شاهنشاهی پهلوی به طرفداری از آیة الله العظمی امام خمینی )

شهید سید محمدرضا سعیدی مبارزه اسلامی و ضد ستم شاهی خود را در سنگر مسجد امام موسی بن جعفر (تهران ) قاطعانه و سرسختانه دنبال
کرد و با تجلیل از امام و بازگو کردن گفتار و نوشتارها او توده ها را هر چه بیشتر به راه روش و اندیشه او آشنا ساخت. او در تاریخ 19/1/45 طی سخنانی اظهار داشت(... آقایان همت کنید خمینی را از تبعید خلاص نمائید یا آنکه مثل امام حسین شهید می شویم یا آنکه خمینی را از تبعید نجات می دهیم ).
- دوران ستم شاهی