فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

مبارزات آیت الله حاج آقا حسین قمی با رضاخان

مبارز به طاغوت.

یکی از ویژگیهای مبرز و کاملاً محسوس و مشهور مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا حسین قمی عدم تسلیم و حتی عدم سکوت آن مرحوم در مقابل اعمال قوانین خلاف شرع دولت وقت و به ویژه دیکتاتوری رضاخان پهلوی بود،قبل از آنکه وارد شرح برخی از مقابله هاو مبارزات آن مرحوم علیه پهلوی بشویم تذکر نکته مهمی را برای روشن شدن اهمیت آن مبارزات و درک موقعیت خاص زمان لازم می دانیم و آن نکته این است که در زمان حکومت و سلطنت رضاخان اصولاً جو حاکم بر جهان جو استبداری و حکومت مطلقه افراد دیکتاتور و مطلق العنان بود، در آن زمان شوروی دچار سفاکی مانند استالین بود،ایتالیا زیر چکمه های موسولینی می لرزید آلمان گرفتار دیوانه ای زنجیری مانند هیتلر بود.
ترکیه عرصه تاخت و تازه فردی خود باخته همچون کمال آتاترک بود و در ایران نیز عامل شناخته شده انگلیس (رضاخان ) حکومت می کرد و در آن زمان نظریه شیوع حالت خاص استبداد و دیکتاتوری در جهان هر کس در هر کشوری به هر عنوانی در برابر این خونخوار ظالم می ایستاد عملاً از جان خود گذشته بود و مسئله تبعید و زندان از مجازاتهای بسیار ساده تلقی می شد این شجاعت و اخلاص شخص آیت الله حاج آقا حسین قمی رحمة الله علیه بود که او را پیشگام و قیام کرد و وجود این صفت عالی در ایشان هر فرد منصفی را به قبول صفت شجاعت و تحسین وی وا می دارد .
- رضاخان

مبارزات آیت الله حاج آقا حسین قمی با رضاخان