فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

نمونه ای از اعتماد و اتکال شدید امام خمینی به خدای سبحان

آقای صانعی از شاگردان و یاران برجسته امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی را نقل کرده اند پس از آنکه امام از زندان آمدند و درسها را شروع کردند یک روز بعد از درس به منزل ایشان رفتم و اشکال درسی مطرح کردم ولی دیدم امام جواب ندادند بلند شدم و آمدم بیرون و خیلی ناراحت بودم که امروز چطور شد که امام بمن جواب ندادند با آنکه همیشه خواب اشتباهات ما را می دادند؟ امام دو ساعت بعد به اخوی خود فرموده بود که من آن وقت روی حساب مریضی صبیه ناراحت بودم و جواب ایشان را ندادم ولی فردا در درس جواب ایشان را می دهم.
مریضی صبیه امام قصه جالبی دارد:وقتی صبیه امام مریض شدند یک شورای پزشکی در قم تشکیل شد و تقریباً به امام جواب یاس دادند و حتی به امام عرض کردند که یا باید مادر بمیرد و بچه بماند و یا بچه از بین برود و مادر بماند این طور نقل می کنند که امام فرموده بود که من الان اظهار نظر نمی کنم که کدام فدای کدام بشود یکی دو ساعت صبر کنید من جواب می دهم که عمل جراحی انجام بگیرد یا نه امام که تازه از زندان آمده بود بلافاصله اخوی را خواستند و فرمودند که امشب عده ای از آقایان طلبه ها را در منزلتان خبر کنید و یک ختم (امن یجیب) بگیرید و مخصوصاً آقای قاضی هم بیاید و دعا کند مرحوم قاضی که عموزاده علامه طباطبائی بود و از رفقای امام بود بسیار اهل ذکر و دعا و او راد بود. ایشان در زمان طلبگی هم یک پیشگوئی هایی داشت و به امام گفته بود که شما بعداً جزء زعماء،خواهید شد،ایشان و عده ای از طلبه ها آمدند و ختم ( امن یجیب گرفتیم ختم که تمام شد از بیمارستان نکوئی قم به منزل امام تلفن کردند که معجزه آسا حال صبیه عوش شده، و فعلاً نیازی به عمل جراحی نیست و بعد از چند روز حال ایشان خوب شد و از بیمارستان مرخص شدند در صورتی که دو ساعت قبل از شواری تصمیم گرفته بود که عمل جراحی خطرناکی را انجام بدهد .(483)
- امام خمینی

انقلاب از ما چه می خواهد

یادم نمی رود وقتی در خدمت استاد بزرگوارمان رهبر معظم عظیم الشان انقلاب ادام الله ظلمه بودم،دسته ای از شرکت نفت به خدمت ایشان آمده بودند آن گروه گفتند آمده ایم ببینیم انقلاب از ما چه می خواهد، نیامده ایم بگوئیم ما از انقلاب چه می خواهیم معلوم است که رهبر عظیم الشان انقلاب از این سخن خیلی خوشحال شدند برای آنکه واقعاً سخن لطیفی گفتند،ایشان در جواب انقلاب فرمودند:انقلاب از شما دو چیز می خواهد.
1- خودسازی - انسان باید خودش را بسازد و مخصوصاً معلم یا مدیر یا کسی که با جوآنها کار دارد لذا فرمود اولین چیزی که انقلاب از شما می خواهد خود سازی است.
2- وظیفه ای که به عهده شما گذاشته شده است خوب انجام دهید هر کسی عهده دار وظیفه ای است من عمامه و سر روحانی وظیفه ای دارم،شما معلم و مدیر وظیفه ای دارید،کارگر و ارتشی سپاهی وظیفه ای دارند که همه باید وظیفه خود را خوب انجم بدهند،اگر سوال آن گروه لطیف بود پاسخ ایشان نیز لطافت خاصی دارد .(484)
- وظیفه

انقلاب از ما چه می خواهد

یادم نمی رود وقتی در خدمت استاد بزرگوارمان رهبر معظم عظیم الشان انقلاب ادام الله ظلمه بودم،دسته ای از شرکت نفت به خدمت ایشان آمده بودند آن گروه گفتند آمده ایم ببینیم انقلاب از ما چه می خواهد، نیامده ایم بگوئیم ما از انقلاب چه می خواهیم معلوم است که رهبر عظیم الشان انقلاب از این سخن خیلی خوشحال شدند برای آنکه واقعاً سخن لطیفی گفتند،ایشان در جواب انقلاب فرمودند:انقلاب از شما دو چیز می خواهد.
1- خودسازی - انسان باید خودش را بسازد و مخصوصاً معلم یا مدیر یا کسی که با جوآنها کار دارد لذا فرمود اولین چیزی که انقلاب از شما می خواهد خود سازی است.
2- وظیفه ای که به عهده شما گذاشته شده است خوب انجام دهید هر کسی عهده دار وظیفه ای است من عمامه و سر روحانی وظیفه ای دارم،شما معلم و مدیر وظیفه ای دارید،کارگر و ارتشی سپاهی وظیفه ای دارند که همه باید وظیفه خود را خوب انجم بدهند،اگر سوال آن گروه لطیف بود پاسخ ایشان نیز لطافت خاصی دارد .(485)
- حرم